Invoering statiegeld op kleine flesjes en blikjes grote impact op horeca

Binnenland – Koninklijke Horeca Nederland (KHN) vindt het terugdringen van zwerfafval een belangrijk thema. Daarom zorgen horecaondernemers ervoor dat in een straal van 25 meter om hun zaak het zwerfafval wordt opgeruimd. Op donderdag 15 maart a.s. praat de Tweede Kamer over het invoeren van statiegeld op kleine PET-flesjes en blikjes om het zwerfafval verder terug te dringen.

Extra kosten en logistiek

Met name voor kleine horecaondernemers is de impact hiervan heel groot. Het betekent niet alleen extra handeling en dus extra kosten, maar het gaat ook ten koste van de voedselhygiëne. KHN vindt daarom dat, áls statiegeld op flesjes en blikjes wordt ingevoerd, er een uitzondering moet komen voor de horeca.
De Tweede Kamer praat 15 maart a.s. over het onderzoek dat het ministerie van I&W heeft laten doen naar de kosten en milieueffecten van de uitbreiding van het huidige statiegeldsysteem met kleine flesjes en blikjes.

KHN pleit voor goede cijfers

KHN vindt dat het onderzoek, uitgevoerd door CE Delft, teveel aannames en onzekerheidsmarges bevat omdat cruciale informatie ontbreekt. KHN pleit dan ook voor aanvullend onderzoek en vindt het te vroeg om nu al beleidsbeslissingen te nemen. Daarnaast is KHN van mening dat het belangrijk is om de verschillende aanpakken voor het terugdringen van zwerfafval naast elkaar te zetten en de meest effectieve aanpak te kiezen. Wat levert de meeste milieuwinst op en vraagt de minste investeringen?

Grote impact op ondernemers en voedselhygiëne

Voor horecaondernemers betekent een verplichting om kleine flesjes en blikjes in te nemen extra handeling en dus extra kosten. Deze handeling zit met name in de tijd van het personeel. Daarnaast komen open en vaak plakkende verpakkingen terug over de toonbank. Dat leidt tot extra schoonmaakkosten. Cafetaria’s, lunchrooms en shoarmazaken zijn overwegend kleine ondernemingen; de ruimte en mankracht zijn vaak beperkt. Zij hebben meestal geen plek om lege verpakkingen op te slaan. Dit kan leiden tot een situatie dat in een ruimte waar voedsel wordt bereid ook lege verpakkingen moeten worden bewaard. Geen wenselijke situatie, gezien de voedselhygiëne. Wat KHN betreft moet er dan ook een uitzondering komen voor horecaondernemers.

Ingewikkeld logistiek systeem

Alleen al in de horeca zijn er meer dan 10.000 locaties waar kleine flesjes en blikjes worden verkocht. Andere verkooppunten, zoals benzinestations en kiosken, zijn hier nog niet eens bij opgeteld. Het vraagt dus een enorme logistieke operatie om alle kleine verpakkingen bij deze locaties op te halen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

KHN meldt dat horeca juicht! “We kunnen weer ondernemen!”

Vanavond maakten demissionair premier Rutte en minister De Jonge de nieuwe ronde versoepelingen bekend. Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is enorm blij dat het merendeel...

Natuurwerkdag: doe iets terug voor de natuur

Heb jij ook zo genoten van de natuur tijdens de lockdown? In november is het mogelijk om op de landelijke Natuurwerkdag mee te helpen en iets terug te doen voor natuur...

Mensen met angststoornis krijgen geen coronavaccinatie

Driebergen - Mensen met een ernstige angststoornis lopen hun coronavaccinatie mis. Ze durven niet naar een GGD-priklocatie, hebben prikangst, zijn vanwege smetvrees bang om...

Factoring als groeigeld steeds populairder in het MKB

Binnen het MKB hoor je steeds vaker de term ‘factoring’ vallen. Het is sinds enkele jaren een bekend begrip geworden onder ondernemers. Het geeft...

Tweede Kamer Schaft hondenbelasting (nog) niet af!

Landelijk - Tijdens het debat op 10 juni j.l. over het burgerinitiatief “Stop de hondenbelasting” waarvoor ruim 60.000 handtekeningen werden opgehaald, waren de Kamerleden...

Gezeur om eten verpest vaak de sfeer aan Nederlandse eettafel

Maar liefst 53% van de Nederlandse ouders geeft aan dat gezeur om eten de sfeer behoorlijk kan verpesten aan de eettafel. Dit blijkt uit...

Overlastgevende asielzoekers geven zorgwekkende situatie in asielcentra

De leefsituatie in en om gewone asielzoekerscentra (azc’s) waar ook overlastgevende asielzoekers verblijven, is zorgwekkend door hun asociaal en crimineel gedrag. Het is erg...

Nieuwe omroepstem op het station vanaf morgen te horen

Binnenland - De gebruikelijke stationsomroep “Beste reizigers, de intercity naar Utrecht Centraal vertrekt van spoor 5” krijgt een nieuw geluid. Vanaf eind dit jaar is de stem van Karin van...