Onderzoekscommissie: geen verkapte uitlevering in de zaak Poch

Een onderzoekscommissie heeft geconcludeerd dat het verstrekken van inlichtingen over vliegbewegingen van een Argentijns-Nederlandse piloot, de heer Julio Poch, in september 2009 door Nederland aan Argentinië geen verkapte uitlevering was. Oud-minister van Justitie Hirsch Ballin heeft indertijd ook geen ministeriële aanwijzing verstrekt met betrekking tot de zaak Poch.

Geen persoonlijke opdrachten

De minister heeft evenmin persoonlijke opdrachten verstrekt die de uitvoering van het onderzoek naar de heer Poch raakten. Dat blijkt uit het onderzoek van de Commissie Dossier J.A. Poch onder leiding van de heer prof. mr. A.J. (Ad) Machielse, oud advocaat-generaal bij de Hoge Raad.

Rapport naar Tweede Kamer

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft het rapport van de Commissie vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd. Hij kondigde in januari 2019 onafhankelijk onderzoek aan dat antwoord moest geven op vragen die leefden over de rol van de Nederlandse autoriteiten in het dossier Poch. De Commissie heeft grondig onderzoek verricht langs verschillende lijnen en schrijft veel onderzoeksmateriaal te hebben ontvangen. Het gaat zowel om (doorgaans oudere) papieren dossiers als digitale archieven. Een aantal dossiers is niet aangetroffen. Desalniettemin is de Commissie van mening dat zij ,,een verantwoorde feitenreconstructie’’ heeft kunnen maken.

Heldere conclusies onderzoek

De Commissie trekt heldere conclusies over een aantal belangrijke rechtstatelijke vragen die leefden over deze kwestie. Dat is belangrijk voor alle betrokkenen volgens minister Grapperhaus; in het bijzonder voor de heer Poch die langer in voorlopige hechtenis heeft gezeten dan voorzien. Ook voor de aangevers van de melding is deze langlopende zaak zwaar geweest. De Commissie maakt duidelijk dat zij hun burgerplicht vervulden en te goeder trouw hebben gehandeld.

Uitlatingen van Poch over dodenvluchten

Het onderzoek van de Commissie concentreert zich op de periode waarin de melding over de uitlatingen van de heer Poch over dodenvluchten bij de politie in september 2006 binnenkwam, tot aan het moment waarop de heer Poch in mei 2010 door Spanje werd uitgeleverd aan Argentinië. Het Commissie-onderzoek gaat niet over het in Argentinië gevoerde strafproces waarin nog hoger beroep loopt.

Grootst mogelijke mate van rechtshulp

Nederland was volgens de Commissie, bijvoorbeeld op basis van het Folteringverdrag, gehouden de grootst mogelijke mate van rechtshulp aan Argentinië te verlenen. Het standpunt dat een eventuele vervolging van de heer Poch beter in Argentinië kon plaatsvinden, berustte op een aantal overwegingen:

  • Nederland vindt principieel dat vervolging bij voorkeur dient plaats te vinden in het land waar het delict is gepleegd. Daar bevinden zich de (nabestaanden van de) slachtoffers en redelijkerwijs ook het bewijsmateriaal;
  • De juridische mogelijkheden tot een vervolging in Nederland waren – los van praktische problemen met de bewijsvergaring – beperkt;
  • Argentinië gaf aan dat het bij voorkeur de vervolging van Poch zelf ter hand nam en deed daartoe rechtshulpverzoeken aan Nederland, waaraan Nederland zich gehouden voelde medewerking te verlenen.

Verkapte uitlevering?

De vraag of Nederland door het verschaffen van inlichtingen over de vliegbewegingen van Poch aan Argentinië een verkapte uitlevering in gang heeft gezet, wordt door de Commissie ontkennend beantwoord. De Commissie stelt daarbij vast dat de Nederlandse staat niet heeft teweeggebracht dat de heer Poch indertijd is afgeweken van wat hij van plan was te doen: het volgens schema uitvoeren van een vlucht voor Transavia naar Valencia.

Vermeende beïnvloeding

De Commissie gaat ook in op vragen over vermeende beïnvloeding door minister Hirsch Ballin of het Koninklijk Huis. Er zijn er geen aanwijzingen gevonden voor een rol van het Koninklijk Huis, anders dan de in het rapport vermelde interventiepoging die beweerdelijk kwam vanuit kringen rond het Koninklijk Huis – een telefoontje van een onbekende naar de Nederlandse vertegenwoordiger bij Eurojust – dat zonder gevolgen is gebleven.

Geen bevestiging van voorval

De Commissie heeft geen nadere bevestiging kunnen krijgen van dit voorval. Minister Hirsch Ballin heeft na het verschijnen van een artikel in Vrij Nederland in oktober 2007 en de daaropvolgende Kamervragen, aangegeven dat hij ‘de vinger aan de pols wilde houden’. De Commissie stelt vast dat hij daarmee invulling gaf aan zijn ministeriële verantwoordelijkheid. De minister heeft geen persoonlijke opdrachten verstrekt die de uitvoering van het onderzoek naar de heer Poch raakten.

Nieuws uit deze regio

Meer laadpalen in parkeergarages

Er komen meer laadpunten voor elektrische auto’s in parkeergarages. Dat spreken staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) en het platform voor parkeren (Vexpan) vandaag...

Ionisatie ingezet bij luchtzuivering

Vugt - Een bedrijf in Vugt is eind vorig gestart met de inzet van ionisatie in apparatuur voor luchtzuivering. Met de komst van...

Inspecties houden zorgen over Justitiële Jeugdinstellingen en scholen

Landelijk - De Inspectie Justitie en Veiligheid, de Inspectie voor het Onderwijs en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijven zich zorgen maken over de...

Op kraambezoek? Geef eens een cadeaubon!

De ene beschouwt de kraamperiode als een prachtige roze wolk, terwijl het voor de ander dan weer net een helse overlevingstocht is. We zijn...

Ventilatie creëert een gezonde leefomgeving!

Goede ventilatie is niet zomaar een aanbeveling, maar een echte noodzaak en gelijk eentje die bijdraagt aan een goede gezondheid. Een woning die goed...

COC demonstreert op zaterdag 6 maart in Krimpen aan den IJssel

Rotterdam, 3 maart 2021 – COC Rotterdam organiseert op zaterdag 6 maart tussen 14:00 en 15:00 uur een demonstratie bij het gemeentehuis in Krimpen...

Amerikaanse helikoptereenheid keert via Nederland terug naar huis

Binnenland - Eenheden van Defensie ondersteunen tot eind april de verplaatsing van een Amerikaanse helikopterbrigade die terugkeert naar de Verenigde Staten. In de Rotterdamse...

Online studiekeuze makkelijk gemaakt voor jongeren

Eindhoven - De lockdown is voor de meeste mensen al zwaar, maar stel je eens voor dat je voor 1 mei een studiekeuze moet...