Nieuwe maatregelen moeten boetes verlopen OV-studentenkaart inperken

Minister Ingrid van Engelshoven (onderwijs) neemt een set aan maatregelen om ervoor te zorgen dat steeds minder studenten tegen een OV-boete aanlopen. Aan de ene kant krijgen studenten die met een verlopen reisrecht bewust langer blijven doorreizen met de OV-studentenkaart te maken met hogere boetes en ook wordt de pakkans van deze frauderende studenten vergroot.

Onbewust vergeten

Aan de andere kant worden studenten die vergeten om tijdig hun kaart met reisrecht in te leveren tegemoet gekomen. Wanneer zij niet hebben gereisd met hun verlopen reisrecht volgt er geen boete. Hebben ze dat onbewust wel gedaan krijgen ze de eerste maand een lagere boete, schrijft de minister aan de Tweede Kamer.

Even lager, dan fors hoger

Studenten moeten nu een boete van 97 euro per halve maand betalen als ze tegen de lamp lopen. Minister Van Engelshoven heeft bepaald dat ze dat bedrag in de eerste maand verlaagt naar 75 euro per halve maand. Als er na een maand echter nog steeds met een verlopen reisrecht wordt gereisd, verhoogt ze het boetebedrag naar 150 euro per halve maand.

Fraude bestrijden

Haar plannen om dit te realiseren baseert ze op extern onderzoek waar diverse belangenorganisaties aan hebben bijgedragen. Van Engelshoven: “Met deze maatregelen loopt de frauderende student sneller tegen de lamp en we grijpen iets minder hard in als een student net te laat is met het stopzetten van zijn reisproduct.” Het totale bedrag aan opgelegde OV-boetes is de laatste jaren afgenomen (€52,6 miljoen in 2014; €45,0 miljoen in 2015; €40,7 miljoen in 2016 en€29,1 miljoen tot en met oktober 2017). Van Engelshoven wil dat die dalende tendens doorzet.

Automatisch stopzetten

Het liefst ziet Van Engelshoven dat studentenreisproducten waar studenten geen recht meer op hebben automatisch stopgezet kunnen worden. Daarvoor gebruiken vervoerbedrijven een blacklist. De blacklist bevat nummers van OV-chipkaarten die niet toegelaten mogen worden bij het inchecken. Wanneer iemand probeert in te checken met een OV-kaart die op de blacklist staat, wordt het reisproduct direct gedeactiveerd. Je kan er dan niet meer mee reizen.

Extern onderzoek

Het externe onderzoek laat zien dat het niet eenvoudig is om alle verlopen kaarten automatisch op een blacklist te zetten. De capaciteit is daarvoor niet groot genoeg. Met de vervoerbedrijven is afgesproken in 2018 de bestaande capaciteit te verdubbelen. Verder wordt het mogelijk om vanaf 2019 OV-kaartnummers op de blacklist te rouleren. Dat betekent dat het studentenreisproduct van een (ex-)student de ene dag wel op de blacklist staat en de andere dag niet. Hierdoor wordt de pakkans vergroot. Reisproducten waar studenten geen recht meer op hebben komen momenteel na 12 maanden gegarandeerd op een blacklist. Die periode wordt vanaf 2019 verkort naar 9 en mogelijk 6 maanden.

Tenslotte worden kaartautomaten geplaatst op onderwijsinstellingen om voor kaarthouders makkelijker te maken het reisproduct stop te zetten.

Bestemming boetebedrag

De OV-boetes worden geïnd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Na aftrek van de door DUO gemaakte administratiekosten van jaarlijks €2,9 miljoen, gaat dat bedrag naar de vervoersbedrijven. Dit wegens gederfde inkomsten.

Nieuws uit deze regio

FNV: Estafettestakingen Metalektro ook in Krimpen

Krimpen aan den IJssel - Deze week zijn er estafettestakingen door medewerkers van Fokker, Damen en ThyssenKrupp, alsook die van Coatinc, IHC, Scheepswerf Kooiman...

Compensatie schuldengeneratie met onvoldoende geld gesteund door politiek

Utrecht - Compensatie van de studenten die nu nog onder het leenstelsel studeren, lijkt onvoldoende zo blijkt uit doorberekeningen van het Centraal Planbureau. De...

Start aanvragen subsidieregeling ‘coronabanen in de zorg’

Zorgorganisaties kunnen vanaf vandaag tot en met 31 maart 17:00 uur subsidie aanvragen voor coronabanen. Coronabanen zijn bedoeld om mensen tijdelijk in te zetten...

Controleren van aangifte inkomstenbelasting dit jaar extra belangrijk

Het is weer aangiftetijd: meer dan 8 miljoen mensen kunnen vanaf maandag 1 maart aangifte inkomstenbelasting doen over 2020. Dat kan voor veel particulieren...

6 maart demonstratie COC bij Raadhuisplein in Krimpen aan den IJssel

Krimpen aan den IJssel - Het COC laat weten aanstaande zaterdag 6 maart in Krimpen aan den IJssel een demonstratie te houden bij het...

ILT: Puntensysteem om notoire overtreders bus- en wegvervoer aan te pakken

Vanaf 1 april 2021 worden via een puntensysteem onherroepelijke sancties die aan Europese transport- of busbedrijven in het binnen- en buitenland zijn opgelegd, geregistreerd...

Herinspecties ILT bij GGD en commerciële teststraten

Uit inspecties in december 2020 bleek dat afval van corona testlocaties lang niet altijd goed werd verpakt en afgevoerd. Bij 77 herinspecties door het...

Effecten geothermie niet duidelijk voor Statenfracties CU & SGP en CDA

In verschillende gemeenten in Zuid-Holland wordt, als goed alternatief voor fossiele brandstoffen, gebruik gemaakt van geothermie voor het verwarmen van kassen, bedrijven en woningen....