Hoe gaat de politie om met aangifte: 7 vragen (en antwoorden)

Nederland – Vandaag publiceerden verschillende media over aangiftecijfers van de politie. Hoe gaat de politie eigenlijk om met aangifte? Wanneer vindt vervolgonderzoek plaats en wanneer niet? Zeven vragen en antwoorden.

1. Waarom is aangifte doen belangrijk?

Als u slachtoffer bent van criminaliteit, is het belangrijk om altijd aangifte te doen. Heel veel slachtoffers doen dat ook. Elk jaar komen er meer dan een miljoen aangiftes binnen bij de politie. Dat betekent dat de politie in nauw overleg met het Openbaar Ministerie (OM) en het lokale bestuur prioriteiten moet stellen. De aangifte vormt het begin van de gehele strafrechtketen en is van groot belang voor de kwaliteit van de opsporing en vervolging. Het succes van de opsporing is mede afhankelijk van een goede aangifte en een effectieve afhandeling van de aangifte. Voor slachtoffers is het van groot belang dat het aangifteproces goed verloopt.

2. Waar en hoe kan ik aangifte doen?

De politie hoort elke aangifte op te nemen. Slachtoffers hebben daarbij de keuze om hun aangifte te doen op een politiebureau, via het telefoonnummer 0900-8844 of via internet. Bij bepaalde misdrijven kunt u ook aangifte doen op locatie. Bij de keuze van de meest geschikte aangiftewijze spelen vanzelfsprekend de aard en ernst van het strafbare feit een rol. Zie voor meer informatie de informatiepagina Aangifte doen.

3. Hoe verloopt het proces van aangifte?

Alle aangiften die worden gedaan, worden ter beoordeling voorgelegd aan een ‘casescreener’. Deze casescreener beoordeelt of er sprake is van voldoende opsporingsindicatie; zijn er voldoende aanknopingspunten voor vervolgonderzoek? De casescreener volgt daarbij de zogenoemde Aanwijzing voor de Opsporing van het OM. Dat betekent dat steeds afgewogen moet worden of in een zaak tot opsporing wordt overgegaan, en zo ja, met welke inzet (in tijd en in capaciteit). Bij high impact crimes zoals inbraken en overvallen, en bij ondermijningszaken vindt altijd vervolgonderzoek plaats.

4. Wanneer vindt vervolgonderzoek plaats?

Als er voldoende aanknopingspunten zijn, zoals aanknopingspunten naar mogelijke verdachte(n), en voldoende ‘prioriteit vanuit het lokale gezag’ (burgemeester en officier van justitie bepalen gezamenlijk de prioriteit) start een vervolgonderzoek. De politie doet daarbij bijvoorbeeld onderzoek op de plaats delict en stelt sporen veilig. Als er sporen en andere aanwijzingen zijn, worden deze verder onderzocht, bijvoorbeeld via een buurtonderzoek of forensisch onderzoek. In die zaken wordt bij meer dan de helft (in 2016 circa 52%) ook daadwerkelijk een (of meerdere) verdachte(n) gevonden.

5. Wanneer vindt er geen vervolgonderzoek plaats?

Zijn er geen directe aanknopingspunten, daderinformatie of eerder genoemd prioriteit vanuit het gezag? Dan kan de politie besluiten om geen vervolgonderzoek in te stellen. Denk aan een insluiper die niet is gezien en geen sporen heeft achtergelaten. Aan een fietsendiefstal in een stille omgeving zonder camera’s, of aan internetaangiftes bij diefstal of vermissing die bijvoorbeeld voor de verzekering worden gedaan.

6. Betekent dat dan dat de politie niets doet?

Nee. Het is belangrijk dat slachtoffers van criminaliteit zo veel mogelijk aangifte doen, omdat de politie altijd alle informatie uit aangiftes registreert. Ook als deze geen aanleiding geeft tot directe vervolgstappen. Op basis van deze informatie maakt de politie analyses: waar en wanneer vindt welke criminaliteit plaats en wat is er bekend over (mogelijke) daders?

Deze analyses stellen de politie in staat om bijvoorbeeld in uw buurt gerichter acties te ondernemen zoals extra surveillances of het inzetten van opsporingsmiddelen. Daarmee dringt de politie criminaliteit terug of voorkomt deze in sommige gevallen. Soms leiden maatregelen op basis van deze analyses ertoe dat de politie alsnog de daders achterhaalt van het delict waarover u aangifte deed. En ook gemeenten gebruiken deze analyses om bijvoorbeeld (preventieve) maatregelen te nemen, zoals het plaatsen van extra camera’s of verlichting.

Dienstverlening is en blijft een van de prioriteiten voor de politie. In 2016 is er veel verbeterd. Digitaal aangifte doen kreeg bijvoorbeeld een impuls door de mogelijkheid om met DigiD in te loggen. Verder doet de politie veel om de tevredenheid onder burgers over hun meldingen en aangiftes te meten.

7. Waar vind ik de nieuwe aangiftecijfers van de politie?

Bekijk hier het overzicht van de aangiftecijfers per eenheid.

Bron : Politie.nl

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

“Hogescholen en universiteiten moeten zich richten op volledig fysiek onderwijs.”

Landelijk - Tijdens de persconferentie maakte demissionair minister De Jonge bekend dat onderwijsinstellingen zich op twee scenario's moeten voorbereiden voor het nieuwe collegejaar. De...

Gratis test voor reizigers in juli en augustus

Landelijk - Reizigers die in juli of augustus vanuit Nederland naar het buitenland reizen kunnen zich gratis laten testen. Dat schrijft minister Van Nieuwenhuizen...

Tweede Kamerverkiezingen goed verlopen, wel vernieuwing verkiezingsproces nodig

De Tweede Kamerverkiezingen afgelopen maart is goed verlopen, ondanks de bijzondere omstandigheden als gevolg van corona. De hoge opkomst van 78,7% laat zien dat...

KHN meldt dat horeca juicht! “We kunnen weer ondernemen!”

Vanavond maakten demissionair premier Rutte en minister De Jonge de nieuwe ronde versoepelingen bekend. Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is enorm blij dat het merendeel...

Natuurwerkdag: doe iets terug voor de natuur

Heb jij ook zo genoten van de natuur tijdens de lockdown? In november is het mogelijk om op de landelijke Natuurwerkdag mee te helpen en iets terug te doen voor natuur...

Mensen met angststoornis krijgen geen coronavaccinatie

Driebergen - Mensen met een ernstige angststoornis lopen hun coronavaccinatie mis. Ze durven niet naar een GGD-priklocatie, hebben prikangst, zijn vanwege smetvrees bang om...

Factoring als groeigeld steeds populairder in het MKB

Binnen het MKB hoor je steeds vaker de term ‘factoring’ vallen. Het is sinds enkele jaren een bekend begrip geworden onder ondernemers. Het geeft...

Tweede Kamer Schaft hondenbelasting (nog) niet af!

Landelijk - Tijdens het debat op 10 juni j.l. over het burgerinitiatief “Stop de hondenbelasting” waarvoor ruim 60.000 handtekeningen werden opgehaald, waren de Kamerleden...