Provincie: stop gasboringen in Waddenzee

Provincie Noord-Holland verzoekt het demissionaire kabinet dringend om boringen naar aardgas in kleine velden in de Waddenzee te stoppen en in plaats daarvan vol in te zetten op de schone energietransitie.

Motie provincie te stoppen met gasboringen

Voor het zomerreces namen Provinciale Staten in Noord-Holland een motie aan die oproept tot het stoppen van boren naar aardgas in kleine velden in de Waddenzee. Deze motie eist het tegengaan van externe bedreigingen voor het Waddengebied, waaronder gasboringen in de Waddenzee. Daarom verzoekt de provincie het kabinet dringend te stoppen met het verstrekken van vergunningen die de natuur op het Wad belasten, zoals voor gas- en zoutwinning in de Waddenzee en het toelaten van lozingen door een gasbooreiland ten noorden van de Waddeneilanden.

De provincie is van mening dat er vooral ingezet moet worden op de benodigde energietransitie, waarbij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland aan de andere kant ook van mening is dat deze, waar noodzakelijk, op een zorgvuldige manier in het Waddengebied een plek moet krijgen.

Agenda voor het Waddengebied 2050 aanpassen

Eerder ondertekenden de provincies en het Rijk de Agenda voor het Waddengebied 2050. De provincie realiseert zich dat daarin werd opgenomen de gaswinning in kleinere velden in de Waddenzee aan te houden. Echter, gezien de maatschappelijke weerstand tegen plannen voor gasboringen nabij Ternaard roept de provincie het kabinet op de agenda aan te passen en daarover in gesprek te gaan met de bij de Agenda betrokken partijen.

Bezorgdheid om plannen boringen Waddenzee

Cees Loggen, gedeputeerde Noord-Holland: “Er is in onze Provinciale Staten met bezorgdheid gereageerd op de plannen om naar gas te boren in de Waddenzee. Daarop is een motie aangenomen die verzoekt de vergunningsverstrekking daarvoor te stoppen. Wij willen graag met het kabinet het gesprek aan over een stop op boringen naar aardgas in de Waddenzee en een nadere invulling van de Agenda 2050.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Met deze 6 relatiegeschenken maak je echt onderscheid als bedrijf

Ben je een onderneming gestart en wil je nu investeren in relatiegeschenken? Dat is een goed idee, want het zorgt voor veel extra zichtbaarheid...

Waterschappen Zuid-Holland meer gekozen zetels dankzij PvdA statenlid

Waterschappen in Zuid-Holland krijgen meer gekozen zetels. Het voorstel om het aantal geborgde (vaste, niet gekozen zetels) zetels terug te brengen naar het wettelijk...

Inzicht in uitkomstinformatie leidt tot meer gepersonaliseerde zorg voor reumapatiënten, thuis en in het ziekenhuis

Binnenland - 1 op de 9 mensen in Nederland heeft een vorm van reuma. Deze chronische ziekte heeft een grote impact op het leven...

Geef kleur door op de Nationale Groente- en Fruitdag

Neem een Ga Voor Kleur Break en snack je middagdip eruit met groenten en fruit! Dat is het thema van de tweede editie van...

CDA: aanpassing reglementen Zuid-Hollandse Waterschappen grote fout

Binnenkort zal het initiatief om de reglementen van de Zuid-Hollandse Waterschappen aan te passen besproken worden tijdens de commissievergadering Bestuur, Maatschappij en Middelen (BMM)...

Alles wat u moet weten over paneelbouwers

Ook al zijn al onze gemeubileerde goederen producten van betrouwbare industrieën, als we naar industrieën kijken, is er veel dat we geneigd zijn te...

Dat bloedonderzoek van eigen risico afgaat is bij groot deel niet bekend

Veertig procent van de mensen die een bloedonderzoek hebben gehad, weet niet dat bloedprikken ten koste gaat van het eigen risico. Zelfs van de...

Slik op de weg! Wegbeheerders en brancheorganisaties waarschuwen

Het is oogstseizoen. Landbouwers zijn volop bezig met het oogsten van hun producten. Tijdens het oogsten kan er slik (modder) op de...