Start inspraak nieuw geluidsstelsel Schiphol

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) start 2 maart de inspraakprocedure voor het nieuwe geluidsstelsel voor Schiphol. Het zogeheten Nieuwe Normen- en Handhavingsstelsel schrijft voor dat Schiphol de start- en landingsbanen inzet die gegeven de omstandigheden (bijvoorbeeld weer en zicht) het minste hinder voor de omgeving opleveren. De Inspectie Leefomgeving en Transport handhaaft hier op.

Geluidstelsel

Het kabinet heeft in de ministerraad voor het kersreces ingestemd met de wijziging van het huidige Luchthavenverkeerbesluit Schiphol waarmee het geluidsstelsel, op basis waarvan Schiphol in de praktijk al vliegt, wettelijk wordt verankerd. De wettelijke verankering betekent een einde aan het anticiperend handhaven door ILT. Het kabinet geeft hiermee invulling aan de breed gedeelde wens in de Tweede Kamer en de omgeving van Schiphol voor een geluidsstelsel dat meer flexibel, transparant en beter uitlegbaar is dan het oude stelsel met handhavingspunten. Dit geluidsstelsel was in 2016 op hoofdlijnen al vastgelegd in de Wet luchtvaart; het onderliggende Luchthavenverkeersbesluit liep vertraging op door de rechterlijke uitspraak over stikstof.

Gewijzigde Luchthavenverkeerbesluit

Nu de minister van LNV het ontwerpbesluit voor de natuurvergunning voor Schiphol en de daaronder liggende passende beoordeling heeft gepubliceerd, begint ook de zienswijzeprocedure voor het gewijzigde Luchthavenverkeerbesluit voor Schiphol. In het gewijzigde Luchthavenverkeerbesluit worden de uitzonderingen om gebruik te maken van een vierde start- of landingsbaan aan banden gelegd. Ook wordt het maximaal aantal nachtvluchten teruggebracht van 32.000 naar maximaal 29.000. Het gewijzigde Luchthavenverkeerbesluit legt het aantal vliegtuigbewegingen vast zoals die voor de uitbraak van de huidige pandemie werden afgewikkeld op Schiphol.

Schiphol

Dit betekent dat Schiphol, na de huidige crisis, maximaal 500.000 vliegtuigbewegingen per jaar mag afwikkelen. In het Luchthavenverkeerbesluit is een artikel opgenomen dat de mogelijkheid biedt om na de huidige sterke terugval van het aantal vliegtuigbewegingen binnen de strikte internationale regels zoveel mogelijk op een beheerste manier terug te keren naar de maximale capaciteit van 500.000. Ook wordt een zogenaamde streefwaarde geïntroduceerd: door de jaarlijkse hinder af te zetten tegen deze streefwaarde, wordt inzichtelijk of en in hoeverre de luchtvaartsector er blijvend in slaagt om de hinder in de omgeving van Schiphol te laten afnemen. Hier kan het nieuwe geluidsstelsel aan bijdragen.

Effecten vliegtuigbewegingen 

Schiphol heeft de effecten van de 500.0000 vliegtuigbewegingen in kaart gebracht in een milieueffectrapport dat ook ter inzage komt te liggen. Het ontwerpbesluit voor de natuurvergunning voor Lelystad Airport is vandaag gepubliceerd door de minister van LNV. Hiervoor zet Schiphol Groep een deel van de beschikbare stikstofruimte van Schiphol in. Via extern salderen worden daarmee de eerste 10.000 vliegtuigbewegingen op Lelystad Airport vergund, om de periode tot de legalisatie van de meldingen waaraan het ministerie van LNV werkt, te overbruggen. Minister Van Nieuwenhuizen heeft vandaag ook de verkeersverdelingsregel voor Schiphol en Lelystad Airport gepubliceerd waarmee het internationale netwerk van Schiphol kunnen worden versterkt en vakantievluchten vanaf Lelystad Airport worden uitgevoerd. Met de passende beoordeling en de publicatie van de VVR is de voorbereiding voor Lelystad Airport afgerond. Definitieve besluitvorming hierover is aan een nieuw kabinet en parlement. 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Zorgt technologie voor een stijging of daling in de sociale interactie?

Dat technologie niet meer weg te denken valt uit het dagelijkse leven, staat als een paal boven water. Echter, stelt zich de vraag of...

Reizen: op de fiets heel Europa door!

De huidige pandemie heeft het ongestoord reizen wel degelijk wereldwijd aan banden gelegd. En ook al zijn we goed op weg om het coronavirus...

Win het boek Back to Nature, over dé hobby van 2021: avontuurlijk wandelen

In Back to Nature nemen Eva Spigt en Nicola Dow je mee op avontuur in de Nederlandse natuur. Waarom? Omdat wandelen in Nederland niet alleen verschrikkelijk...

ILT haalt 56% vuurwerkfonteinen F1-categorie als onveilig van de markt

Onlangs heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) het onderzoek naar fop- en schertsvuurwerk (F1-categorie) afgerond, waarbij in totaal 114 verschillende soorten vuurwerk zijn...

Geweldgebruik opsporingsambtenaren beoordeeld volgens nieuw wettelijk kader

In het Wetboek van Strafrecht komt een apart delict te staan voor opsporingsambtenaren die schuldig zijn aan het schenden van de geweldsinstructie, met lichamelijk...

Strafuitsluiting voor verblijf hulpverleners en journalisten in terroristisch gebied

Hulpverleners en journalisten kunnen meer zekerheid krijgen straks voor werk in terroristische gebieden. De Nederlandse en Europese samenleving moet beschermd worden tegen het gevaar...

Koning opent tentoonstelling Slavernij in het Rijksmuseum voor scholieren

Amsterdam - Koning Willem-Alexander opent dinsdagmiddag 18 mei de tentoonstelling Slavernij in het Rijksmuseum in Amsterdam. Wegens de geldende maatregelen ter bestrijding van COVID-19...

UWV zet speciaal team in voor hulp aan gedupeerden herbeoordelingsacties

UWV zet een speciaal team in om hulp te bieden aan een specifieke groep mensen die in de problemen is geraakt door onzorgvuldig handelen...