Start inspraak nieuw geluidsstelsel Schiphol

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) start 2 maart de inspraakprocedure voor het nieuwe geluidsstelsel voor Schiphol. Het zogeheten Nieuwe Normen- en Handhavingsstelsel schrijft voor dat Schiphol de start- en landingsbanen inzet die gegeven de omstandigheden (bijvoorbeeld weer en zicht) het minste hinder voor de omgeving opleveren. De Inspectie Leefomgeving en Transport handhaaft hier op.

Geluidstelsel

Het kabinet heeft in de ministerraad voor het kersreces ingestemd met de wijziging van het huidige Luchthavenverkeerbesluit Schiphol waarmee het geluidsstelsel, op basis waarvan Schiphol in de praktijk al vliegt, wettelijk wordt verankerd. De wettelijke verankering betekent een einde aan het anticiperend handhaven door ILT. Het kabinet geeft hiermee invulling aan de breed gedeelde wens in de Tweede Kamer en de omgeving van Schiphol voor een geluidsstelsel dat meer flexibel, transparant en beter uitlegbaar is dan het oude stelsel met handhavingspunten. Dit geluidsstelsel was in 2016 op hoofdlijnen al vastgelegd in de Wet luchtvaart; het onderliggende Luchthavenverkeersbesluit liep vertraging op door de rechterlijke uitspraak over stikstof.

Gewijzigde Luchthavenverkeerbesluit

Nu de minister van LNV het ontwerpbesluit voor de natuurvergunning voor Schiphol en de daaronder liggende passende beoordeling heeft gepubliceerd, begint ook de zienswijzeprocedure voor het gewijzigde Luchthavenverkeerbesluit voor Schiphol. In het gewijzigde Luchthavenverkeerbesluit worden de uitzonderingen om gebruik te maken van een vierde start- of landingsbaan aan banden gelegd. Ook wordt het maximaal aantal nachtvluchten teruggebracht van 32.000 naar maximaal 29.000. Het gewijzigde Luchthavenverkeerbesluit legt het aantal vliegtuigbewegingen vast zoals die voor de uitbraak van de huidige pandemie werden afgewikkeld op Schiphol.

Schiphol

Dit betekent dat Schiphol, na de huidige crisis, maximaal 500.000 vliegtuigbewegingen per jaar mag afwikkelen. In het Luchthavenverkeerbesluit is een artikel opgenomen dat de mogelijkheid biedt om na de huidige sterke terugval van het aantal vliegtuigbewegingen binnen de strikte internationale regels zoveel mogelijk op een beheerste manier terug te keren naar de maximale capaciteit van 500.000. Ook wordt een zogenaamde streefwaarde geïntroduceerd: door de jaarlijkse hinder af te zetten tegen deze streefwaarde, wordt inzichtelijk of en in hoeverre de luchtvaartsector er blijvend in slaagt om de hinder in de omgeving van Schiphol te laten afnemen. Hier kan het nieuwe geluidsstelsel aan bijdragen.

Effecten vliegtuigbewegingen 

Schiphol heeft de effecten van de 500.0000 vliegtuigbewegingen in kaart gebracht in een milieueffectrapport dat ook ter inzage komt te liggen. Het ontwerpbesluit voor de natuurvergunning voor Lelystad Airport is vandaag gepubliceerd door de minister van LNV. Hiervoor zet Schiphol Groep een deel van de beschikbare stikstofruimte van Schiphol in. Via extern salderen worden daarmee de eerste 10.000 vliegtuigbewegingen op Lelystad Airport vergund, om de periode tot de legalisatie van de meldingen waaraan het ministerie van LNV werkt, te overbruggen. Minister Van Nieuwenhuizen heeft vandaag ook de verkeersverdelingsregel voor Schiphol en Lelystad Airport gepubliceerd waarmee het internationale netwerk van Schiphol kunnen worden versterkt en vakantievluchten vanaf Lelystad Airport worden uitgevoerd. Met de passende beoordeling en de publicatie van de VVR is de voorbereiding voor Lelystad Airport afgerond. Definitieve besluitvorming hierover is aan een nieuw kabinet en parlement. 

Nieuws uit deze regio

6 maart demonstratie COC bij Raadhuisplein in Krimpen aan den IJssel

Krimpen aan den IJssel - Het COC laat weten aanstaande zaterdag 6 maart in Krimpen aan den IJssel een demonstratie te houden bij het...

ILT: Puntensysteem om notoire overtreders bus- en wegvervoer aan te pakken

Vanaf 1 april 2021 worden via een puntensysteem onherroepelijke sancties die aan Europese transport- of busbedrijven in het binnen- en buitenland zijn opgelegd, geregistreerd...

Herinspecties ILT bij GGD en commerciële teststraten

Uit inspecties in december 2020 bleek dat afval van corona testlocaties lang niet altijd goed werd verpakt en afgevoerd. Bij 77 herinspecties door het...

Effecten geothermie niet duidelijk voor Statenfracties CU & SGP en CDA

In verschillende gemeenten in Zuid-Holland wordt, als goed alternatief voor fossiele brandstoffen, gebruik gemaakt van geothermie voor het verwarmen van kassen, bedrijven en woningen....

Nederlandse innovatieve luchtvaart industrie en Airbus hebben overeenkomst

Nederlandse ondernemingen van mkb tot grootbedrijf hebben mondiaal een sterke positie als innovatieve producent of toeleverancier voor de luchtvaart- en defensie-industrie. Vandaag is deze...

Ds. Kort blijkt racist en aanhang doet openlijk bedreiging op BNN Boos

Krimpen aan den IJssel - Nu beginnen we te begrijpen waarom er zo heftig wordt gereageerd op verhalen in de pers over de Mieraskerk...

De voordelen van een seniorenbed ten opzichte van een standaard bed

Met een seniorenbed groeit het stukje comfort in de slaapkamer aanzienlijk. Een seniorenbed is namelijk voorzien van verschillende handigheden in het ontwerp die maken...

Op welke partij moet ik stemmen straks op 17 maart?

Ze staan weer voor de deur de verkiezingen, op het nieuws gaat het over niks anders en alle kranten en nieuwspagina’s puilen uit van...