Voorstellen voor Regio Deals vanaf vandaag mogelijk

Binnenland – Vanaf vandaag kunnen de regionale partners voorstellen indienen bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor de zogenoemde Regio Deals. Iedere regio heeft zijn eigen kernmerken, dat geldt ook voor de kansen die ze hebben en de verschillende opgaven waarvoor ze staan. Het kabinet helpt met financiële en niet-financiële middelen. Voor deze ronde is 200 miljoen euro beschikbaar en hebben de regio’s tot 1 september om hun plannen in te dienen via rvo.nl/regiodeals. De volgende tranche zal ingevuld worden op basis van de ervaringen die zijn opgedaan in deze eerstkomende ronde. Dit staat in de brief die minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede namens minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer heeft gezonden. Minister Schouten is coördinerend minister van de extra gelden die het kabinet beschikbaar heeft gesteld voor het versterken van de regio’s.

Minister Schouten: ‘De kwaliteit van leven in een regio hangt samen met veel verschillende factoren: om er goed te kunnen wonen is zorg, onderwijs en veiligheid belangrijk maar ook het kunnen genieten van onze natuur en de prachtige landschappen die ons land rijk zijn. Dit kabinet investeert in het versterken van de regio’s en stelt deze kabinetsperiode bijna 1 miljard beschikbaar. Ik vind het belangrijk dat de regio’s zelf aan zet zijn om te bepalen welke plannen zij wil indienen die de leefbaarheid verder vergroten en de economie versterken. Om een goede keuze te kunnen maken, hopen we een divers aanbod aan voorstellen te ontvangen. Ik zie uit naar de plannen van de regio waarin zij zelf aangeven welke kansen en mogelijkheden zij zien.’

Minister Ollongren: ’Er liggen zoveel kansen in de regio’s, bijvoorbeeld op het gebied van wonen, duurzaamheid en werkgelegenheid. Met een gezamenlijke inzet kunnen we een grote impact hebben op maatschappelijke opgaven die ons allemaal raken. En hiermee kunnen we de regio’s structureel versterken. Het kabinet nodigt regio’s in heel Nederland van harte uit om met voorstellen te komen. Samen kunnen we het verschil maken.’

Verdeling over Nederland 
Bij de selectie van deals, waarvoor voorstellen nu kunnen worden opgestuurd, wordt gekeken naar een evenwichtige verdeling over de vier landsdelen. Daarbij wordt rekening gehouden met de vorige tranche met de zes in het regeerakkoord genoemde opgaven, waar de afgelopen maanden samen met de regionale partners aan is gewerkt. Voor de voorstellen gelden meerdere randvoorwaarden. Er wordt onder andere  gekeken naar de bijdrage aan brede welvaart, de mate van concrete impact op de regio, naar cofinanciering vanuit de regio en in hoeverre zowel publieke als private partijen bijdragen aan de Regio Deal. Voor de beste voorstellen is minimaal 5 en maximaal 40 miljoen euro beschikbaar. Het kabinet hoopt in het voorjaar 2019 deze Regio Deals te kunnen sluiten.

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Coronadashboard aangevuld met vaccinatiecijfers

Vanaf vandaag is het coronadashboard uitgebreid met informatie over het vaccineren in Nederland. Het dashboard laat nu ook informatie zien over onder andere het...

Nieuw meldpunt volgende stap in snellere betaling grootbedrijf aan mkb

Bij het tijdelijk Meldpunt Achterstallige Betalingen van de Autoriteit Consument & Markt (ACM), kan een mkb-onderneming anoniem een melding kwijt als die door een...

Eerste militaire nanosatelliet van Nederland in maart gelanceerd

Volgens de huidige planning gaat het bedrijf Virgin Orbit medio maart met de eerstvolgende lancering de eerste Nederlandse nanosatelliet (genaamd BRIK-II) in een baan...

Liveblog: Ongeregeldheden wegens avondklok

Welkom in het liveblog over de demonstraties en rellen sinds de invoering van de avondklok 01:00 einde Liveblog bedankt voor het lezen 01:00 Situatie Den Bosch...

Column: Misbruik van vrijheid maakt van Nederland ‘jankend kind’ van Europa

Het begrip vrijheid is voor ieder van ons natuurlijk weer anders. Waar de ene mens begrijpt dat onze vrijheid grenzen kent, vinden anderen dat...

Nationaal plan militaire mobiliteit na instemming van Kabinet

Het nationaal plan militaire mobiliteit, waarmee de ministerraad op voorstel van minister Bijleveld van Defensie heeft ingestemd, is in werking getreden. Als militairen zich...

Steun- en herstelpakket fors uitgebreid door kabinet

Het kabinet breidt het steun- en herstelpakket voor banen en economie fors uit. Het vaccineren is gestart en dat zorgt voor perspectief. Tegelijkertijd is...

Studenten krijgen langer financiële tegemoetkoming overheid

De tijdelijke coronaregeling voor studenten in mbo, hbo en wo wordt verlengd tot en met augustus dit jaar. Studenten die bij hun afstuderen studievertraging...