Een betere digitale dienstverlening aan burger en ondernemer

Binnenland – Voor een betere digitale dienstverlening heeft de ministerraad op voorstel van staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met de Agenda Digitale Overheid: NL DIGIbeter. De agenda zet uiteen hoe het contact van de overheid met burgers en ondernemers slimmer, toegankelijker en persoonlijker kan. Hiermee wil het kabinet de kansen van digitalisering benutten en de regie van burgers en ondernemers versterken. NL DIGIbeter is een gezamenlijke agenda van alle overheden met belangrijke publieke en private partners.

Staatssecretaris Knops: “De overheid gaat op een andere manier werken. De luiken gaan open, we geven ruimte aan nieuwe initiatieven en gaan connecties aan met nieuwe partijen. We moeten niet bang zijn om fouten te maken. Dat hoort experimenteren. Zo komen we stap voor stap verder”.

Slimmer

Door te experimenteren en innoveren moet de dienstverlening aan burgers en ondernemers worden verbeterd. Partijen zoals het bedrijfsleven en studenten worden betrokken om op een innovatieve manier maatschappelijke problemen op te lossen. Hiervoor stelt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een innovatiebudget beschikbaar. Kleine marktpartijen krijgen ook de kans om mee te doen aan overheidsopdrachten en er wordt een MijnOverheid voor Ondernemers gelanceerd.

Toegankelijker

Iedereen moet op een begrijpelijke en veilige manier met de overheid kunnen communiceren. Daarom moet de digitale dienstverlening toegankelijker worden. Het kabinet wil daarom lokale initiatieven ondersteunen die mensen helpen om digitaal wegwijs te worden en de samenwerking met het bedrijfsleven zoeken. Om de dienstverlening daadwerkelijk toegankelijker te maken worden digitaal mindervaardigen betrokken bij de ontwikkeling en het testen van dienstverlening.

Persoonlijker

Nieuwe technologieën en het gebruik van data vragen om extra aandacht bij het beschermen van rechten en publieke waarden. Daarvoor doet het kabinet onderzoek naar de impact van digitalisering en het gebruik van data en algoritmen. De regie van burgers en ondernemers wordt versterkt. Burgers krijgen inzicht in wie, op welk moment en waarom hun gegevens heeft ingezien en zij krijgen het recht te om aanvragen digitaal te doen. Burgers en ondernemers krijgen ook de gelegenheid om in MijnOverheid verkeerd ingevulde gegevens te corrigeren.

Kijk voor de hele agenda op http://www.digitaleoverheid.nl/nldigibeter.

Nieuws uit deze regio

Code Oranje verwijt kabinet machtsmisbruik en vrijheidsberoving

Den Haag - Code Oranje verwijt het kabinet machtsmisbruik en vrijheidsberoving inzake de lockdown en de daarmee gepaard gaande avondklok. De vernieuwingsbeweging van Richard...

Achterblijven economische groei in Zuid-Holland zorg voor CU/SGP en CDA

Den Haag - De economische groei van Zuid-Holland blijft achter in vergelijking met Noord-Holland en Utrecht. Dat blijkt uit een artikel van Elsevier Weekblad...

Meer geld voor vaste lasten ondernemers

Ondernemers krijgen in het eerste en tweede kwartaal van 2021 een hogere maximale tegemoetkoming voor de vaste lasten (TVL). Ook verhoogt het kabinet in...

Kieswijzer voor kinderen vanaf vandaag online

Landelijk - Vanaf vandaag staat de Kieswijzer voor Kinderen online. Die is bedoeld voor kinderen van 8 tot 13 jaar en biedt deze jonge burgers een...

Het hoger onderwijs valt buiten de boot: geef studenten perspectief

Landelijk - Volgens de laatste berichten wordt de avondklok na 2 maart voor drie weken verlengd en zal het onderwijs gedeeltelijk open gaan. Het...

Peter Plasman: “Clubhouse geweldig online alternatief voor de zaaltjes”

Den Haag - De app Clubhouse is dé nieuwste sociale mediahit. Het exclusieve platform dat draait om live audio, groeide in relatief korte tijd uit...

Band Cornwall van Dennis Alink releast op 19 februari nieuw materiaal

Landelijk - Twentse regisseur en filmkenner Dennis Alink releast op vrijdag 19 februari met zijn band drie nieuwe tracks. De mini EP, getiteld Live...

NS verlengt dienstregeling 2022 met een jaar, wijzigingen 2023 uitgesteld

Binnenland - NS gaat de dienstregeling 2022 grotendeels ook in 2023 rijden. Het plan was om in 2023 vanuit Breda en Rotterdam over de HSL en...