Camps: ‘Nieuwe economie vereist nieuwe grenzen’

De toenemende globalisering, digitalisering en verduurzaming vereisen nieuwe grenzen in onze economische regelgeving. Daartoe roept secretaris-generaal Maarten Camps van Economische Zaken en Klimaat op in zijn jaarlijkse nieuwjaarsartikel dat vandaag verschijnt in Economisch Statistische Berichten (ESB).

Nieuwe grenzen nodig

Camps benadrukt dat een open economie Nederland veel oplevert. Maar dat wanneer onze publieke belangen – als een goed functionerende markt of de nationale veiligheid – onder druk komen te staan er nieuwe grenzen nodig zijn. Camps noemt hierbij als voorbeelden onder andere buitenlandse overnames en datadeling door bedrijven.

Veel kansen in gelijk speelveld

Camps: “De wereldwijd toegenomen dynamiek levert ons dagelijks veel op. We staan digitaal met iedereen in contact en 1,4 miljoen Nederlanders hebben dankzij buitenlandse bedrijven een baan. Om de economie toekomstbestendig te houden moeten we zorgen dat vernieuwing mogelijk blijft, maar dat  een internationaal gelijk speelveld en mededinging geborgd zijn. Dat vereist nieuwe grenzen. Partijen die hieraan voldoen moeten volop de ruimte krijgen. Omgekeerd moeten op onze markt beperkingen kunnen worden opgelegd aan bedrijven uit landen zonder gelijk speelveld. We moeten dus grenzen durven verleggen als dat nodig is. Onze antwoorden moeten erop gericht zijn om de dynamiek te behouden en nieuwe technieken en beroepen mogelijk te maken.”

Voorbeelden

Camps onderbouwt zijn stellingname voor nieuwe grenzen met drie voorbeelden die inspelen op verschillende wereldwijde ontwikkelingen: buitenlandse overnames (globalisering), datadeling (digitalisering) en voorop lopen in de circulaire economie (verduurzaming).

Gelijke markttoegang voor iedereen

De wereldhandel groeit exponentieel, daarmee verandert ook het internationaal speelveld. Landen als China, India en Indonesië worden steeds meer belangrijker, terwijl partners als de VS en het VK kijken naar nieuwe handelsbarrières. Daarmee vragen buitenlandse overnames onze aandacht. Camps pleit voor een gelijk speelveld. Buitenlandse spelers op onze markt zijn wat de SG betreft welkom, maar gehouden aan toetredingsvoorwaarden. Zo moeten partijen in de boeken aantonen dat er geen sprake is van staatssteun. Daarnaast vereist toegang tot onze markt ook dat Nederland toegang tot de thuismarkt van de overnemende partij krijgt. Maar, zo voegt Camps hier aan toe, als bedrijven aan deze belangen voldoen krijgen ze ook echt toegang tot onze economie. Ook als dat betekent dat ze bedrijven van strategisch economisch belang voor Nederland overnemen. Camps wil dat de Europese Commissie deze criteria opneemt in handels- en investeringsakkoorden.

Datadeling als uitgangspunt

De beschikbaarheid van data verbetert onze producten en dienstverlening. Maar veel van die waarde gaat verloren als informatie exclusief toegankelijk blijft vanwege eigendomsrechten. Denk aan autofabrikanten, die exclusieve afspraken maken met groepen dealers over het delen van anonieme gebruiksgegevens. Dit gaat ten koste van de concurrentie en werkt  marktmacht in de hand. Camps wil daarom dat bedrijven, ook datarijke bedrijven als GoogleFacebook enApple, anonieme gebruiksdata breed beschikbaar gaan stellen. Van ‘nee tenzij’ naar ‘ja tenzij’. Denk bijvoorbeeld aan data waarmee zoekmachines worden geoptimaliseerd. Andere bedrijven kunnen deze informatie benutten om te innoveren en zo hun dienstverlening te verbeteren, of om nieuwe producten te ontwikkelen. Uiteraard moet hierbij worden voldaan aan bestaande privacy- en veiligheidswetgeving en mogen bedrijven een financiële compensatie voor hun data vragen. Een publieke autoriteit zou op het correct deelgebruik van data kunnen toezien.

Verstandig vooroplopen bij verduurzaming

Duurzaamheidsvraagstukken zoals het terugbrengen van de CO2-uitstoot trekken zich niets van landsgrenzen aan en moeten internationaal worden opgepakt. Elk land afzonderlijk levert een beperkte oplossing, zo vertegenwoordigt Nederland 0,5% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Als afzonderlijk land vooroplopen kan economisch riskant zijn, zeker waar het gaat om hogere product- en productiestandaarden. Camps pleit ervoor om meer in te zetten op verduurzaming daar waar internationaal afspraken zijn gemaakt óf afspraken verwacht worden. Zo prijzen we ons niet uit de markt, omdat uiteindelijk de verschillen in standaarden worden rechtgetrokken. Camps noemt hierbij de circulaire economie als voorbeeld. Internationaal worden steeds verdergaande afspraken gemaakt over recycling en het benutten van afval. Door hier reeds nu als Nederland op in te zetten is zowel economische winst als verduurzaming mogelijk.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Wetsvoorstel zeggenschap lichaamsmateriaal naar Tweede Kamer

De ministerraad heeft op voorstel van minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ingestemd met de Wet zeggenschap lichaamsmateriaal (Wzl). Deze wet stelt...

Bijna 10 miljoen aangiften binnengekomen bij de Belastingdienst

De Belastingdienst heeft in de aangifteperiode bijna 10 miljoen aangiften inkomstenbelasting binnen gekregen. Nog nooit ontving de Belastingdienst in deze periode zoveel aangiften. Mensen...

Relatie met gemeenten moet door nieuw kabinet verbeterd worden

Steeds meer grote opgaven pakt het Rijk samen met gemeenten, provincies en waterschappen op. Hoewel het Rijk zich daarbij voorneemt om zich als gelijkwaardig...

Schildklieraandoeningen krijgen extra aandacht met gratis webinars

Schildklieraandoeningen Organisatie Nederland (SON) heeft met prof. dr. Liesbeth van Rossum (‘Dik ben je niet voor de lol’), sportarts Jessica Gal en sportfysio Lorraine...

Campagne ‘Buzzverhalen’ breng het Openbaar Vervoer tot leven

Wat zijn Buzzverhalen? Onderweg maken we allemaal weleens iets mee. Van een spontaan gesprek met een wildvreemde, een luisterend oor voor een reiziger of...

Scholen pakken achterstanden aan met bewezen interventies

Landelijk - Vanaf vandaag kunnen scholen gebruikmaken van een keuzemenu met bewezen effectieve manieren om achterstanden van leerlingen in te lopen en de kwaliteit...

11 Luchtmobiele Brigade neemt deel aan grote NAVO-oefening Swift Response 21

11 Luchtmobiele Brigade neemt deel aan de grote Airborne-oefening Swift Response 21 in Roemenië. Na 10 dagen thuisquarantaine en een negatieve COVID-test zijn de...

Beslaglegging na misbruik coronasteun TVL

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft deze week de gerechtsdeurwaarder beslag laten leggen op de bezittingen van 400 bedrijven die misbruik hebben gemaakt...