Hele keten vervoer gevaarlijke stoffen vraagt om verbetering

Van de maatregelen die de luchtmacht in 2017 heeft aangekondigd om het vervoer van gevaarlijke stoffen te verbeteren, is een deel nog niet uitgevoerd. Dit wijst onderzoek van de Inspectie Veiligheid Defensie uit. Zij concludeert ook dat zelfs de volledige uitvoering van deze maatregelen nog geen garantie is voor veilig vervoeren van gevaarlijke stoffen door Defensie. In de hele keten van afzender tot controleur zijn er knelpunten. Een deel van deze problemen is te herleiden tot een structureel opleidingstekort bij Defensie op het gebied van het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Gevaarlijke stoffen

De inspectie heeft onderzocht of de voorgenomen verbeteringen zijn uitgevoerd. De Commandant van de Luchtstrijdkrachten zelf heeft de maatregelen in 2017 aangekondigd na diverse voorvallen tijdens het vervoer van gevaarlijke stoffen. Uit het onderzoek blijkt dat de luchtmacht drie van de zes maatregelen nog niet volledig heeft uitgevoerd, namelijk het volledig opleiden van leidinggevenden en medewerkers, en het agenderen van veiligheid in de relevante werkoverleggen. Wel hebben onderdelen inmiddels een veiligheidsadviseur en is de communicatie over veiligheid verbeterd.

Aanbevelingen in samenhang oppakken

Het ligt in de rede dat de luchtmacht de overige maatregelen uitvoert. De inspectie constateert echter dat daarmee de veiligheid van het vervoer van gevaarlijke stoffen door Defensie nog niet is gewaarborgd. In de hele keten zijn er problemen. De inspectie doet hiervoor in haar onderzoeksrapport nog vier aanbevelingen en adviseert Defensie deze in samenhang op te pakken. De inspectie gaat toezien op de uitvoering van de aanbevelingen.

Maatregelen na geconstateerde overtredingen

Na diverse voorvallen tijdens het vervoer van gevaarlijke stoffen heeft de Commandant Luchtstrijdkrachten een interne commissie onderzoek laten doen. Deze commissie deed zes aanbevelingen (2017). De commandant nam deze aanbevelingen over en gaf de opdracht deze uit te voeren. In juni 2018 werd in een dertigledendebat in de Tweede Kamer gesproken over het commissierapport en de uitvoering van de maatregelen. Kamerleden verzochten de staatssecretaris van Defensie onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de uitvoering van de aanbevelingen. De Inspectie Veiligheid Defensie heeft dat gedaan.

Meer informatie over de Inspectie Veiligheid Defensie is te lezen op haar website www.ivd.nl.

Nieuws uit deze regio

6 maart demonstratie COC bij Raadhuisplein in Krimpen aan den IJssel

Krimpen aan den IJssel - Het COC laat weten aanstaande zaterdag 6 maart in Krimpen aan den IJssel een demonstratie te houden bij het...

ILT: Puntensysteem om notoire overtreders bus- en wegvervoer aan te pakken

Vanaf 1 april 2021 worden via een puntensysteem onherroepelijke sancties die aan Europese transport- of busbedrijven in het binnen- en buitenland zijn opgelegd, geregistreerd...

Herinspecties ILT bij GGD en commerciële teststraten

Uit inspecties in december 2020 bleek dat afval van corona testlocaties lang niet altijd goed werd verpakt en afgevoerd. Bij 77 herinspecties door het...

Effecten geothermie niet duidelijk voor Statenfracties CU & SGP en CDA

In verschillende gemeenten in Zuid-Holland wordt, als goed alternatief voor fossiele brandstoffen, gebruik gemaakt van geothermie voor het verwarmen van kassen, bedrijven en woningen....

Nederlandse innovatieve luchtvaart industrie en Airbus hebben overeenkomst

Nederlandse ondernemingen van mkb tot grootbedrijf hebben mondiaal een sterke positie als innovatieve producent of toeleverancier voor de luchtvaart- en defensie-industrie. Vandaag is deze...

Ds. Kort blijkt racist en aanhang doet openlijk bedreiging op BNN Boos

Krimpen aan den IJssel - Nu beginnen we te begrijpen waarom er zo heftig wordt gereageerd op verhalen in de pers over de Mieraskerk...

De voordelen van een seniorenbed ten opzichte van een standaard bed

Met een seniorenbed groeit het stukje comfort in de slaapkamer aanzienlijk. Een seniorenbed is namelijk voorzien van verschillende handigheden in het ontwerp die maken...

Op welke partij moet ik stemmen straks op 17 maart?

Ze staan weer voor de deur de verkiezingen, op het nieuws gaat het over niks anders en alle kranten en nieuwspagina’s puilen uit van...