Korting voor spitsmijders op de hogesnelheidslijn

Binneland – De groei van het aantal reizigers op de hogesnelheidslijn overstijgt de verwachtingen. Waar de gemiddelde reizigersgroei in 2017 0,8% bedroeg, steeg het aantal reizigers op dit traject het afgelopen jaar met zo’n 15%. Tussen Schiphol en Rotterdam was de groei van het aantal reizigers in de Intercity direct zelfs zo’n 25%. Vooral in de spits kan dit tot drukke treinen leiden. Daarom krijgen reizigers vanaf maandag buiten de spits 40 % korting op de Toeslag Intercity direct bij de Toeslagzuilen op het perron. Tijdens daluren wordt de toeslag €1,40 in plaats van €2,40. Zo wil NS reizigers verleiden de spits te mijden. Reizigers die geregeld de IC-direct nemen kunnen zo tientallen euro’s per maand besparen. NS trekt zo’n €2 miljoen uit voor deze extra maatregel tegen spitsdrukte. Deze extra korting op de Toeslag geldt tot en met 8 december 2018. Vanaf 9 december 2018, de start van de nieuwe dienstregeling, zal NS het aantal snelle intercity’s op deze lijn uitbreiden van vier naar vijf per uur.

Korting op de Toeslag voor spitsmijders

April is een drukkere maand dan gemiddeld. Daarnaast rijdt de Intercity Brussel vanaf 9 april via de HSL en doet dan één keer per uur dienst als Intercity direct. Daardoor zullen meer internationale reizigers over de HSL reizen. Om reizigers te verleiden de spits te mijden, geeft NS reizigers buiten de spitsuren een korting van 40% op de Toeslag Intercity direct van €2,40. Tijdens daluren wordt de toeslag €1,40. Daluren zijn op werkdagen 9:00-16:00 uur, 18:30-06:30 uur en op weekend- en feestdagen de hele dag. Reizigers kunnen de korting krijgen als zij de Toeslag bij de Toeslagzuil op het perron op hun OV-chipkaart laden. De Toeslagzuil geeft automatisch 40% korting tijdens daluren. De korting volgt op de Dal Toeslagvrijperiode van afgelopen maanden. NS kreeg in 2017 een boete o.a. omdat de zitplaatskans voor de Hogesnelheidslijn tussen Amsterdam en Breda in 2016 te laag was. Door de Intercity direct tijdens de daluren tijdelijk toeslagvrij te maken kwam het boetebedrag weer bij de reiziger terug. In 2017 haalde NS alle gestelde doelen op de HSL.

Meer capaciteit Intercity direct-treinen

Vanaf mei wordt de Intercity Brussel verlengd van 6 naar 7 rijtuigen. Het aantal zitplaatsen in deze treinen stijgt dan van 500 naar 585. Daarnaast onderzoekt NS of alle Intercity direct-treinen verlengd kunnen worden van 6 naar 7 rijtuigen. De totale capaciteit op het drukke traject Schiphol – Rotterdam kan dan in totaal met ruim 45% stijgen. Op de hogesnelheidslijn rijden speciale treinen in een vaste samenstelling. Daarom kunnen deze niet zomaar verlengd worden, maar moeten ze in de onderhoudsplaats “opgeknipt worden”, om er zo een treindeel tussen te kunnen plaatsen. Mogelijk vraagt dit ook aanpassingen op de onderhoudsplaats. NS onderzoekt of dit haalbaar is en op welke termijn dit kan worden gedaan. Hoeveel geld NS voor deze operatie uit moet trekken, is nog niet bekend.

Extra maatregelen

Naast de extra korting en de uitbreiding van de capaciteit neemt NS nog meer maatregelen. Om de drukte in goede banen te leiden. Zo zet NS instaphulpen in op de vertrekperrons van de Intercity direct om reizigers beter over de trein te spreiden. Ook blijft het spitsspreiden-programma MyOV op dit traject gelden. Met deze extra maatregelen zet NS alles op alles om reizigers op de HSL een zo goed mogelijke reis te bieden. De verwachting is dat het aantal reizigers op de HSL zal blijven groeien. Dit betekent dat reizigers in de spits rekening moeten blijven houden met drukke treinen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Geweldgebruik opsporingsambtenaren beoordeeld volgens nieuw wettelijk kader

In het Wetboek van Strafrecht komt een apart delict te staan voor opsporingsambtenaren die schuldig zijn aan het schenden van de geweldsinstructie, met lichamelijk...

Strafuitsluiting voor verblijf hulpverleners en journalisten in terroristisch gebied

Hulpverleners en journalisten kunnen meer zekerheid krijgen straks voor werk in terroristische gebieden. De Nederlandse en Europese samenleving moet beschermd worden tegen het gevaar...

Koning opent tentoonstelling Slavernij in het Rijksmuseum voor scholieren

Amsterdam - Koning Willem-Alexander opent dinsdagmiddag 18 mei de tentoonstelling Slavernij in het Rijksmuseum in Amsterdam. Wegens de geldende maatregelen ter bestrijding van COVID-19...

UWV zet speciaal team in voor hulp aan gedupeerden herbeoordelingsacties

UWV zet een speciaal team in om hulp te bieden aan een specifieke groep mensen die in de problemen is geraakt door onzorgvuldig handelen...

Wetsvoorstel zeggenschap lichaamsmateriaal naar Tweede Kamer

De ministerraad heeft op voorstel van minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ingestemd met de Wet zeggenschap lichaamsmateriaal (Wzl). Deze wet stelt...

Bijna 10 miljoen aangiften binnengekomen bij de Belastingdienst

De Belastingdienst heeft in de aangifteperiode bijna 10 miljoen aangiften inkomstenbelasting binnen gekregen. Nog nooit ontving de Belastingdienst in deze periode zoveel aangiften. Mensen...

Relatie met gemeenten moet door nieuw kabinet verbeterd worden

Steeds meer grote opgaven pakt het Rijk samen met gemeenten, provincies en waterschappen op. Hoewel het Rijk zich daarbij voorneemt om zich als gelijkwaardig...

Schildklieraandoeningen krijgen extra aandacht met gratis webinars

Schildklieraandoeningen Organisatie Nederland (SON) heeft met prof. dr. Liesbeth van Rossum (‘Dik ben je niet voor de lol’), sportarts Jessica Gal en sportfysio Lorraine...