Van start: vernieuwd basispolitieonderwijs

Nederland – Maandag 1 februari lanceert de politie het vernieuwde basispolitieonderwijs (PO21). Vrijwel alle eenheden van het korps verwelkomen vandaag hun eerste lichting PO21-studenten voor nadere kennismaking. Een dag later begint het nieuwe onderwijsprogramma op de locaties van de Politieacademie. Met per locatie minimaal één klas die het basispolitieonderwijs PO21 volgt.

Wat verandert er bij de vernieuwd basispolitieonderwijs?


Allereerst richt de politie de nieuwe opleiding compacter in. De studenten worden in twee jaar opgeleid tot startbekwame collega’s. Sterker dan voorheen ligt de nadruk op het praktijkgericht opleiden. Elk jaar werft en selecteert de politie vier studentenlichtingen in plaats van drie.

Veilige leeromgeving


De studenten brengen hun eerste studiejaar voornamelijk door aan de Politieacademie. Tijdens het tweede jaar zijn ze vooral aanwezig in de politie-eenheden. Ook worden er een of meerdere Leer- en Ontwikkelplekken (LOP) in de politie-eenheden verwezenlijkt. Elke eenheid dient over minimaal één veilige leeromgeving te beschikken, waar de studenten optimaal kunnen worden begeleid. Ze krijgen er de gelegenheid om de politiepraktijk van nabij te ervaren en tegelijkertijd beschermt de LOP hen tegen de dagelijkse hectiek.
Het onderwijs aan de Politieacademie gaat altijd door, ook als het regulier onderwijs (bijvoorbeeld middelbaar en hoger onderwijs) is of wordt stilgelegd. Dit omdat de politie tot vitaal beroep is verklaard. Vanzelfsprekend vinden alle lessen en trainingen plaats met inachtneming van de coronaprotocollen om de omstandigheden zo veilig mogelijk te houden.

Leidende principes


Het PO21 hanteert een aantal leidende principes. Vooropstaat dat goed politiewerk het uitgangspunt vormt. Daarbij organiseren de studenten hun eigen leerproces. De docenten en begeleiders hebben vooral een ondersteunende en motiverende rol. Verder leren en werken de studenten in teams van acht per basisteam en krijgen ze doorlopend goede begeleiding. School en praktijk vloeien zo meer in elkaar over.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Win het boek Back to Nature, over dé hobby van 2021: avontuurlijk wandelen

In Back to Nature nemen Eva Spigt en Nicola Dow je mee op avontuur in de Nederlandse natuur. Waarom? Omdat wandelen in Nederland niet alleen verschrikkelijk...

ILT haalt 56% vuurwerkfonteinen F1-categorie als onveilig van de markt

Onlangs heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) het onderzoek naar fop- en schertsvuurwerk (F1-categorie) afgerond, waarbij in totaal 114 verschillende soorten vuurwerk zijn...

Geweldgebruik opsporingsambtenaren beoordeeld volgens nieuw wettelijk kader

In het Wetboek van Strafrecht komt een apart delict te staan voor opsporingsambtenaren die schuldig zijn aan het schenden van de geweldsinstructie, met lichamelijk...

Strafuitsluiting voor verblijf hulpverleners en journalisten in terroristisch gebied

Hulpverleners en journalisten kunnen meer zekerheid krijgen straks voor werk in terroristische gebieden. De Nederlandse en Europese samenleving moet beschermd worden tegen het gevaar...

Koning opent tentoonstelling Slavernij in het Rijksmuseum voor scholieren

Amsterdam - Koning Willem-Alexander opent dinsdagmiddag 18 mei de tentoonstelling Slavernij in het Rijksmuseum in Amsterdam. Wegens de geldende maatregelen ter bestrijding van COVID-19...

UWV zet speciaal team in voor hulp aan gedupeerden herbeoordelingsacties

UWV zet een speciaal team in om hulp te bieden aan een specifieke groep mensen die in de problemen is geraakt door onzorgvuldig handelen...

Wetsvoorstel zeggenschap lichaamsmateriaal naar Tweede Kamer

De ministerraad heeft op voorstel van minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ingestemd met de Wet zeggenschap lichaamsmateriaal (Wzl). Deze wet stelt...

Bijna 10 miljoen aangiften binnengekomen bij de Belastingdienst

De Belastingdienst heeft in de aangifteperiode bijna 10 miljoen aangiften inkomstenbelasting binnen gekregen. Nog nooit ontving de Belastingdienst in deze periode zoveel aangiften. Mensen...