Start programmatische aanpak Landelijke Eenheid

Nederland – Deze week start Ad van Ruth ter versterking van de eenheidsleiding van de Landelijke Eenheid (LE). Als programmadirecteur heeft hij de opdracht samen met de eenheidsleiding de organisatorische basis van de LE op orde te brengen, leiderschap en cultuur verder te verbeteren en de sturing en monitoring steviger neer te zetten. Daartoe heeft de korpsleiding in samenspraak met de eenheidsleiding van de LE besloten.

Recent hebben signalen over onvrede en spanning binnen enkele onderdelen van de LE geleid tot onderzoeken, waaronder die van de Inspectie. De rapporten laten zien dat er meer aandacht nodig is voor een veilige werkomgeving, de toegenomen werkdruk en de wijze waarop het werk wordt gefaciliteerd. Ook deed de politiechef van de LE een verkenning voor een bredere, fundamentelere aanpak. De korpsleiding heeft daarom opdracht gegeven tot een programmatische aanpak bij de LE, waarin in samenhang – ook met andere onderdelen van het korps – zal worden gewerkt aan verbetermaatregelen.

Stimulans voor aanpak Landelijke Eenheid

De minister van Justitie en Veiligheid steunt deze programmatische aanpak. In zijn reactie op het inspectierapport gaf hij aan dat de organisatie zich niet alleen moet richten op de symptomen, maar vooral ook op de onderliggende oorzaken. Jannine van den Berg, politiechef van de LE: ‘Ik zie dit als een kans om de problemen grondig aan te kunnen pakken. En dat gaan we ook doen. Samen met de korpsleiding, OR en bonden geven we de aanpak een extra stimulans.’

Bijzondere bedrijfsvoering

‘Een bijzondere eenheid met zoveel specialistische taken vraagt onder andere om maatwerk in de bedrijfsvoering’, aldus Van den Berg. ‘Onze eenheid heeft, voortkomend uit haar vele specialismen, regelmatig andere en aanvullende middelen nodig. Het is noodzakelijk die afwijkende vraag en behoefte van de LE voortdurend en tijdig in beeld te brengen. Uiteraard hebben we hier als eenheid zelf een grote rol in. En dat geldt ook voor de beleidsdirecties en het Politiedienstencentrum (PDC) die verantwoordelijk zijn voor de bedrijfsvoering van het hele korps.’

Heroriëntatie

Daarnaast zal het korps ook een heroriëntatie laten uitvoeren op de inrichting van de Landelijke Eenheid en haar positionering binnen het bestel van de politie. Hiervoor zal een extern, deskundig, gezaghebbend advies worden gevraagd.

Volgens plaatsvervangend korpschef Liesbeth Huyzer, is bij de vorming van de Nationale Politie in 2013 onvoldoende rekening gehouden met de bijzondere taakstelling en behoeften van de Landelijke Eenheid. “Een groot deel van de huidige problematiek komt daaruit voort. De aanpak daarvan kan niet bestaan, zonder herbezinning op de organisatie van de Landelijke Eenheid en de ophanging binnen het politiebestel.’

‘Alle medewerkers van deze prachtige en unieke eenheid hebben recht op een professionele en veilige werkomgeving. Maar dat gaat niet vanzelf’, zegt Jannine van den Berg. ‘Ik heb de overtuiging dat deze aanpak leidt tot een fundamentele verbetering.’

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Verdachten voortaan verplicht aanwezig in rechtszaal

Landelijk - Slachtoffers of nabestaanden moeten de kans hebben om een verdachte te vertellen wat het misdrijf bij hen heeft aangericht. Verdachten van ernstige...

Taxi’s schoon en stil in 2030 volgens afspraken

Alle taxi’s in Nederland schoon en stil in 2030. En vanaf 2025 in de grote steden. Over die ambitie maakt staatssecretaris Van Veldhoven vandaag...

Autoriteit woningcorporaties: BZK beperk inzet aanwijzingen

De afgelopen 5 jaar heeft de Autoriteit woningcorporaties (Aw) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijsrelaties (BZK) vier aanwijzingen gekregen en 1 verzoek...

App plaagradar nu voor heel Nederland én gemeentes!

Landelijk - Afgelopen jaar werden er massaal rupsen gemeld in de Plaagradar app, een app ontwikkeld door een groep van vijf vrijwilligers. In 2020...

Rik Sinnadurai lanceert Bungo met nieuwe kledinglijn

Alphen aan den Rijn - Rik Sinnadurai Vartharaja ('zeg maar Rik'), is een 22-jarige ondernemer, die Bungo heeft bedacht. Een kledingwebshop waar hij graag...

Wetsvoorstel testbewijzen naar Tweede Kamer

Het kabinet heeft het wetsvoorstel voor het wijzigen van de Wet publieke gezondheid (Wpg) om testbewijzen voor toegang in te kunnen zetten ingediend bij...

Defensievisie 2035: Vastgoed blijft in lijn

Het vastgoed van Defensie is op veel plekken sterk verouderd, niet duurzaam en niet toekomstbestendig. Zo blijk uit de Defensievisie 2035. Dat probleem is...

Tijdelijk extra troepen uit voorzorg naar Afghanistan

De 80 extra militairen die sinds medio februari in Nederland paraat staan voor de NAVO-missie in Noord-Afghanistan worden binnenkort ingezet. Dat heeft de ministerraad...