Politieagenten verbeteren kennis van hun bevoegdheden

Politieagenten hebben de afgelopen jaren de kennis van hun bevoegdheden verbeterd. De Inspectie Justitie en Veiligheid onderzocht of agenten uit het hoofd weten wat ze moeten doen in noodsituaties. Dat is over het algemeen het geval, volgens de Inspectie JenV.

Kennis agenten up to date houden

Agenten moeten paraat hebben wanneer zij bijvoorbeeld iemand mogen aanhouden. En ze moeten weten aan welke regels zij zich moeten houden als ze met sirene en zwaailicht ergens naar toe moeten rijden. Vaak komen zij als eersten aan bij noodhulpsituaties zoals een overval of een ongeluk. Dan is het belangrijk dat ze ook weten hoe ze eerste hulp moeten verlenen. Er is immers geen tijd om eerst informatie op te zoeken. In 2014 concludeerde de Inspectie JenV dat de kennis van basisbevoegdheden bij agenten verbeterd zou moeten worden.

Profcheck en trainingen

Sindsdien heeft de politie veel gedaan om het kennisniveau van de agenten te verbeteren, blijkt uit het recente inspectieonderzoek Parate kennis noodhulp. Er is een kwaliteitssysteem Vakbekwaamheid ingevoerd en agenten moeten hun kennis van de basisbevoegdheden jaarlijks toetsen via zogeheten ‘profchecks’. Ook zijn er trainingen voor het verlenen van Eerste Hulp door Politie (EHDP) en rijvaardigheidstrainingen waarin de regels voor ‘rijden met spoed’ aan bod komen. Van de 527 agenten die de Inspectie JenV een kennistest liet afleggen, haalde 85 procent een voldoende of hoger. In 2014 lag dat op 47 procent.

Kennis van levensbelang

De Inspectie JenV ziet naast de positieve lijn een aantal zaken waar de politie extra aandacht aan zou moeten geven. Zo is niet vastgelegd dat de EHDP-trainingen na dit jaar blijven doorgaan terwijl het op peil houden van die kennis van levensbelang kan zijn. Ook bestaat het risico dat de ‘profchecks’ niet voor elke wet en regel actueel zijn. Het is niet helder wie ervoor moet zorgen dat deze up to date zijn.

EHDP-training

De Inspectie JenV adviseert de korpschef van de Nationale Politie er onder meer voor te zorgen dat agenten ook na 2021 hun kennis over eerste hulp structureel kunnen onderhouden. De EHDP-training dient volgens de Inspectie JenV ingebed te worden in een geactualiseerd kwaliteitssysteem Vakbekwaamheid. Ook moet duidelijk worden vastgelegd wie de profchecks moet aanpassen als onderliggende wet- en regelgeving verandert.

Zie verder www.inspectie-jenv.nl

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Autoriteit woningcorporaties: BZK beperk inzet aanwijzingen

De afgelopen 5 jaar heeft de Autoriteit woningcorporaties (Aw) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijsrelaties (BZK) vier aanwijzingen gekregen en 1 verzoek...

App plaagradar nu voor heel Nederland én gemeentes!

Landelijk - Afgelopen jaar werden er massaal rupsen gemeld in de Plaagradar app, een app ontwikkeld door een groep van vijf vrijwilligers. In 2020...

Rik Sinnadurai lanceert Bungo met nieuwe kledinglijn

Alphen aan den Rijn - Rik Sinnadurai Vartharaja ('zeg maar Rik'), is een 22-jarige ondernemer, die Bungo heeft bedacht. Een kledingwebshop waar hij graag...

Wetsvoorstel testbewijzen naar Tweede Kamer

Het kabinet heeft het wetsvoorstel voor het wijzigen van de Wet publieke gezondheid (Wpg) om testbewijzen voor toegang in te kunnen zetten ingediend bij...

Defensievisie 2035: Vastgoed blijft in lijn

Het vastgoed van Defensie is op veel plekken sterk verouderd, niet duurzaam en niet toekomstbestendig. Zo blijk uit de Defensievisie 2035. Dat probleem is...

Tijdelijk extra troepen uit voorzorg naar Afghanistan

De 80 extra militairen die sinds medio februari in Nederland paraat staan voor de NAVO-missie in Noord-Afghanistan worden binnenkort ingezet. Dat heeft de ministerraad...

Vrijspraak Akwasi van strafvervolging als zeer onterecht ervaren

Amsterdam - Het Hof Amsterdam heeft deze week Akwasi vrijgesproken van strafvervolging. Het OM had hem een voorwaardelijk sepot opgelegd, vanwege zijn uitspraken op...

Wetsvoorstel quarantaineplicht naar Tweede Kamer

Vandaag heeft het kabinet het wetsvoorstel waarin de quarantaineplicht voor reizigers uit zeer hoogrisicogebieden wordt geregeld naar de Tweede Kamer gestuurd. De quarantaineplicht is...