Operationele ICT-systemen politie hebben extra investering nodig

Nederland – Enkele belangrijke ICT-systemen voor de bedrijfsvoering van de politie zijn inmiddels redelijk op orde. De operationele systemen voor handhaving en opsporing zijn bij deze ontwikkeling achtergebleven. Hiervoor is extra geld en aandacht nodig.

Dat concludeert het Amsterdamse onderzoeks- en adviesbureau Gartner in het rapport ‘Boedelopmaak Aanvalsprogramma’. Gartner onderzocht het ICT-programma van de politie in opdracht van de Centrale Ondernemingsraad (COR) van het korps.

Operationele systemen hebben achterstand

Volgens Gartner, een vooraanstaand onderzoeks- en adviesbureau in de sector van de informatietechnologie, heeft de politie met behulp van het zogeheten Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie (AVP) sinds 2011 behoorlijke vooruitgang geboekt. De bestaande achterstand is ingelopen en de systemen zijn verder gestabiliseerd.

Onderzoek door onafhankelijk bureau

Voorzitter Rob den Besten stelt dat de COR de behoefte had aan een onafhankelijk onderzoek. ,,Over de ICT van de politie doen veel verhalen de ronde. Wij hadden de behoefte om het hele systeem eens goed door een onafhankelijk bureau te laten doorlichten om te zien waar we als politie staan. Dat heeft Gartner voor ons gedaan. Gartner heeft vastgesteld dat het Aanvalsprogramma goed heeft gewerkt. De bestaande achterstand is ingelopen en er is een eerste stap gezet om structureel vernieuwing te blijven realiseren. Dat is positief. Er is keihard gewerkt en er is een behoorlijk resultaat bereikt. Dat mag ook weleens worden gezegd. Maar uiteraard zijn we er nog lang niet.”

Het gaat te langzaam

Minder positief bijvoorbeeld is dat de ICT-systemen voor de operatie (handhaving en opsporing) in deze ontwikkeling zijn achtergebleven. Iets wat echt in de doelstellingen van het AVP stond omschreven. “Het is mooi dat het mobiele werken, met onder andere MEOS en de uitrol van de smartphones al een stuk is verbeterd, maar ruim tweederde van het operationeel politieplatform (OPP) moet nog gerealiseerd worden. Bij de bedrijfsvoering is meer dan 90 procent afgerond. Het korps is weliswaar bezig om het Operationeel Politie Platform (OPP) op te zetten en de eerste toepassingen zijn beschikbaar, maar dit gaat echt te langzaam. Verwacht wordt dat het systeem er over 3 tot 4 jaar moet staan. Zelfs als we dat al halen dan vind ik dat een lange tijd. ICT is voor een organisatie als de politie van levensbelang. Dat mag niet zo lang duren.” Ook is de COR van mening dat er structureel geld beschikbaar moet zijn voor vernieuwing van de ICT, niet alleen de harde kant zoals de Pc’s en servers. Ook voor die mooie ideeën die er in de basis leven.

Winst door het aanvalsprogramma

Den Besten: ,,Gartner heeft vastgesteld dat met het Aanvalsprogramma winst is geboekt. Dat is mooi, maar we moeten niet vergeten dat slechts een beperkt aantal ICT-projecten in dit programma zat. Voor de rest was geen geld. Op veel plaatsen in het korps worstelen collega’s nog met achterhaalde digitale mogelijkheden. Zolang je bij de politie bijvoorbeeld nog geen filmpjes kan kijken op het netwerk, laat staan een website als Youtube bezoeken, dan lopen we nog ver achter. Er moet nog een slag geslagen worden”.

Voorrang verlenen

Versnelling van de oplevering van de operationele moet voorrang krijgen. De COR gaat met de korpschef in gesprek om te kijken hoe hierin versnelling kan worden gebracht. Gartner heeft vastgesteld dat voor de verdere uitvoering van het Aanvalsprogramma nog 52,5 miljoen euro nodig is. Dit zijn niet-voorziene kosten, aldus Gartner. Den Besten: ,,Al jaren worstelt de politie met ICT-problemen. Een onafhankelijk bureau heeft nu vastgesteld dat we met het Aanvalsprogramma grote vooruitgang is geboekt, maar dat we er nog niet zijn. Het lijkt me dat het tijd wordt om het ICT-vraagstuk van de politie in één keer op te lossen en niet weer pleisters te plakken.

Samenwerken

Lid korpsleiding, CIO Dick Heerschop dankt de COR voor haar initiatief en het onderliggende rapport: ‘Met dit rapport draagt de COR bij aan onze gezamenlijk inzet om de informatievoorziening van onze organisatie te verbeteren, een belangrijk speerpunt voor zowel COR als korpsleiding. Heel veel collega’s – zowel operationeel als ICT – werken daar elke dag hard aan. Ik herken de conclusie dat de dienstverlening is verbeterd. De laatste jaren zijn stappen gezet in het verbeteren van de onderliggende infrastructuur, in het beschikbaar maken voor de dagelijkse praktijk benodigde gegevens en in het mobiel werken. Maar we zijn er natuurlijk nog lang niet, onze inzet richt zicht de komende jaren op het vernieuwen van de informatiesystemen. Naast de vervanging van BVH en Summ-IT gaat het ook om de noodzakelijke (technische) vernieuwing voor de meer specialistische onderdelen van onze organisatie. In de fase waar we nu voor staan gaan we de operatie nog meer betrekken. Want dat is natuurlijk waar het omgaat, het werk van de collega’s in de operatie te ondersteunen’

Luisterend oor minister nodig

De COR gaat er vanuit dat de nieuwe minister van Justitie en Veiligheid en de Tweede Kamer een luisterend oor zullen hebben voor de ICT-noden van het korps. ,,De samenleving en de politie staan voor grote uitdagingen als het gaat om de taken van de politie. Dat mag niet gefrustreerd worden door tekortschietende ICT. In het regeerakkoord zie ik onvoldoende ruimte voor de honderden miljoenen die de komende jaren noodzakelijk zijn voor vernieuwing van de ICT. Dan denk ik aan onderwerpen als bodycams, een plaatsbepalingssysteen en het vernieuwen van de meldkamers. En dat we die zaken goed regelen dat kan je toch niet echt een luxe noemen”.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Verdachten voortaan verplicht aanwezig in rechtszaal

Landelijk - Slachtoffers of nabestaanden moeten de kans hebben om een verdachte te vertellen wat het misdrijf bij hen heeft aangericht. Verdachten van ernstige...

Taxi’s schoon en stil in 2030 volgens afspraken

Alle taxi’s in Nederland schoon en stil in 2030. En vanaf 2025 in de grote steden. Over die ambitie maakt staatssecretaris Van Veldhoven vandaag...

Autoriteit woningcorporaties: BZK beperk inzet aanwijzingen

De afgelopen 5 jaar heeft de Autoriteit woningcorporaties (Aw) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijsrelaties (BZK) vier aanwijzingen gekregen en 1 verzoek...

App plaagradar nu voor heel Nederland én gemeentes!

Landelijk - Afgelopen jaar werden er massaal rupsen gemeld in de Plaagradar app, een app ontwikkeld door een groep van vijf vrijwilligers. In 2020...

Rik Sinnadurai lanceert Bungo met nieuwe kledinglijn

Alphen aan den Rijn - Rik Sinnadurai Vartharaja ('zeg maar Rik'), is een 22-jarige ondernemer, die Bungo heeft bedacht. Een kledingwebshop waar hij graag...

Wetsvoorstel testbewijzen naar Tweede Kamer

Het kabinet heeft het wetsvoorstel voor het wijzigen van de Wet publieke gezondheid (Wpg) om testbewijzen voor toegang in te kunnen zetten ingediend bij...

Defensievisie 2035: Vastgoed blijft in lijn

Het vastgoed van Defensie is op veel plekken sterk verouderd, niet duurzaam en niet toekomstbestendig. Zo blijk uit de Defensievisie 2035. Dat probleem is...

Tijdelijk extra troepen uit voorzorg naar Afghanistan

De 80 extra militairen die sinds medio februari in Nederland paraat staan voor de NAVO-missie in Noord-Afghanistan worden binnenkort ingezet. Dat heeft de ministerraad...