Miljoenenimpuls duurzame binnenvaart

Landelijk Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) trekt 11,7 miljoen euro uit om binnenvaartschippers en -reders te ondersteunen bij de verduurzaming van hun vloot. Het geld is bestemd voor de aanschaf en installatie van nieuwere en schonere scheepsmotoren. Daar bovenop stelt het kabinet de komende vijf jaar 65 miljoen euro beschikbaar om de binnenvaart uit te rusten met SCR-katalysatoren. Deze bijdrage is onderdeel van de maatregelen die worden genomen om de uitstoot van stikstof omlaag te brengen.

Duurzame binnenvaart

Minister Van Nieuwenhuizen: “De binnenvaart is cruciaal om op een duurzame en efficiënte manier onze goederen te vervoeren, om het dichtslibben van de wegen te voorkomen en onze internationale concurrentiepositie te versterken. Laten we als varende natie het goede voorbeeld geven en met deze injectie een serieuze stap zetten naar een duurzame toekomst.”

Miljoenenimpuls

Varen met duurzame motoren is belangrijk om de binnenvaartschepen te verduurzamen. De motoren stoten minder uit, besparen brandstof en maken minder geluid. Omdat de aanschaf en installatie van nieuwe, schone motoren prijzig is, trekt Van Nieuwenhuizen in de periode 2021-2023 11,7 miljoen euro uit om de sector te ondersteunen. Reders en schippers kunnen een bijdrage tot 200.000 euro krijgen om hun schepen aan te passen.

Stikstofaanpak

Tussen 2021-2025 komt 65 miljoen euro beschikbaar om bestaande motoren van binnenvaartschepen uit te rusten met SCR-katalysatoren. Een binnenvaartschip met een SCR-katalysator stoot tot 80 procent minder stikstof uit. Na 2025 investeert het kabinet nog eens 14 miljoen euro in deze zogenaamde ‘retrofit’ van binnenvaartschepen. De bijdrage voor de aanschaf en installatie van katalysatoren is onderdeel van de structurele aanpak stikstof; het maatregelenpakket van het kabinet om de stikstofuitstoot omlaag te brengen. Aanvragen voor schone motoren en voor SCR-katalysatoren kunnen worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Ontwikkeling schone motoren

De ondersteuning voor de verduurzaming van schepen volgt op de regeling voor de ontwikkeling en productie van schonere scheepsmotoren, die eind vorig jaar werd gepubliceerd. Met die subsidie kunnen fabrikanten en ontwikkelaars een bijdrage tot 250.000 euro krijgen. In totaal was er in 2020 500.000 euro en in 2021 1 miljoen euro beschikbaar voor de ontwikkeling van schonere motoren. Fabrikanten kunnen de subsidie nog tot 16 maart 2021 aanvragen.

Green Deal

De binnenvaart levert een belangrijke bijdrage aan de verplaatsing van het goederenvervoer van de weg naar het water en de beperking van de uitstoot. De financiële ondersteuning van het Rijk vloeit voort uit de in 2019 gesloten Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens, waarin de Rijksoverheid, provincies, havens, maritieme brancheorganisaties, verladers, vervoerders, banken en kennisinstellingen de handen ineenslaan voor verduurzaming van de scheepvaart.

Nieuws uit deze regio

FNV: Estafettestakingen Metalektro ook in Krimpen

Krimpen aan den IJssel - Deze week zijn er estafettestakingen door medewerkers van Fokker, Damen en ThyssenKrupp, alsook die van Coatinc, IHC, Scheepswerf Kooiman...

Compensatie schuldengeneratie met onvoldoende geld gesteund door politiek

Utrecht - Compensatie van de studenten die nu nog onder het leenstelsel studeren, lijkt onvoldoende zo blijkt uit doorberekeningen van het Centraal Planbureau. De...

Start aanvragen subsidieregeling ‘coronabanen in de zorg’

Zorgorganisaties kunnen vanaf vandaag tot en met 31 maart 17:00 uur subsidie aanvragen voor coronabanen. Coronabanen zijn bedoeld om mensen tijdelijk in te zetten...

Controleren van aangifte inkomstenbelasting dit jaar extra belangrijk

Het is weer aangiftetijd: meer dan 8 miljoen mensen kunnen vanaf maandag 1 maart aangifte inkomstenbelasting doen over 2020. Dat kan voor veel particulieren...

6 maart demonstratie COC bij Raadhuisplein in Krimpen aan den IJssel

Krimpen aan den IJssel - Het COC laat weten aanstaande zaterdag 6 maart in Krimpen aan den IJssel een demonstratie te houden bij het...

ILT: Puntensysteem om notoire overtreders bus- en wegvervoer aan te pakken

Vanaf 1 april 2021 worden via een puntensysteem onherroepelijke sancties die aan Europese transport- of busbedrijven in het binnen- en buitenland zijn opgelegd, geregistreerd...

Herinspecties ILT bij GGD en commerciële teststraten

Uit inspecties in december 2020 bleek dat afval van corona testlocaties lang niet altijd goed werd verpakt en afgevoerd. Bij 77 herinspecties door het...

Effecten geothermie niet duidelijk voor Statenfracties CU & SGP en CDA

In verschillende gemeenten in Zuid-Holland wordt, als goed alternatief voor fossiele brandstoffen, gebruik gemaakt van geothermie voor het verwarmen van kassen, bedrijven en woningen....