Voor middenhuur is lokaal maatwerk nodig

Een goed functionerend en toekomstbestendig segment middenhuur is essentieel voor de woningmarkt. Een te kleine voorraad middenhuur is een bedreiging voor de lokale woningmarkt en daarmee voor het leef- en werkklimaat in de grote(re) steden.

Onbalans op vrije markt

De ‘vrije markt’ is niet in staat de bestaande onbalans op te lossen en de snel oplopende tekorten te voorkomen; alle betrokken publieke en private partijen zullen in samenwerking aan de slag moeten om de voorraad middenhuur woningen te vergroten en te bestendigen. Hiervoor zijn lokale oplossingen nodig. Met de Samenwerkingstafels middenhuur is een aanpak gerealiseerd die werkt.

Krappe woningmarkt

Naast een nieuwe manier van samenwerken is hiervoor ook ruimte in wet- en regelgeving noodzakelijk voor lokaal maatwerk en moeten er aanvullende instrumenten komen. Het aanpakken van de krappe woningmarkt in de verstedelijkte delen van Nederland moet langs 4 lijnen: binden, bouwen, bestemmen en behouden. Hiervoor doet de voorzitter van de Samenwerkingstafel middenhuur concrete aanbevelingen die vandaag aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden aangeboden.

Lokaal maatwerk nodig

“Er is lokaal maatwerk nodig, de tijd van ‘one size fits all’ is echt voorbij”, zegt Rob van Gijzel, de voorzitter van de Samenwerkingstafel middenhuur. “In veel gemeenten stonden de partijen met de ruggen naar elkaar, er was veel wantrouwen. Inmiddels zijn we met de Samenwerkingstafels juist op het gemeentelijk niveau weer met elkaar in gesprek over concrete plaatselijke hindernissen. We zijn van een ‘staat van ontbinding’ naar een ‘staat van verbinding’ gegaan. Nu op veel plaatsen meer begrip bestaat voor elkaar belangen en er overeenstemming is bereikt over het doel – snel meer middenhuur – kunnen er afspraken worden gemaakt.”

Belemmeringen middenhuur wegnemen

“Om daarbij te helpen moeten de obstakels die méér middenhuur belemmeren worden weggewerkt. Het rapport bevat daarvoor meerdere aanbevelingen. Zo is er een aanbeveling aan het Rijk om lokaal maatwerk in wet- en regelgeving mogelijk te maken. Hiermee kunnen gemeenten voorkomen dat bestaande middenhuur in rap tempo verdwijnt doordat de huurprijzen doorschieten.

Inrichten platform

Andere voorbeelden zijn het inrichten van een platform waar gemeenten hun bouwplannen kunnen aanmelden richting marktpartijen en het inrichten van een ‘revolverend stimuleringsfonds’ om initiële kosten van binnenstedelijke bouw op brownfields te financieren. Ook pleiten wij voor het maken van toekomstbestendige afspraken tussen gemeenten en investeerders en het aanpassen van de zgn. markttoets voor bouwen door woningcorporaties.”

Lokale verschillen middensegment

De Samenwerkingstafel middenhuur is het afgelopen jaar onder leiding van Rob van Gijzel en in opdracht van de minister van Binnenlandse Zaken aan de slag gegaan met de lokale verschillen en noden in het middensegment van de huurmarkt. Dat is noodzakelijk omdat er in het verleden al te weinig in dit segment gebouwd is, de vraag nu snel toeneemt en het bestaande aanbod krimpt als er niets gebeurt.

Op korte termijn aanpakken

Aan de Samenwerkingstafels spreken de gemeente, de investeerders, de ontwikkelaars, de bouwers, de huurders, de makelaars en de corporaties op basis van een concrete casus over concrete oplossingen zodat op korte termijn het aantal woningen in het middenhuursegment snel uitgebreid kan worden. De aanpak werkt.

Investeerders gevonden

In 14 steden met een gespannen woningmarkt zorgt de Samenwerkingstafel er nu voor dat de lokale vraag naar middenhuur beter wordt beantwoord. Inmiddels zijn de eerste tenders gestart en hebben gemeenten investeerders gevonden die voor langere tijd in middenhuur willen investeren om zo bestaande en nieuwe wijken te ontwikkelen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

ICT-Pact: Grote stap naar circulaire smartphones en laptops

Vandaag ondertekent staatssecretaris Stientje van Veldhoven het internationale Circular and Fair ICT-Pact. Ondertekenaars zijn landen van over de hele wereld, die willen samenwerken om...

Podcastserie Is dit normaal?

Landelijk - De ontwikkeling van kinderen en vragen die ouders erbij hebben. Gratis te luisteren podcastserie voor ouders van kinderen van 2 tot 18...

Onno van Veldhuizen voorgedragen voor benoeming tot staatsraad

De ministerraad heeft vrijdag 11 juni besloten Onno van Veldhuizen voor benoeming tot staatsraad bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, aan...

Vanaf 30 juni evenementen met 100% bezoekerscapaciteit mogelijk

Vanaf 30 juni kunnen evenementen onder voorwaarden, zoals het gebruik van toegangstesten of een herstel- of vaccinatiebewijs, met 100% van de bezoekerscapaciteit georganiseerd worden....

Eind juni keuzemogelijkheid voor Janssen-vaccin van start.

In de week van 21 juni kunnen alle 18-plussers zich bij de GGD melden voor een afspraak met het Janssen-vaccin. Het Janssen-vaccin is een...

Naderen overwegen vraagt om oplettendheid

Binnenland - Vandaag is er internationale aandacht voor overwegen en veiligheid. Ans Rietstra, directeur operatie bij ProRail: “We moeten van alle kanten blijven inzetten...

Actie Tegen hondenbelasting, donderdag debat 2e kamer.

Landelijk - De Actie Tegen de hondenbelasting voert ruim 9 jaar landelijk campagne om de hondenbelasting af te schaffen. Dit resulteerde op 23 april...

Aanpak seksueel geweld tegen kinderen ondervindt te weinig verandering

Seksueel geweld tegen kinderen tast exact datgene aan wat we als samenleving willen koesteren en bewaken: de gezonde ontplooiing van (jonge) mensen. Maar de...