Rijksbijdrage voor basisscholen wordt vereenvoudigd

Binnenland – Ook voor basisscholen wordt het inzichtelijker hoeveel geld zij krijgen van de rijksoverheid. Nu gaat er een complexe rekensom vooraf aan het vaststellen van de zogeheten lumpsum. Minister Slob (Onderwijs) gaat op basis van een voorstel van de PO-Raad de wet aanpassen zodat de bekostiging eenvoudiger wordt. Dat staat in een brief die woensdag aan de Tweede Kamer is gestuurd. Eerder is al een vereenvoudiging in het voortgezet onderwijs aangekondigd.  

Volgens Slob is het hard nodig om de complexe rekensom te vereenvoudigen. Ook de Onderwijsraad pleit daarvoor. De PO-Raad, de koepelorganisatie voor schoolbesturen in het primair onderwijs, heeft hiervoor onlangs een voorstel gedaan dat de minister steunt. “Besturen kunnen straks makkelijker een aantal jaar vooruit begroten. Hierdoor komt er minder geld in de reserves”, aldus minister Slob. “Ook worden de inkomsten transparanter voor medezeggenschapsraden en Raden van Toezicht.”

Vast bedrag per school en per leerling


Besturen krijgen straks een vast basisbedrag per school en per leerling. Hiermee vervallen een aantal parameters uit de nu nog complexe rekensom, zoals het onderscheid in het aantal leerlingen in de onder- en bovenbouw en de gemiddelde leeftijd van leraren op een school. Ook vervalt het onderscheid in personele en materiële bekostiging. Een aantal toeslagen, zoals de kleine scholentoeslag, blijft bestaan.

Van schooljaar naar kalenderjaar


Naast de rekensom kan ook het vaststellen en uitkeren van de bekostiging eenvoudiger. Dat gebeurt voor de personele bekostiging nu nog per schooljaar. In het nieuwe voorstel gebeurt dit voor het hele bedrag per kalenderjaar. Dit is in de andere onderwijssectoren ook zo. Ook sluit dit beter aan op de verantwoording in jaarverslagen die per kalenderjaar worden gemaakt.

De minister gebruikt het voorstel van de PO-Raad om zo snel mogelijk een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer te sturen. Daarbij worden ook scholen in het speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs meegenomen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Direct verbod op antidemocratische organisaties mogelijk

De Nederlandse democratische rechtsorde is geen vanzelfsprekendheid. Het kabinet werkt daarom voortdurend aan het weerbaar maken van onze samenleving tegen radicale antidemocratische krachten als...

De Mol bij RTL? Grootste mediafusie in Nederland staat op stapel

Het kan inmiddels bijna niemand meer ontgaan zijn. John de Mol wil met Talpa gaan fuseren met RTL! Een zeer opmerkelijke en ook strategische...

Kun je beter investeren in aandelen of cryptomunten?

Ga je investeren, maar nog geen idee waarin? Bijvoorbeeld aandelen of digitaal geld? Er zijn verschillende methodes van investeren. Bij sommigen krijg je goeie...

Cryptocurrency is de toekomst van geld aan het worden

Doe je ook mee aan cryptocurrency of denk je eraan hieraan mee te gaan doen? Cryptocurrency is de toekomst van morgen. Je kunt in...

Auto huren met je credit card? Let op deze 3 zaken

Ga je op vakantie en ben je van plan om een auto te huren? Een auto huren kan heel gemakkelijk met je credit card....

160.000 vaccins nog deze week naar Suriname

Landelijk/buitenland - Nederland zal deze week nog eens 160.000 vaccins naar Suriname sturen om te helpen bij de bestrijding van het Coronavirus. Dit heeft...

“Hogescholen en universiteiten moeten zich richten op volledig fysiek onderwijs.”

Landelijk - Tijdens de persconferentie maakte demissionair minister De Jonge bekend dat onderwijsinstellingen zich op twee scenario's moeten voorbereiden voor het nieuwe collegejaar. De...

Gratis test voor reizigers in juli en augustus

Landelijk - Reizigers die in juli of augustus vanuit Nederland naar het buitenland reizen kunnen zich gratis laten testen. Dat schrijft minister Van Nieuwenhuizen...