Burgerforum kansrijke toevoeging aan klimaatbeleid én aan onze democratie

Burgers kun je via een burgerforum beter betrekken bij de vormgeving en uitvoering van het Nederlandse klimaatbeleid. Burgerfora kunnen zo een waardevolle bijdrage leveren aan onze democratie. Voor succes is noodzakelijk dat aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan en dat van ieder initiatief geleerd wordt. Dat concludeert een onafhankelijke adviescommissie onder leiding van voormalig ombudsman Alex Brenninkmeijer, die de afgelopen maanden onderzoek deed naar de mogelijke inzet van burgerfora bij het klimaatbeleid.

Sterkere betrokkenheid burgers

De commissie adviseert het nieuwe kabinet om in de komende jaren vorm te geven aan een sterke betrokkenheid van burgers bij het klimaatbeleid. Brenninkmeijer: “Aan de formatietafel maken politici keuzes om recht te doen aan de sociale kant van het klimaatbeleid. Wij roepen deze politici  op om burgers serieus te betrekken, en zo ervaring op te doen met het burgerforum ter versterking van onze democratie.”

Aandacht voor manier waarop forum georganiseerd wordt

Om een burgerforum succesvol te laten zijn, moet worden voldaan aan een aantal belangrijke voorwaarden. De commissie noemt de volgende voorwaarden: de juiste vragen moeten worden gesteld, vooraf moet duidelijk afgesproken zijn wat betrokken politici met de uitkomsten van het burgerforum gaan doen, het burgerforum moet representatief samengesteld zijn en beschikken over de nodige middelen om gelijkwaardige deelname mogelijk te maken, er moet een goede verbinding zijn tussen de deelnemers aan het forum en het brede publiek en het proces moet goed ondersteund worden. Een burgerforum mag niet vrijblijvend zijn. Daarom is essentieel dat in de politieke besluitvorming de voorstellen uit het forum afgewogen worden en dat serieuze opvolging gewaarborgd is.

Leren en onderzoeken

Effectieve en bredere inzet van burgerfora vraagt om een structurele benutting van de kennis over burgerfora en het leren in een netwerk van relevante partijen op lokaal, regionaal en nationaal niveau. Belangrijk is dat daarin voortgebouwd wordt op bestaande kennis en ervaring en dat er ruimte is voor leren van fouten. Leren over burgerfora kan niet los gezien worden van de bredere ontwikkeling van burgerparticipatie. De commissie stelt daarom voor om een forum te organiseren van vele betrokkenen bij burgerparticipatie – in de eerste plaats burgers – die samen een voorstel ontwikkelen voor een structuur en werkwijze waarin participatie gemonitord wordt en waarbinnen kennis ontwikkeld en gedeeld wordt.

Over het burgerforum

Een burgerforum is een intensieve vorm van burgerparticipatie waarbij een min of meer representatieve groep burgers, vaak geselecteerd door middel van loting, in gesprek gaat en met adviezen komt over een voorgelegd vraagstuk. Een burgerforum heeft een doorlooptijd van ongeveer 6 maanden met bijeenkomsten verspreid over meerdere dagen of weekenden. Tijdens deze bijeenkomsten doorlopen de deelnemers een intensief proces van informatieverzameling en dialoog om tot een gezamenlijk oordeel te komen over de vraag die op tafel ligt. In binnen- en buitenland zijn er al aansprekende voorbeelden van burgerfora[1].

Over de commissie

De Tweede Kamer heeft met een motie opgeroepen om de toepassing van burgerfora in het klimaatbeleid te onderzoeken. Het kabinet gaf hieraan uitvoering door een onafhankelijke adviescommissie in te stellen met enkele academici en praktijkdeskundigen op het terrein van deliberatieve democratie, maatschappelijke dialoog en burgerparticipatie. Meer informatie over de commissie is te vinden op www.BetrokkenBijKlimaat.nl.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Hoe online casino’s steeds meer terrein winnen de afgelopen jaren

Digitalisering, er is geen houden meer aan. Ook de casino’s moeten eraan geloven. We zien een grote verandering in het online landschap van gokken....

NS stapsgewijs terug naar normale dienstregeling

Binnenland - Met de aangekondigde versoepelingen verwachten wij stapsgewijs meer reizigers te mogen verwelkomen in de trein. NS gaat daarom vanaf mei in stappen...

Debby Mozes uit Krimpen wint boek Little Escapes

Krimpen aan den IJssel - Op 19 maart publiceerden wij een artikel over het boek Little Escapes van schrijfster Maartje Diepstraten. Een boek vol...

Ophef over vrouwonvriendelijke uitspraken SGP-er

Bijna heel Nederland valt over de enorm vrouwonvriendelijke uitspraken van SGP-jongeren voorzitter Vallei & Duin, Mathijs van der Tang op Instagram Stories van de...

GGD miljoen mensen tussen 18 en 60 met medische indicatie versneld vaccineren

Om tempo te maken gaat de GGD mensen tussen de 18 en de 60 jaar met een medische indicatie  vaccineren. Zij krijgen de uitnodiging...

LSVb is ‘opgelucht’ en ‘blij’ dat studenten weer naar het hoger onderwijs kunnen

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) is ‘opgelucht’ en ‘blij’ dat studenten vanaf 26 april weer één fysieke les per week kunnen krijgen. Dat reageert de...

Verdachten voortaan verplicht aanwezig in rechtszaal

Landelijk - Slachtoffers of nabestaanden moeten de kans hebben om een verdachte te vertellen wat het misdrijf bij hen heeft aangericht. Verdachten van ernstige...

Taxi’s schoon en stil in 2030 volgens afspraken

Alle taxi’s in Nederland schoon en stil in 2030. En vanaf 2025 in de grote steden. Over die ambitie maakt staatssecretaris Van Veldhoven vandaag...