Voor middenhuur is lokaal maatwerk nodig

Een goed functionerend en toekomstbestendig segment middenhuur is essentieel voor de woningmarkt. Een te kleine voorraad middenhuur is een bedreiging voor de lokale woningmarkt en daarmee voor het leef- en werkklimaat in de grote(re) steden.

Onbalans op vrije markt

De ‘vrije markt’ is niet in staat de bestaande onbalans op te lossen en de snel oplopende tekorten te voorkomen; alle betrokken publieke en private partijen zullen in samenwerking aan de slag moeten om de voorraad middenhuur woningen te vergroten en te bestendigen. Hiervoor zijn lokale oplossingen nodig. Met de Samenwerkingstafels middenhuur is een aanpak gerealiseerd die werkt.

Krappe woningmarkt

Naast een nieuwe manier van samenwerken is hiervoor ook ruimte in wet- en regelgeving noodzakelijk voor lokaal maatwerk en moeten er aanvullende instrumenten komen. Het aanpakken van de krappe woningmarkt in de verstedelijkte delen van Nederland moet langs 4 lijnen: binden, bouwen, bestemmen en behouden. Hiervoor doet de voorzitter van de Samenwerkingstafel middenhuur concrete aanbevelingen die vandaag aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden aangeboden.

Lokaal maatwerk nodig

“Er is lokaal maatwerk nodig, de tijd van ‘one size fits all’ is echt voorbij”, zegt Rob van Gijzel, de voorzitter van de Samenwerkingstafel middenhuur. “In veel gemeenten stonden de partijen met de ruggen naar elkaar, er was veel wantrouwen. Inmiddels zijn we met de Samenwerkingstafels juist op het gemeentelijk niveau weer met elkaar in gesprek over concrete plaatselijke hindernissen. We zijn van een ‘staat van ontbinding’ naar een ‘staat van verbinding’ gegaan. Nu op veel plaatsen meer begrip bestaat voor elkaar belangen en er overeenstemming is bereikt over het doel – snel meer middenhuur – kunnen er afspraken worden gemaakt.”

Belemmeringen middenhuur wegnemen

“Om daarbij te helpen moeten de obstakels die méér middenhuur belemmeren worden weggewerkt. Het rapport bevat daarvoor meerdere aanbevelingen. Zo is er een aanbeveling aan het Rijk om lokaal maatwerk in wet- en regelgeving mogelijk te maken. Hiermee kunnen gemeenten voorkomen dat bestaande middenhuur in rap tempo verdwijnt doordat de huurprijzen doorschieten.

Inrichten platform

Andere voorbeelden zijn het inrichten van een platform waar gemeenten hun bouwplannen kunnen aanmelden richting marktpartijen en het inrichten van een ‘revolverend stimuleringsfonds’ om initiële kosten van binnenstedelijke bouw op brownfields te financieren. Ook pleiten wij voor het maken van toekomstbestendige afspraken tussen gemeenten en investeerders en het aanpassen van de zgn. markttoets voor bouwen door woningcorporaties.”

Lokale verschillen middensegment

De Samenwerkingstafel middenhuur is het afgelopen jaar onder leiding van Rob van Gijzel en in opdracht van de minister van Binnenlandse Zaken aan de slag gegaan met de lokale verschillen en noden in het middensegment van de huurmarkt. Dat is noodzakelijk omdat er in het verleden al te weinig in dit segment gebouwd is, de vraag nu snel toeneemt en het bestaande aanbod krimpt als er niets gebeurt.

Op korte termijn aanpakken

Aan de Samenwerkingstafels spreken de gemeente, de investeerders, de ontwikkelaars, de bouwers, de huurders, de makelaars en de corporaties op basis van een concrete casus over concrete oplossingen zodat op korte termijn het aantal woningen in het middenhuursegment snel uitgebreid kan worden. De aanpak werkt.

Investeerders gevonden

In 14 steden met een gespannen woningmarkt zorgt de Samenwerkingstafel er nu voor dat de lokale vraag naar middenhuur beter wordt beantwoord. Inmiddels zijn de eerste tenders gestart en hebben gemeenten investeerders gevonden die voor langere tijd in middenhuur willen investeren om zo bestaande en nieuwe wijken te ontwikkelen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Coronadashboard aangevuld met vaccinatiecijfers

Vanaf vandaag is het coronadashboard uitgebreid met informatie over het vaccineren in Nederland. Het dashboard laat nu ook informatie zien over onder andere het...

Nieuw meldpunt volgende stap in snellere betaling grootbedrijf aan mkb

Bij het tijdelijk Meldpunt Achterstallige Betalingen van de Autoriteit Consument & Markt (ACM), kan een mkb-onderneming anoniem een melding kwijt als die door een...

Eerste militaire nanosatelliet van Nederland in maart gelanceerd

Volgens de huidige planning gaat het bedrijf Virgin Orbit medio maart met de eerstvolgende lancering de eerste Nederlandse nanosatelliet (genaamd BRIK-II) in een baan...

Liveblog: Ongeregeldheden wegens avondklok

Welkom in het liveblog over de demonstraties en rellen sinds de invoering van de avondklok 01:00 einde Liveblog bedankt voor het lezen 01:00 Situatie Den Bosch...

Column: Misbruik van vrijheid maakt van Nederland ‘jankend kind’ van Europa

Het begrip vrijheid is voor ieder van ons natuurlijk weer anders. Waar de ene mens begrijpt dat onze vrijheid grenzen kent, vinden anderen dat...

Nationaal plan militaire mobiliteit na instemming van Kabinet

Het nationaal plan militaire mobiliteit, waarmee de ministerraad op voorstel van minister Bijleveld van Defensie heeft ingestemd, is in werking getreden. Als militairen zich...

Steun- en herstelpakket fors uitgebreid door kabinet

Het kabinet breidt het steun- en herstelpakket voor banen en economie fors uit. Het vaccineren is gestart en dat zorgt voor perspectief. Tegelijkertijd is...

Studenten krijgen langer financiële tegemoetkoming overheid

De tijdelijke coronaregeling voor studenten in mbo, hbo en wo wordt verlengd tot en met augustus dit jaar. Studenten die bij hun afstuderen studievertraging...