Van start: vernieuwd basispolitieonderwijs

Nederland – Maandag 1 februari lanceert de politie het vernieuwde basispolitieonderwijs (PO21). Vrijwel alle eenheden van het korps verwelkomen vandaag hun eerste lichting PO21-studenten voor nadere kennismaking. Een dag later begint het nieuwe onderwijsprogramma op de locaties van de Politieacademie. Met per locatie minimaal één klas die het basispolitieonderwijs PO21 volgt.

Wat verandert er bij de vernieuwd basispolitieonderwijs?


Allereerst richt de politie de nieuwe opleiding compacter in. De studenten worden in twee jaar opgeleid tot startbekwame collega’s. Sterker dan voorheen ligt de nadruk op het praktijkgericht opleiden. Elk jaar werft en selecteert de politie vier studentenlichtingen in plaats van drie.

Veilige leeromgeving


De studenten brengen hun eerste studiejaar voornamelijk door aan de Politieacademie. Tijdens het tweede jaar zijn ze vooral aanwezig in de politie-eenheden. Ook worden er een of meerdere Leer- en Ontwikkelplekken (LOP) in de politie-eenheden verwezenlijkt. Elke eenheid dient over minimaal één veilige leeromgeving te beschikken, waar de studenten optimaal kunnen worden begeleid. Ze krijgen er de gelegenheid om de politiepraktijk van nabij te ervaren en tegelijkertijd beschermt de LOP hen tegen de dagelijkse hectiek.
Het onderwijs aan de Politieacademie gaat altijd door, ook als het regulier onderwijs (bijvoorbeeld middelbaar en hoger onderwijs) is of wordt stilgelegd. Dit omdat de politie tot vitaal beroep is verklaard. Vanzelfsprekend vinden alle lessen en trainingen plaats met inachtneming van de coronaprotocollen om de omstandigheden zo veilig mogelijk te houden.

Leidende principes


Het PO21 hanteert een aantal leidende principes. Vooropstaat dat goed politiewerk het uitgangspunt vormt. Daarbij organiseren de studenten hun eigen leerproces. De docenten en begeleiders hebben vooral een ondersteunende en motiverende rol. Verder leren en werken de studenten in teams van acht per basisteam en krijgen ze doorlopend goede begeleiding. School en praktijk vloeien zo meer in elkaar over.

Nieuws uit deze regio

Code Oranje verwijt kabinet machtsmisbruik en vrijheidsberoving

Den Haag - Code Oranje verwijt het kabinet machtsmisbruik en vrijheidsberoving inzake de lockdown en de daarmee gepaard gaande avondklok. De vernieuwingsbeweging van Richard...

Achterblijven economische groei in Zuid-Holland zorg voor CU/SGP en CDA

Den Haag - De economische groei van Zuid-Holland blijft achter in vergelijking met Noord-Holland en Utrecht. Dat blijkt uit een artikel van Elsevier Weekblad...

Meer geld voor vaste lasten ondernemers

Ondernemers krijgen in het eerste en tweede kwartaal van 2021 een hogere maximale tegemoetkoming voor de vaste lasten (TVL). Ook verhoogt het kabinet in...

Kieswijzer voor kinderen vanaf vandaag online

Landelijk - Vanaf vandaag staat de Kieswijzer voor Kinderen online. Die is bedoeld voor kinderen van 8 tot 13 jaar en biedt deze jonge burgers een...

Het hoger onderwijs valt buiten de boot: geef studenten perspectief

Landelijk - Volgens de laatste berichten wordt de avondklok na 2 maart voor drie weken verlengd en zal het onderwijs gedeeltelijk open gaan. Het...

Peter Plasman: “Clubhouse geweldig online alternatief voor de zaaltjes”

Den Haag - De app Clubhouse is dé nieuwste sociale mediahit. Het exclusieve platform dat draait om live audio, groeide in relatief korte tijd uit...

Band Cornwall van Dennis Alink releast op 19 februari nieuw materiaal

Landelijk - Twentse regisseur en filmkenner Dennis Alink releast op vrijdag 19 februari met zijn band drie nieuwe tracks. De mini EP, getiteld Live...

NS verlengt dienstregeling 2022 met een jaar, wijzigingen 2023 uitgesteld

Binnenland - NS gaat de dienstregeling 2022 grotendeels ook in 2023 rijden. Het plan was om in 2023 vanuit Breda en Rotterdam over de HSL en...