Onderzoekscommissie: geen verkapte uitlevering in de zaak Poch

Een onderzoekscommissie heeft geconcludeerd dat het verstrekken van inlichtingen over vliegbewegingen van een Argentijns-Nederlandse piloot, de heer Julio Poch, in september 2009 door Nederland aan Argentinië geen verkapte uitlevering was. Oud-minister van Justitie Hirsch Ballin heeft indertijd ook geen ministeriële aanwijzing verstrekt met betrekking tot de zaak Poch.

Geen persoonlijke opdrachten

De minister heeft evenmin persoonlijke opdrachten verstrekt die de uitvoering van het onderzoek naar de heer Poch raakten. Dat blijkt uit het onderzoek van de Commissie Dossier J.A. Poch onder leiding van de heer prof. mr. A.J. (Ad) Machielse, oud advocaat-generaal bij de Hoge Raad.

Rapport naar Tweede Kamer

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft het rapport van de Commissie vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd. Hij kondigde in januari 2019 onafhankelijk onderzoek aan dat antwoord moest geven op vragen die leefden over de rol van de Nederlandse autoriteiten in het dossier Poch. De Commissie heeft grondig onderzoek verricht langs verschillende lijnen en schrijft veel onderzoeksmateriaal te hebben ontvangen. Het gaat zowel om (doorgaans oudere) papieren dossiers als digitale archieven. Een aantal dossiers is niet aangetroffen. Desalniettemin is de Commissie van mening dat zij ,,een verantwoorde feitenreconstructie’’ heeft kunnen maken.

Heldere conclusies onderzoek

De Commissie trekt heldere conclusies over een aantal belangrijke rechtstatelijke vragen die leefden over deze kwestie. Dat is belangrijk voor alle betrokkenen volgens minister Grapperhaus; in het bijzonder voor de heer Poch die langer in voorlopige hechtenis heeft gezeten dan voorzien. Ook voor de aangevers van de melding is deze langlopende zaak zwaar geweest. De Commissie maakt duidelijk dat zij hun burgerplicht vervulden en te goeder trouw hebben gehandeld.

Uitlatingen van Poch over dodenvluchten

Het onderzoek van de Commissie concentreert zich op de periode waarin de melding over de uitlatingen van de heer Poch over dodenvluchten bij de politie in september 2006 binnenkwam, tot aan het moment waarop de heer Poch in mei 2010 door Spanje werd uitgeleverd aan Argentinië. Het Commissie-onderzoek gaat niet over het in Argentinië gevoerde strafproces waarin nog hoger beroep loopt.

Grootst mogelijke mate van rechtshulp

Nederland was volgens de Commissie, bijvoorbeeld op basis van het Folteringverdrag, gehouden de grootst mogelijke mate van rechtshulp aan Argentinië te verlenen. Het standpunt dat een eventuele vervolging van de heer Poch beter in Argentinië kon plaatsvinden, berustte op een aantal overwegingen:

  • Nederland vindt principieel dat vervolging bij voorkeur dient plaats te vinden in het land waar het delict is gepleegd. Daar bevinden zich de (nabestaanden van de) slachtoffers en redelijkerwijs ook het bewijsmateriaal;
  • De juridische mogelijkheden tot een vervolging in Nederland waren – los van praktische problemen met de bewijsvergaring – beperkt;
  • Argentinië gaf aan dat het bij voorkeur de vervolging van Poch zelf ter hand nam en deed daartoe rechtshulpverzoeken aan Nederland, waaraan Nederland zich gehouden voelde medewerking te verlenen.

Verkapte uitlevering?

De vraag of Nederland door het verschaffen van inlichtingen over de vliegbewegingen van Poch aan Argentinië een verkapte uitlevering in gang heeft gezet, wordt door de Commissie ontkennend beantwoord. De Commissie stelt daarbij vast dat de Nederlandse staat niet heeft teweeggebracht dat de heer Poch indertijd is afgeweken van wat hij van plan was te doen: het volgens schema uitvoeren van een vlucht voor Transavia naar Valencia.

Vermeende beïnvloeding

De Commissie gaat ook in op vragen over vermeende beïnvloeding door minister Hirsch Ballin of het Koninklijk Huis. Er zijn er geen aanwijzingen gevonden voor een rol van het Koninklijk Huis, anders dan de in het rapport vermelde interventiepoging die beweerdelijk kwam vanuit kringen rond het Koninklijk Huis – een telefoontje van een onbekende naar de Nederlandse vertegenwoordiger bij Eurojust – dat zonder gevolgen is gebleven.

Geen bevestiging van voorval

De Commissie heeft geen nadere bevestiging kunnen krijgen van dit voorval. Minister Hirsch Ballin heeft na het verschijnen van een artikel in Vrij Nederland in oktober 2007 en de daaropvolgende Kamervragen, aangegeven dat hij ‘de vinger aan de pols wilde houden’. De Commissie stelt vast dat hij daarmee invulling gaf aan zijn ministeriële verantwoordelijkheid. De minister heeft geen persoonlijke opdrachten verstrekt die de uitvoering van het onderzoek naar de heer Poch raakten.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Kun je beter investeren in aandelen of cryptomunten?

Ga je investeren, maar nog geen idee waarin? Bijvoorbeeld aandelen of digitaal geld? Er zijn verschillende methodes van investeren. Bij sommigen krijg je goeie...

Cryptocurrency is de toekomst van geld aan het worden

Doe je ook mee aan cryptocurrency of denk je eraan hieraan mee te gaan doen? Cryptocurrency is de toekomst van morgen. Je kunt in...

Auto huren met je credit card? Let op deze 3 zaken

Ga je op vakantie en ben je van plan om een auto te huren? Een auto huren kan heel gemakkelijk met je credit card....

160.000 vaccins nog deze week naar Suriname

Landelijk/buitenland - Nederland zal deze week nog eens 160.000 vaccins naar Suriname sturen om te helpen bij de bestrijding van het Coronavirus. Dit heeft...

“Hogescholen en universiteiten moeten zich richten op volledig fysiek onderwijs.”

Landelijk - Tijdens de persconferentie maakte demissionair minister De Jonge bekend dat onderwijsinstellingen zich op twee scenario's moeten voorbereiden voor het nieuwe collegejaar. De...

Gratis test voor reizigers in juli en augustus

Landelijk - Reizigers die in juli of augustus vanuit Nederland naar het buitenland reizen kunnen zich gratis laten testen. Dat schrijft minister Van Nieuwenhuizen...

Tweede Kamerverkiezingen goed verlopen, wel vernieuwing verkiezingsproces nodig

De Tweede Kamerverkiezingen afgelopen maart is goed verlopen, ondanks de bijzondere omstandigheden als gevolg van corona. De hoge opkomst van 78,7% laat zien dat...

KHN meldt dat horeca juicht! “We kunnen weer ondernemen!”

Vanavond maakten demissionair premier Rutte en minister De Jonge de nieuwe ronde versoepelingen bekend. Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is enorm blij dat het merendeel...