Hele keten vervoer gevaarlijke stoffen vraagt om verbetering

Van de maatregelen die de luchtmacht in 2017 heeft aangekondigd om het vervoer van gevaarlijke stoffen te verbeteren, is een deel nog niet uitgevoerd. Dit wijst onderzoek van de Inspectie Veiligheid Defensie uit. Zij concludeert ook dat zelfs de volledige uitvoering van deze maatregelen nog geen garantie is voor veilig vervoeren van gevaarlijke stoffen door Defensie. In de hele keten van afzender tot controleur zijn er knelpunten. Een deel van deze problemen is te herleiden tot een structureel opleidingstekort bij Defensie op het gebied van het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Gevaarlijke stoffen

De inspectie heeft onderzocht of de voorgenomen verbeteringen zijn uitgevoerd. De Commandant van de Luchtstrijdkrachten zelf heeft de maatregelen in 2017 aangekondigd na diverse voorvallen tijdens het vervoer van gevaarlijke stoffen. Uit het onderzoek blijkt dat de luchtmacht drie van de zes maatregelen nog niet volledig heeft uitgevoerd, namelijk het volledig opleiden van leidinggevenden en medewerkers, en het agenderen van veiligheid in de relevante werkoverleggen. Wel hebben onderdelen inmiddels een veiligheidsadviseur en is de communicatie over veiligheid verbeterd.

Aanbevelingen in samenhang oppakken

Het ligt in de rede dat de luchtmacht de overige maatregelen uitvoert. De inspectie constateert echter dat daarmee de veiligheid van het vervoer van gevaarlijke stoffen door Defensie nog niet is gewaarborgd. In de hele keten zijn er problemen. De inspectie doet hiervoor in haar onderzoeksrapport nog vier aanbevelingen en adviseert Defensie deze in samenhang op te pakken. De inspectie gaat toezien op de uitvoering van de aanbevelingen.

Maatregelen na geconstateerde overtredingen

Na diverse voorvallen tijdens het vervoer van gevaarlijke stoffen heeft de Commandant Luchtstrijdkrachten een interne commissie onderzoek laten doen. Deze commissie deed zes aanbevelingen (2017). De commandant nam deze aanbevelingen over en gaf de opdracht deze uit te voeren. In juni 2018 werd in een dertigledendebat in de Tweede Kamer gesproken over het commissierapport en de uitvoering van de maatregelen. Kamerleden verzochten de staatssecretaris van Defensie onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de uitvoering van de aanbevelingen. De Inspectie Veiligheid Defensie heeft dat gedaan.

Meer informatie over de Inspectie Veiligheid Defensie is te lezen op haar website www.ivd.nl.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Geweldgebruik opsporingsambtenaren beoordeeld volgens nieuw wettelijk kader

In het Wetboek van Strafrecht komt een apart delict te staan voor opsporingsambtenaren die schuldig zijn aan het schenden van de geweldsinstructie, met lichamelijk...

Strafuitsluiting voor verblijf hulpverleners en journalisten in terroristisch gebied

Hulpverleners en journalisten kunnen meer zekerheid krijgen straks voor werk in terroristische gebieden. De Nederlandse en Europese samenleving moet beschermd worden tegen het gevaar...

Koning opent tentoonstelling Slavernij in het Rijksmuseum voor scholieren

Amsterdam - Koning Willem-Alexander opent dinsdagmiddag 18 mei de tentoonstelling Slavernij in het Rijksmuseum in Amsterdam. Wegens de geldende maatregelen ter bestrijding van COVID-19...

UWV zet speciaal team in voor hulp aan gedupeerden herbeoordelingsacties

UWV zet een speciaal team in om hulp te bieden aan een specifieke groep mensen die in de problemen is geraakt door onzorgvuldig handelen...

Wetsvoorstel zeggenschap lichaamsmateriaal naar Tweede Kamer

De ministerraad heeft op voorstel van minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ingestemd met de Wet zeggenschap lichaamsmateriaal (Wzl). Deze wet stelt...

Bijna 10 miljoen aangiften binnengekomen bij de Belastingdienst

De Belastingdienst heeft in de aangifteperiode bijna 10 miljoen aangiften inkomstenbelasting binnen gekregen. Nog nooit ontving de Belastingdienst in deze periode zoveel aangiften. Mensen...

Relatie met gemeenten moet door nieuw kabinet verbeterd worden

Steeds meer grote opgaven pakt het Rijk samen met gemeenten, provincies en waterschappen op. Hoewel het Rijk zich daarbij voorneemt om zich als gelijkwaardig...

Schildklieraandoeningen krijgen extra aandacht met gratis webinars

Schildklieraandoeningen Organisatie Nederland (SON) heeft met prof. dr. Liesbeth van Rossum (‘Dik ben je niet voor de lol’), sportarts Jessica Gal en sportfysio Lorraine...