Meer kinderen ingeschreven op school

Het aantal kinderen dat niet ingeschreven staat op een school is gedaald van 5000 leerlingen in 2016 naar 4500 leerlingen in 2017. Dat betekent dat meer leerlingen een plek krijgen op school.

Minder spijbelaars

Het aantal kinderen dat langer dan vier weken niet naar school gaat (maar wel is ingeschreven) daalt van 4300 naar 4100 leerlingen. Daarnaast spijbelen er minder kinderen. Desondanks is minister Slob nog niet tevreden. Dat blijkt uit de laatste cijfers schoolverzuim en vrijstellingen die minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Gezamenlijke inzet lijkt te werken

Slob geeft in zijn brief aan dat de gezamenlijke inzet om thuiszitten te voorkomen en kinderen terug naar school te laten gaan, lijkt te werken. Wel blijft de inzet nog volop nodig. De groep leerlingen die langer dan drie maanden thuiszit is nog onverminderd groot: Het gaat om meer dan 4.000 kinderen, waarvan 1700 kinderen niet op een school staan ingeschreven. Hier ligt nog een belangrijke taak voor de samenwerkingsverbanden, zorgprofessionals en lokale overheid.

Minister nog niet tevreden

Minister Slob: “Ik ben nog niet tevreden over de cijfers. Ieder kind heeft het recht naar school te gaan. Kinderen die niet naar school gaan, kunnen een leerachterstand opdoen, maar lopen ook vriendjes en vriendinnetjes mis. Dat is onaanvaardbaar. Daarom blijven we ons gezamenlijk inzetten om ervoor te zorgen dat in 2020 geen kind langer dan drie maanden thuiszit.”

Thuiszitterspact

In 2015 zaten er nog ongeveer 10.000 kinderen voor een korte of lange periode thuis. In juni 2016 sloot het toenmalige kabinet 2016 met de PO-Raad, de VO-raad, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het ministerie van Veiligheid en Justitie het Thuiszitterspact. Met Marc Dullaert als aanjager. Het Thuiszitterspact moet ervoor zorgen dat in 2020 geen enkel kind langer dan drie maanden thuiszit zonder een passend onderwijsaanbod.

Dullaert zorgde onder meer voor het G4-pact, waarin de vier grote steden zich aan kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen hebben gecommitteerd. Zo zijn er zijn afspraken gemaakt over eenduidige definities en betere registratie van thuiszitters. Ook zijn er afspraken gemaakt over de verbinding met de justitiële keten en betere samenwerking tussen het onderwijs en de zorg. Dezelfde aanpak vindt plaats in de G32 regio’s.  “Het begin van een oplossing bestaat uit een goede samenwerking tussen zorg en onderwijs, maar ook een heldere definitie van thuiszitters en de registratie daarvan. Op deze manier kun je, zogezegd, appels met appels vergelijken: het over hetzelfde hebben,” aldus Marc Dullaert.

Rol onderwijs en zorg

Verder geeft Minister Slob in zijn brief aan dat hij haast maakt met de wetsvoorstellen over de doorzettingsmacht van samenwerkingsverbanden en de rol die zij hebben bij de totstandkoming van vrijstellingen voor kinderen, die vanwege lichamelijke of psychische redenen niet naar school hoeven binnen de leerplicht. Slob is ervan overtuigd dat het goed is om het naast de zorg ook onderwijs hierin een rol te geven. Het is volgens hem niet vanzelfsprekend dat artsen op de hoogte zijn van de mogelijkheden van onderwijs-zorgcombinaties.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Taxi’s schoon en stil in 2030 volgens afspraken

Alle taxi’s in Nederland schoon en stil in 2030. En vanaf 2025 in de grote steden. Over die ambitie maakt staatssecretaris Van Veldhoven vandaag...

Autoriteit woningcorporaties: BZK beperk inzet aanwijzingen

De afgelopen 5 jaar heeft de Autoriteit woningcorporaties (Aw) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijsrelaties (BZK) vier aanwijzingen gekregen en 1 verzoek...

App plaagradar nu voor heel Nederland én gemeentes!

Landelijk - Afgelopen jaar werden er massaal rupsen gemeld in de Plaagradar app, een app ontwikkeld door een groep van vijf vrijwilligers. In 2020...

Rik Sinnadurai lanceert Bungo met nieuwe kledinglijn

Alphen aan den Rijn - Rik Sinnadurai Vartharaja ('zeg maar Rik'), is een 22-jarige ondernemer, die Bungo heeft bedacht. Een kledingwebshop waar hij graag...

Wetsvoorstel testbewijzen naar Tweede Kamer

Het kabinet heeft het wetsvoorstel voor het wijzigen van de Wet publieke gezondheid (Wpg) om testbewijzen voor toegang in te kunnen zetten ingediend bij...

Defensievisie 2035: Vastgoed blijft in lijn

Het vastgoed van Defensie is op veel plekken sterk verouderd, niet duurzaam en niet toekomstbestendig. Zo blijk uit de Defensievisie 2035. Dat probleem is...

Tijdelijk extra troepen uit voorzorg naar Afghanistan

De 80 extra militairen die sinds medio februari in Nederland paraat staan voor de NAVO-missie in Noord-Afghanistan worden binnenkort ingezet. Dat heeft de ministerraad...

Vrijspraak Akwasi van strafvervolging als zeer onterecht ervaren

Amsterdam - Het Hof Amsterdam heeft deze week Akwasi vrijgesproken van strafvervolging. Het OM had hem een voorwaardelijk sepot opgelegd, vanwege zijn uitspraken op...