Herinspecties ILT bij GGD en commerciële teststraten

Uit inspecties in december 2020 bleek dat afval van corona testlocaties lang niet altijd goed werd verpakt en afgevoerd. Bij 77 herinspecties door het hele land, ziet de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) dat de werkwijze bij veel testlocaties – met name van de GGD – sterk is verbeterd. Toch voeren nog 4 van de 32 GGD-locaties het afval dat mogelijk besmet is met Covid-19 als regulier bedrijfsafval af.

Ruim 40% commerciële teststraten

Van de commerciële testlocaties gaat dit bij 14 van de 35 bezochte locaties nog niet goed. Ook bij het verpakken en vervoeren van de afgenomen monsters worden regelmatig regels overtreden. De ILT blijft toezien op de juiste afvoer van mogelijk besmettelijk afval en testmateriaal. Dat doet ze waar nodig samen met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), die toeziet op de kwaliteit en veiligheid van de testen en de verleende zorg.

Herinspecties

Herinspecties bij tien eerder bezochte locaties laten verbeteringen zien: onjuist afvoeren van mogelijk besmettelijk afval komt daar niet meer voor.

Commerciële testlocaties

Uit de herinspecties bleek dat bij commerciële testlocaties het verpakken en afvoeren in 40% van de gevallen niet volgens de regels gaat die gelden voor het vervoer van gevaarlijk afval. De ILT blokkeerde het vervoer wanneer mogelijk besmettelijk afval met bedrijfsafval dreigde mee te gaan. De inspecteurs spraken leidinggevenden aan: zij moesten direct maatregelen nemen om aan de regels voor verpakken en veilig afvoeren van mogelijk besmettelijk afval te voldoen.

Keel- en neusmonsters

Bij 1 GGD-locatie en bij 6 commerciële testlocaties werden de keel- en neusmonsters niet verpakt en vervoerd volgens de wettelijke regels. Zo ontbrak bijvoorbeeld absorptiemateriaal tussen de verpakkingen. De ILT trof eenmaal monstermateriaal in een sealbag tussen de voorstoelen van een voertuig aan.

Inspecties helpen

Na de inspecties zijn procedures aangepast en maatregelen getroffen zodat omgaan met afval veilig en volgens de regels verloopt. Bij commerciële teststraten blijft de ILT extra alert, hier worden nog veel grote en kleine overtredingen gemaakt. Een kleine fout is bijvoorbeeld het ontbreken van gevaarsetiketten op bulkcontainers of op  verpakkingen van het afval. Vanwege de maatschappelijke noodzaak van het testen op corona, zijn na constatering van de overtredingen teststraten niet stilgelegd. Zij moesten overtredingen wel direct oplossen. Treft de ILT bij herinspecties opnieuw overtredingen aan, dan treedt zij bestuurlijk of strafrechtelijk op.

Samenwerken ILT – IGJ

Omdat de ILT en IGJ toezicht houden op dezelfde organisaties, werken zij zo mogelijk samen. Ze delen informatie en inspecteurs geven ter plekke adviezen als ze zien dat mogelijk sprake is van onveilige situaties. Zo had de ILT bij een paar bezochte teststraten twijfels over de hygiëne, waarna de IGJ is geïnformeerd. Omgekeerd informeert de IGJ de ILT als mogelijk besmet afval verkeerd wordt afgevoerd.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Verdachten voortaan verplicht aanwezig in rechtszaal

Landelijk - Slachtoffers of nabestaanden moeten de kans hebben om een verdachte te vertellen wat het misdrijf bij hen heeft aangericht. Verdachten van ernstige...

Taxi’s schoon en stil in 2030 volgens afspraken

Alle taxi’s in Nederland schoon en stil in 2030. En vanaf 2025 in de grote steden. Over die ambitie maakt staatssecretaris Van Veldhoven vandaag...

Autoriteit woningcorporaties: BZK beperk inzet aanwijzingen

De afgelopen 5 jaar heeft de Autoriteit woningcorporaties (Aw) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijsrelaties (BZK) vier aanwijzingen gekregen en 1 verzoek...

App plaagradar nu voor heel Nederland én gemeentes!

Landelijk - Afgelopen jaar werden er massaal rupsen gemeld in de Plaagradar app, een app ontwikkeld door een groep van vijf vrijwilligers. In 2020...

Rik Sinnadurai lanceert Bungo met nieuwe kledinglijn

Alphen aan den Rijn - Rik Sinnadurai Vartharaja ('zeg maar Rik'), is een 22-jarige ondernemer, die Bungo heeft bedacht. Een kledingwebshop waar hij graag...

Wetsvoorstel testbewijzen naar Tweede Kamer

Het kabinet heeft het wetsvoorstel voor het wijzigen van de Wet publieke gezondheid (Wpg) om testbewijzen voor toegang in te kunnen zetten ingediend bij...

Defensievisie 2035: Vastgoed blijft in lijn

Het vastgoed van Defensie is op veel plekken sterk verouderd, niet duurzaam en niet toekomstbestendig. Zo blijk uit de Defensievisie 2035. Dat probleem is...

Tijdelijk extra troepen uit voorzorg naar Afghanistan

De 80 extra militairen die sinds medio februari in Nederland paraat staan voor de NAVO-missie in Noord-Afghanistan worden binnenkort ingezet. Dat heeft de ministerraad...