Actie Tegen hondenbelasting, donderdag debat 2e kamer.

Landelijk – De Actie Tegen de hondenbelasting voert ruim 9 jaar landelijk campagne om de hondenbelasting af te schaffen. Dit resulteerde op 23 april 2019 in het aanbieden van een burgerinitiatief met ruim 60.000 handtekeningen aan de Tweede Kamer. Gemeenten ontlenen hun bevoegdheid om hondenbelasting te heffen uit artikel 226 van de Gemeentewet. Doel van het burgerinitiatief is het schrappen van artikel 226 uit de Gemeentewet en daardoor het afschaffen van de hondenbelasting in geheel Nederland. Op 10 juni a.s. debatteert de Tweede Kamer over dit burgerinitiatief. Het debat wordt door Gary Yanover – de initiatiefnemer van de actie – geopend. Hij krijgt 5 minuten speektijd.

Burgerinitiatief Actie Tegen de hondenbelasting

Het aanbieden van het initiatief aan de Commissie Verzoekschriften en Burgerinitiatieven van de Tweede Kamer kreeg toen veel media aandacht maar dit krachtig signaal werd helaas niet door alle fracties in politiek Den Haag opgemerkt. Bijna alle fracties in Den Haag weigerden een standpunt in te nemen en / of in gesprek te gaan met Yanover. “Zonder discussie kan de politiek nooit naar een gegrond en goed gemotiveerd standpunt komen”, aldus Yanover. “Wij hoeven niet met elkaar eens te zijn, maar het uitwisselen van standpunten is iets dat hoort in een goed functionerende democratie”. Yanover hoopt met het debat dat fracties nu wel een standpunt in durven te nemen en op een open discussie met de landelijke politiek.

Gary Yanover

Hondenbelasting

Hondenbelasting wordt door vele hondenbezitters als een bron van ergernis ervaren. Hondenbezitters vinden vaak dat ze ongelijk worden behandeld ten opzichte van houders van andere dieren, ten opzichte van andere inwoners van hun gemeente en ten opzichte van elkaar.

In Nederland wordt alleen het houden van een hond belast. Het houden van anderen dieren wordt niet belast. Er is een gigantisch verschil in het tarief van de hondenbelasting. Afhankelijk van waar iemand woont, betaalt de hondenbezitter tussen €0 tot ruim €125 voor de eerste hond. Voor een tweede of derde hond wordt het verschil nog groter. Aangezien de hondenbelasting een algemene heffing is, kom deze belasting in de algemene middelen van de gemeente en mag dus worden gebruikt om allerlei voorzieningen te betalen. De hondenbezitter betaalde in 2020 meer dan €50 miljoen extra aan de algemene voorzieningen van de gemeente ten opzichte van zijn buurman zonder hond!

Afschaffen hondenbelasting een aantasting autonomie van gemeenten

Een aantal fracties in de Tweede Kamer vindt dat afschaffen van de hondenbelasting een aantasting is aan de autonomie van de gemeenten. Maar niks is minder waar. Het Rijk bepaalt welke belastingen een gemeente mag heffen. Daardoor kan er nooit sprake zijn van aantasting van de autonomie van de gemeenten. A het debat donderdag wordt er op dinsdag 15 juni eventueel gestemd over moties die de fracties tijdens het debat op donderdag indienen. Pas dan weet hondenbezitters of ze een onbelast toekomst tegemoet kunnen zien.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Podcastserie Is dit normaal?

Landelijk - De ontwikkeling van kinderen en vragen die ouders erbij hebben. Gratis te luisteren podcastserie voor ouders van kinderen van 2 tot 18...

Onno van Veldhuizen voorgedragen voor benoeming tot staatsraad

De ministerraad heeft vrijdag 11 juni besloten Onno van Veldhuizen voor benoeming tot staatsraad bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, aan...

Vanaf 30 juni evenementen met 100% bezoekerscapaciteit mogelijk

Vanaf 30 juni kunnen evenementen onder voorwaarden, zoals het gebruik van toegangstesten of een herstel- of vaccinatiebewijs, met 100% van de bezoekerscapaciteit georganiseerd worden....

Eind juni keuzemogelijkheid voor Janssen-vaccin van start.

In de week van 21 juni kunnen alle 18-plussers zich bij de GGD melden voor een afspraak met het Janssen-vaccin. Het Janssen-vaccin is een...

Naderen overwegen vraagt om oplettendheid

Binnenland - Vandaag is er internationale aandacht voor overwegen en veiligheid. Ans Rietstra, directeur operatie bij ProRail: “We moeten van alle kanten blijven inzetten...

Aanpak seksueel geweld tegen kinderen ondervindt te weinig verandering

Seksueel geweld tegen kinderen tast exact datgene aan wat we als samenleving willen koesteren en bewaken: de gezonde ontplooiing van (jonge) mensen. Maar de...

DNA in strafproces onder voorwaarden eerder afnemen

Met stevige waarborgen kan van een verdachte eerder in het strafproces celmateriaal voor DNA worden afgenomen. Wordt de verdachte veroordeeld, dan kan vervolgens een...

Suriname ontvangt woensdag 90.000 vaccins uit Nederland

Vanwege de zeer ernstige corona-situatie in Suriname gaan woensdag 90.000 doses AstraZeneca plus naalden en spuiten op het vliegtuig. Dat heeft minister Hugo de...