Korting voor spitsmijders op de hogesnelheidslijn

Binneland – De groei van het aantal reizigers op de hogesnelheidslijn overstijgt de verwachtingen. Waar de gemiddelde reizigersgroei in 2017 0,8% bedroeg, steeg het aantal reizigers op dit traject het afgelopen jaar met zo’n 15%. Tussen Schiphol en Rotterdam was de groei van het aantal reizigers in de Intercity direct zelfs zo’n 25%. Vooral in de spits kan dit tot drukke treinen leiden. Daarom krijgen reizigers vanaf maandag buiten de spits 40 % korting op de Toeslag Intercity direct bij de Toeslagzuilen op het perron. Tijdens daluren wordt de toeslag €1,40 in plaats van €2,40. Zo wil NS reizigers verleiden de spits te mijden. Reizigers die geregeld de IC-direct nemen kunnen zo tientallen euro’s per maand besparen. NS trekt zo’n €2 miljoen uit voor deze extra maatregel tegen spitsdrukte. Deze extra korting op de Toeslag geldt tot en met 8 december 2018. Vanaf 9 december 2018, de start van de nieuwe dienstregeling, zal NS het aantal snelle intercity’s op deze lijn uitbreiden van vier naar vijf per uur.

Korting op de Toeslag voor spitsmijders

April is een drukkere maand dan gemiddeld. Daarnaast rijdt de Intercity Brussel vanaf 9 april via de HSL en doet dan één keer per uur dienst als Intercity direct. Daardoor zullen meer internationale reizigers over de HSL reizen. Om reizigers te verleiden de spits te mijden, geeft NS reizigers buiten de spitsuren een korting van 40% op de Toeslag Intercity direct van €2,40. Tijdens daluren wordt de toeslag €1,40. Daluren zijn op werkdagen 9:00-16:00 uur, 18:30-06:30 uur en op weekend- en feestdagen de hele dag. Reizigers kunnen de korting krijgen als zij de Toeslag bij de Toeslagzuil op het perron op hun OV-chipkaart laden. De Toeslagzuil geeft automatisch 40% korting tijdens daluren. De korting volgt op de Dal Toeslagvrijperiode van afgelopen maanden. NS kreeg in 2017 een boete o.a. omdat de zitplaatskans voor de Hogesnelheidslijn tussen Amsterdam en Breda in 2016 te laag was. Door de Intercity direct tijdens de daluren tijdelijk toeslagvrij te maken kwam het boetebedrag weer bij de reiziger terug. In 2017 haalde NS alle gestelde doelen op de HSL.

Meer capaciteit Intercity direct-treinen

Vanaf mei wordt de Intercity Brussel verlengd van 6 naar 7 rijtuigen. Het aantal zitplaatsen in deze treinen stijgt dan van 500 naar 585. Daarnaast onderzoekt NS of alle Intercity direct-treinen verlengd kunnen worden van 6 naar 7 rijtuigen. De totale capaciteit op het drukke traject Schiphol – Rotterdam kan dan in totaal met ruim 45% stijgen. Op de hogesnelheidslijn rijden speciale treinen in een vaste samenstelling. Daarom kunnen deze niet zomaar verlengd worden, maar moeten ze in de onderhoudsplaats “opgeknipt worden”, om er zo een treindeel tussen te kunnen plaatsen. Mogelijk vraagt dit ook aanpassingen op de onderhoudsplaats. NS onderzoekt of dit haalbaar is en op welke termijn dit kan worden gedaan. Hoeveel geld NS voor deze operatie uit moet trekken, is nog niet bekend.

Extra maatregelen

Naast de extra korting en de uitbreiding van de capaciteit neemt NS nog meer maatregelen. Om de drukte in goede banen te leiden. Zo zet NS instaphulpen in op de vertrekperrons van de Intercity direct om reizigers beter over de trein te spreiden. Ook blijft het spitsspreiden-programma MyOV op dit traject gelden. Met deze extra maatregelen zet NS alles op alles om reizigers op de HSL een zo goed mogelijke reis te bieden. De verwachting is dat het aantal reizigers op de HSL zal blijven groeien. Dit betekent dat reizigers in de spits rekening moeten blijven houden met drukke treinen.

Nieuws uit deze regio

Start aanvragen subsidieregeling ‘coronabanen in de zorg’

Zorgorganisaties kunnen vanaf vandaag tot en met 31 maart 17:00 uur subsidie aanvragen voor coronabanen. Coronabanen zijn bedoeld om mensen tijdelijk in te zetten...

Controleren van aangifte inkomstenbelasting dit jaar extra belangrijk

Het is weer aangiftetijd: meer dan 8 miljoen mensen kunnen vanaf maandag 1 maart aangifte inkomstenbelasting doen over 2020. Dat kan voor veel particulieren...

6 maart demonstratie COC bij Raadhuisplein in Krimpen aan den IJssel

Krimpen aan den IJssel - Het COC laat weten aanstaande zaterdag 6 maart in Krimpen aan den IJssel een demonstratie te houden bij het...

ILT: Puntensysteem om notoire overtreders bus- en wegvervoer aan te pakken

Vanaf 1 april 2021 worden via een puntensysteem onherroepelijke sancties die aan Europese transport- of busbedrijven in het binnen- en buitenland zijn opgelegd, geregistreerd...

Herinspecties ILT bij GGD en commerciële teststraten

Uit inspecties in december 2020 bleek dat afval van corona testlocaties lang niet altijd goed werd verpakt en afgevoerd. Bij 77 herinspecties door het...

Effecten geothermie niet duidelijk voor Statenfracties CU & SGP en CDA

In verschillende gemeenten in Zuid-Holland wordt, als goed alternatief voor fossiele brandstoffen, gebruik gemaakt van geothermie voor het verwarmen van kassen, bedrijven en woningen....

Nederlandse innovatieve luchtvaart industrie en Airbus hebben overeenkomst

Nederlandse ondernemingen van mkb tot grootbedrijf hebben mondiaal een sterke positie als innovatieve producent of toeleverancier voor de luchtvaart- en defensie-industrie. Vandaag is deze...

Ds. Kort blijkt racist en aanhang doet openlijk bedreiging op BNN Boos

Krimpen aan den IJssel - Nu beginnen we te begrijpen waarom er zo heftig wordt gereageerd op verhalen in de pers over de Mieraskerk...