Kleurrijke demonstratie in Krimpen voor liefde en tegen wegkijken

Krimpen aan den IJssel – Om 14.00 uur was het dan zover. De aangekondigde demonstratie van het COC Rotterdam in Krimpen aan den IJssel ging van start. Hoewel twintig minuten voor aanvang er meer politie leek, dan demonstranten, was dat beeld binnen een kwartier totaal anders. Ruim 400 mensen waren aanwezig bij de demonstratie om hun steun te betuigen. De organisatie had met stippen op het plein goed de ruimte verdeeld. Huishoudens en stellen mochten bij elkaar staan, anderen werd verzocht een eigen stip te kiezen. Hier werd goed gehoor aan gegeven, maar de menigte stond inmiddels tot ver aan de winkels om het plein heen.

Aanleiding demonstratie

Aanleiding was een langlopende kwestie rondom uitspraken van ds. Kort van de Mieraskerk in een brief aan de gemeenteraad en de aanklacht van Krimpenaar Leon Houtzager tegen deze uitspraken. Maar vandaag, tijdens de demonstratie was de oproep vooral gericht aan het college van de IJsselgemeente met de uitreiking van vele brieven die door inwoners uit Krimpen en de rest van het land waren geschreven. Hierin werden persoonlijke verhalen gedeeld over wat discriminatie en uitsluiting met hen heeft gedaan, of opgeroepen stelling hiertegen te nemen.

#Stopwegkijken #Liefdeisliefde

Dat was de grote oproep van vandaag tijdens de demonstratie. Stop met wegkijken naar uitingen van discriminatie, haat, agressie, racisme en uitsluiting op welke basis ook en laat liefde liefde zijn zonder veroordeling. Ook 3 Tweede Kamerleden van GroenLinks, PvdA en D66 waren aanwezig en riepen ook de burgemeester op om stelling in te nemen tegen deze zaken: ‘DOE IETS!’, was de nadrukkelijke oproep.

Strijd in Tweede Kamer voor gelijkwaardigheid

Kirsten van den Hul (Tweede Kamerlid, PvdA), Vera Bergkamp (Tweede Kamerlid, D66) en Nevin Özütok (Tweede Kamerlid, GroenLinks) hebben zich gezamenlijk ingezet om in artikel 1 van onze grondwet specifiek ook de rechten op te nemen voor seksuele geaardheid en mensen met een handicap. Beide groepen waren nog niet benoemd. De wet is inmiddels door de Tweede Kamer. In verdere strijd zullen zijn ook verdergaan om te kijken of artikel 6 van de grondwet kan worden aangepast of weggelaten.

COC en Roze in Blauw

De organisatie lag in handen van het o.a. het COC Rotterdam en Roze in Blauw van de Nederlandse politie. Overige speciale eenheden van de politie, handhaving en politie in burger waren aanwezig, maar hoefden slechts een enkeling aan te spreken of uit de menigte te verwijderen. Eigenlijk was alles netjes en rustig verlopen liet de politie weten.

  • regenboogvlag 6

Voorzitter van COC Nederland, Astrid Oosenbrug, hield een vurig pleidooi aan het college van Krimpen om stelling te nemen tegen onwenselijke uitingen van discriminatie, haat of racisme. Zij riep iedereen op om vooral de liefde of genderidentiteit niet de veroordelen, in welke vorm die ook bestaat.

Predikant Wielie Elhorst van de Oranjekerk

Een vlammend betoog tijdens de demonstratie was er van PKN predikant Wielie Elhorst, die zijn collega Kort opriep afstand te nemen van haatdragende uitingen en dogma’s die aanzetten tot uitsluiting. Zelf kind van ouders die beiden voorganger waren en opgegroeid in het Leger des Heils, wist hij als homoseksuele predikant zijn plek te vinden bij de Protestantse Kerk Nederland. Zijn toespraak werd door de aanwezigen met groot applaus ontvangen.

College voltallig aanwezig bij aanbieden brieven

Hoewel een enkele ‘boe’ te horen viel, was er vooral applaus voor zowel burgemeester Vroom, wethouder Coen Derickx (inclusiviteit, PvdA), als de wethouders van VVD, CDA en SGP, die de moed hadden aanwezig te zijn. Dat werd door de organisatie en groot deel van het publiek gewaardeerd. Het zal geen makkelijk uurtje zijn geweest voor hen, maar ze stonden er wel. Burgemeester Vroom en wethouder Derickx namen de brieven in ontvangst.

Vroom is stellig

Burgemeester Vroom liet duidelijk en stellig weten dat erg in zijn gemeente geen plaats hoort te zijn voor discriminatie, haat, racisme, of uitsluiting. ‘Dat kan echt niet!’, besloot hij zijn korte toespraak. Hier kreeg hij ook een stevig applaus voor. Coen Derickx benadrukte nog eens dat de gemeente al langer bezig is met inclusiviteit, maar werd in zijn toespraak toegeroepen door iemand die met hem een discussie wilde voeren. Derickx ging daar niet op in.

Noa

Tussen alle sprekers op de demonstratie door las woordkunstenaar Noa kleine, mooie gedichtjes voor die ze zelf had geschreven. Zij is te volgens op Instagram bij Taalend. Haar werk wist te raken en te ontroeren.

Leon

De ‘hoofdact’ was bij deze demonstratie voor de man die de discussie heeft aangezwengeld: Leon Houtzager. Geëmotioneerd beschreef hij de achtbaan van de laatste weken, waarin hij met name via internet enorm bedreigd werd. Maar dankzij de steun van Roze in Blauw en het COC durfde had hij een duidelijke boodschap aan zijn sargeesten: “Ik ben niet bang meer!” Hierop volgde een hartverwarmend applaus van de honderden aanwezigen.

Diversiteit

Zoals bekend was hij opnieuw gepassioneerd, maar zeker ook dankbaar voor het feit dat hij zich zo gesteund voelde en niet langer alleen in zijn strijd. Hij riep het college ook op vooral bij het beleid voor inclusiviteit het woord diversiteit meer te gebruik, “want moeten anders straks inclusief allemaal hetzelfde zijn?” was min of meer de vraag die hij opwierp. Met gezang en applaus wordt Leon bedankt voor zijn inzet en moed.

Samen zijn

Aan het einde van de demonstratie klinkt nog het lied van Willeke Alberti, ‘Samen zijn’. Alle regenboog vlaggen en het grote regenboogdoek wapperen en wuiven mee op de muziek. Het is de afsluiting van een respectvol en rustig verlopen demonstratie. Samen met het COC en genodigden ging Leon daarna in gesprek met het college.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Verdachten voortaan verplicht aanwezig in rechtszaal

Landelijk - Slachtoffers of nabestaanden moeten de kans hebben om een verdachte te vertellen wat het misdrijf bij hen heeft aangericht. Verdachten van ernstige...

Taxi’s schoon en stil in 2030 volgens afspraken

Alle taxi’s in Nederland schoon en stil in 2030. En vanaf 2025 in de grote steden. Over die ambitie maakt staatssecretaris Van Veldhoven vandaag...

Sporen van malaria in duizend jaar oude Vlaardingse schedels

Op maandag 19 april bekijkt onderzoekster dr. Rachel Schats in het Vlaardings archeologisch depot enkele duizend jaar oude schedels. Aan de hand van het...

Fonds Schiedam Vlaardingen geeft Heemtuin toekomst

Welke organisatie of ondernemer ziet mogelijkheden om de Heemtuin een toekomst te geven?’’ Achter die vraag ging een noodkreet schuil. De gemeente zag zich...

Autoriteit woningcorporaties: BZK beperk inzet aanwijzingen

De afgelopen 5 jaar heeft de Autoriteit woningcorporaties (Aw) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijsrelaties (BZK) vier aanwijzingen gekregen en 1 verzoek...

App plaagradar nu voor heel Nederland én gemeentes!

Landelijk - Afgelopen jaar werden er massaal rupsen gemeld in de Plaagradar app, een app ontwikkeld door een groep van vijf vrijwilligers. In 2020...

Rik Sinnadurai lanceert Bungo met nieuwe kledinglijn

Alphen aan den Rijn - Rik Sinnadurai Vartharaja ('zeg maar Rik'), is een 22-jarige ondernemer, die Bungo heeft bedacht. Een kledingwebshop waar hij graag...

Wetsvoorstel testbewijzen naar Tweede Kamer

Het kabinet heeft het wetsvoorstel voor het wijzigen van de Wet publieke gezondheid (Wpg) om testbewijzen voor toegang in te kunnen zetten ingediend bij...