Voor middenhuur is lokaal maatwerk nodig

Een goed functionerend en toekomstbestendig segment middenhuur is essentieel voor de woningmarkt. Een te kleine voorraad middenhuur is een bedreiging voor de lokale woningmarkt en daarmee voor het leef- en werkklimaat in de grote(re) steden.

Onbalans op vrije markt

De ‘vrije markt’ is niet in staat de bestaande onbalans op te lossen en de snel oplopende tekorten te voorkomen; alle betrokken publieke en private partijen zullen in samenwerking aan de slag moeten om de voorraad middenhuur woningen te vergroten en te bestendigen. Hiervoor zijn lokale oplossingen nodig. Met de Samenwerkingstafels middenhuur is een aanpak gerealiseerd die werkt.

Krappe woningmarkt

Naast een nieuwe manier van samenwerken is hiervoor ook ruimte in wet- en regelgeving noodzakelijk voor lokaal maatwerk en moeten er aanvullende instrumenten komen. Het aanpakken van de krappe woningmarkt in de verstedelijkte delen van Nederland moet langs 4 lijnen: binden, bouwen, bestemmen en behouden. Hiervoor doet de voorzitter van de Samenwerkingstafel middenhuur concrete aanbevelingen die vandaag aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden aangeboden.

Lokaal maatwerk nodig

“Er is lokaal maatwerk nodig, de tijd van ‘one size fits all’ is echt voorbij”, zegt Rob van Gijzel, de voorzitter van de Samenwerkingstafel middenhuur. “In veel gemeenten stonden de partijen met de ruggen naar elkaar, er was veel wantrouwen. Inmiddels zijn we met de Samenwerkingstafels juist op het gemeentelijk niveau weer met elkaar in gesprek over concrete plaatselijke hindernissen. We zijn van een ‘staat van ontbinding’ naar een ‘staat van verbinding’ gegaan. Nu op veel plaatsen meer begrip bestaat voor elkaar belangen en er overeenstemming is bereikt over het doel – snel meer middenhuur – kunnen er afspraken worden gemaakt.”

Belemmeringen middenhuur wegnemen

“Om daarbij te helpen moeten de obstakels die méér middenhuur belemmeren worden weggewerkt. Het rapport bevat daarvoor meerdere aanbevelingen. Zo is er een aanbeveling aan het Rijk om lokaal maatwerk in wet- en regelgeving mogelijk te maken. Hiermee kunnen gemeenten voorkomen dat bestaande middenhuur in rap tempo verdwijnt doordat de huurprijzen doorschieten.

Inrichten platform

Andere voorbeelden zijn het inrichten van een platform waar gemeenten hun bouwplannen kunnen aanmelden richting marktpartijen en het inrichten van een ‘revolverend stimuleringsfonds’ om initiële kosten van binnenstedelijke bouw op brownfields te financieren. Ook pleiten wij voor het maken van toekomstbestendige afspraken tussen gemeenten en investeerders en het aanpassen van de zgn. markttoets voor bouwen door woningcorporaties.”

Lokale verschillen middensegment

De Samenwerkingstafel middenhuur is het afgelopen jaar onder leiding van Rob van Gijzel en in opdracht van de minister van Binnenlandse Zaken aan de slag gegaan met de lokale verschillen en noden in het middensegment van de huurmarkt. Dat is noodzakelijk omdat er in het verleden al te weinig in dit segment gebouwd is, de vraag nu snel toeneemt en het bestaande aanbod krimpt als er niets gebeurt.

Op korte termijn aanpakken

Aan de Samenwerkingstafels spreken de gemeente, de investeerders, de ontwikkelaars, de bouwers, de huurders, de makelaars en de corporaties op basis van een concrete casus over concrete oplossingen zodat op korte termijn het aantal woningen in het middenhuursegment snel uitgebreid kan worden. De aanpak werkt.

Investeerders gevonden

In 14 steden met een gespannen woningmarkt zorgt de Samenwerkingstafel er nu voor dat de lokale vraag naar middenhuur beter wordt beantwoord. Inmiddels zijn de eerste tenders gestart en hebben gemeenten investeerders gevonden die voor langere tijd in middenhuur willen investeren om zo bestaande en nieuwe wijken te ontwikkelen.

Nieuws uit deze regio

Meer laadpalen in parkeergarages

Er komen meer laadpunten voor elektrische auto’s in parkeergarages. Dat spreken staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) en het platform voor parkeren (Vexpan) vandaag...

Ionisatie ingezet bij luchtzuivering

Vught - Een bedrijf in Vught is eind vorig jaar gestart met de inzet van ionisatie in apparatuur voor luchtzuivering. Met de komst...

Inspecties houden zorgen over Justitiële Jeugdinstellingen en scholen

Landelijk - De Inspectie Justitie en Veiligheid, de Inspectie voor het Onderwijs en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijven zich zorgen maken over de...

Op kraambezoek? Geef eens een cadeaubon!

De ene beschouwt de kraamperiode als een prachtige roze wolk, terwijl het voor de ander dan weer net een helse overlevingstocht is. We zijn...

Ventilatie creëert een gezonde leefomgeving!

Goede ventilatie is niet zomaar een aanbeveling, maar een echte noodzaak en gelijk eentje die bijdraagt aan een goede gezondheid. Een woning die goed...

COC demonstreert op zaterdag 6 maart in Krimpen aan den IJssel

Rotterdam, 3 maart 2021 – COC Rotterdam organiseert op zaterdag 6 maart tussen 14:00 en 15:00 uur een demonstratie bij het gemeentehuis in Krimpen...

Amerikaanse helikoptereenheid keert via Nederland terug naar huis

Binnenland - Eenheden van Defensie ondersteunen tot eind april de verplaatsing van een Amerikaanse helikopterbrigade die terugkeert naar de Verenigde Staten. In de Rotterdamse...

Online studiekeuze makkelijk gemaakt voor jongeren

Eindhoven - De lockdown is voor de meeste mensen al zwaar, maar stel je eens voor dat je voor 1 mei een studiekeuze moet...