RIVM bevestigd invloed christelijke gemeenten op hoog aantal besmettingen

Zowel de Trouw als de Telegraaf besteden vandaag aandacht aan de relatie tussen streng christelijke gemeenten in Nederland en de grote mate van besmettingen in die gemeenten. Het heikele onderwerp is al meermaals aangesneden, ook op ons platform. Steeds werd echter hartstochtelijk bepleit dat dit anti-kerkelijke verzinsels waren en niet journalistiek gestoeld.

Oververtegenwoordiging christelijke gemeenten

Het onderzoek, gedaan door RIVM epidemioloog Susan van den Hof, keek naar gemeenten waarbij door 20% of meer van de bevolking op SGP/CU was gestemd. Er kwamen zo 42 gemeenten uitrollen. Vergeleken met de decembercijfers van alle 355 gemeenten. Eenmaal in volgorde van aantal besmettingen (per 100.000 inwoners), bleek dat 32 van de 42 christelijke gemeenten bovenin het lijstje stonden. 14 in de top 20 waarvan zelfs 9 gemeenten in de top 10.

Geen stigma plaatsen op gemeenten

Van den Hof wil absoluut geen stigma plaatsen op deze gemeenten, maar kan ook niet om de cijfers heen. Hoewel bron- en contactonderzoek geen duidelijkheid weet te geven. De grote vertegenwoordiging in het lijstje van gemeenten met de hoogste besmettingen kan statistisch eigenlijk geen toeval zijn.

Grote gezinnen

Wel is duidelijk dat de grote gezinnen en saamhorigheid daarbinnen, voor snelle verspreiding kunnen zorgen. Ook jongeren op reformatorische scholen maken veel reisbewegingen, wat ook niet helpt bij het indammen van het virus. De strenge geloofsgemeenschappen, zoals in Urk, Staphorst, Bunschoten en Barneveld, zijn net als Krimpen aan den IJssel al meerdere malen negatief in het nieuws geweest.

Geen vaccinatie

Uit mijn persoonlijke ervaring en de commentaren van mensen uit deze streng gelovige gemeenschappen zelf op Facebook, blijkt dat de overtuiging in hun geloof zo sterk is dat zij zich veel minder aantrekken van hun rol in de verspreiding van het virus. God beschermd hen en anders had het zo moeten zijn. Dat zij daarmee ook levens van anderen in de maatschappij kunnen verwoesten, lijkt vaak aan dovemans oren gericht. In deze gemeenschappen is ook vaccinatie vaak onbespreekbaar. Toch nemen zij doordeweeks wel deel aan het normale, maatschappelijke leven en verhogen daarmee het risico op besmetting van mensen buiten hun geloofsgemeenschap.

Krimpen aan den IJssel nu niet genoemd

In dit onderzoek is Krimpen aan den IJssel nu eens niet genoemd. Dat heeft te maken met het feit dat deze gemeente nu op plek 63 staat en daarmee buiten de top 20 viel. Bij navraag noemde het RIVM ook die positie “nog wel hoog”. Het Reformatorisch Dagblad publiceerde op 12 december een onderzoek van het RIVM over cijfers binnen de Biblebelt. Hieruit bleek Krimpen aan den IJssel één van de grootst getroffen gemeenten over de periode 1 september tot en met 10 december 2020, als het gaat om besmettingen (plek 4) en overlijden ten gevolge van Corona (plek 1). (Rectificatie d.d. 24-12-2020: red.)

Grondwetsartikel 6

Doordat kerkgang in grote groepen door veel mensen als maatschappelijk ongewenst en onaangepast wordt ervaren, is artikel 6 van de grondwet steeds vaker ter discussie komen te staan. Een deel van de politici in Den Haag vindt dat rechten voor gelovigen genoeg gedekt zijn in artikel 1 van onze grondwet, waar anderen zwaar hechten aan het behoud van dit artikel. Hiermee voelt het overgrote deel van de christenen en anders gelovigen zich wel benadeeld, omdat zij juist alles doen om zich aan de maatregelen te houden en zich aan te passen.

2 REACTIES

 1. Graag zou ik willen reageren op dit artikel.

  Alles tot en met de alinea ‘Grote gezinnen’ is nog relatief objectief, maar wat er daarna gesuggereerd wordt is ronduit walgelijk. Ik citeer: ‘De overtuiging in hun geloof is zo sterk dat zij zich veel minder aantrekken van hun rol in de verspreiding van het virus. God beschermd hen en anders had het zo moeten zijn. Dat zij daarmee ook levens van anderen in de maatschappij kunnen verwoesten, lijkt vaak aan dovemans oren gericht.’
  De feitelijke onderbouwing mist volledig. Het is geen citaat van Van het Hof, of een samenvatting van het artikel dat zij schreef. De schrijver maakt hier een subjectieve slag in de lucht gebaseerd op heel veel invulkunde. Dit argument wordt door christenen nooit gebruikt, en zeker niet om zich dan maar niet aan overheidsmaatregelen te houden. Juist christenen hebben vaak oog voor het welzijn van hun naasten, getuige het grote percentage christenen dat vrijwilligerswerk doet of in de zorg werkt.
  Ik roep daarom om een rectificatie van deze alinea toe te passen of anders het artikel in te trekken. Ik doe beroep op het journalistieke karakter van deze website om de waarheid te verspreiden, en geen mening vermomt als waarheid. Echte journalistiek doet aan waarheidsvinding, en ik ga ervan uit dat u uzelf als een echte journalist ziet. Daarom, trek het artikel in of rectificeer het. En als u een bron gevonden heeft voor deze mening, citeer deze dan, zodat ook duidelijk is dat het een mening is.

  Met vriendelijke groet,
  Justin Klerk

  • U heeft volkomen gelijk dat het hier geen citaat van Van het Hof is. In een artikel van het Reformatorisch Dagblad, dat vandaag werd gepubliceerd is een heel artikel gewijd aan de kerkgang in Krimpen. Hierin staat ook een verklaring van Professor van Lieburg, hoogleraar religiegeschiedenis en kenner van de refokring, die de anti-overheidssentimenten en terzijde leggen van adviezen van hogerhand, tracht te verklaren. Lees hiervoor https://www.rd.nl/artikel/906066-gekrakeel-om-kerkgang-in-krimpen-aan-den-ijssel. De alinea waar u op duidt is gebaseerd op persoonlijke ervaringen met deze geloofsgroep en uitlatingen door henzelf gedaan in en op diverse media. “De bijbel staat boven de grondwet” en “als wij besmet raken zal God ons genezen” zijn uitspraken op o.a. onze Facebookpagina van mensen uit de genoemde geledingen. Dus op die uitspraken en tientallen jaren persoonlijke ervaring is de door u gewraakte alinea gebaseerd. Hoewel u mijn ervaring niet als relevant zult beschouwen, kunt u professor Van Lieborg, geïnterviewd door het RD, toch zeker niet als onbetrouwbaar wegzetten. Dat u denkt dat er geen christenen bestaan die vermelde argumenten zouden gebruiken of zich niet aan overheidsmaatregelen houden is een stukje invulkunde die ik graag aan u laat. Wel wil ik u geven dat duidelijker vermeld kan worden waar het een (persoonlijke) ervaring betreft.

Nieuws uit deze regio

Onderzoek en innovatie is EU 95,5 miljard waard

Nederlandse innovatieve ondernemers en onderzoekers kunnen tot en met 2027 een beroep doen op financiering vanuit het nieuwe onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon Europe. Dat...

Kleurrijke demonstratie in Krimpen voor liefde en tegen wegkijken

Krimpen aan den IJssel - Om 14.00 uur was het dan zover. De aangekondigde demonstratie van het COC Rotterdam in Krimpen aan den IJssel...

Klimaatverandering en het spoor

Binnenland - Het klimaat verandert. Ook Nederland zal steeds vaker te maken krijgen met extreem weer, zoals hevige regenbuien of langdurig hoge temperaturen. Dit...

Nieuwe wet Europees Parlement dwingt bedrijven tot fatsoenlijk ondernemen

Amsterdam - Op woensdag 10 maart stemt het Europees Parlement over een nieuwe wet die bedrijven verplicht rekening te houden met mens en milieu....

Meer laadpalen in parkeergarages

Er komen meer laadpunten voor elektrische auto’s in parkeergarages. Dat spreken staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) en het platform voor parkeren (Vexpan) vandaag...

Ionisatie ingezet bij luchtzuivering

Vught - Een bedrijf in Vught is eind vorig jaar gestart met de inzet van ionisatie in apparatuur voor luchtzuivering. Met de komst...

Inspecties houden zorgen over Justitiële Jeugdinstellingen en scholen

Landelijk - De Inspectie Justitie en Veiligheid, de Inspectie voor het Onderwijs en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijven zich zorgen maken over de...

Op kraambezoek? Geef eens een cadeaubon!

De ene beschouwt de kraamperiode als een prachtige roze wolk, terwijl het voor de ander dan weer net een helse overlevingstocht is. We zijn...