Voorstellen voor Regio Deals vanaf vandaag mogelijk

Binnenland – Vanaf vandaag kunnen de regionale partners voorstellen indienen bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor de zogenoemde Regio Deals. Iedere regio heeft zijn eigen kernmerken, dat geldt ook voor de kansen die ze hebben en de verschillende opgaven waarvoor ze staan. Het kabinet helpt met financiële en niet-financiële middelen. Voor deze ronde is 200 miljoen euro beschikbaar en hebben de regio’s tot 1 september om hun plannen in te dienen via rvo.nl/regiodeals. De volgende tranche zal ingevuld worden op basis van de ervaringen die zijn opgedaan in deze eerstkomende ronde. Dit staat in de brief die minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede namens minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer heeft gezonden. Minister Schouten is coördinerend minister van de extra gelden die het kabinet beschikbaar heeft gesteld voor het versterken van de regio’s.

Minister Schouten: ‘De kwaliteit van leven in een regio hangt samen met veel verschillende factoren: om er goed te kunnen wonen is zorg, onderwijs en veiligheid belangrijk maar ook het kunnen genieten van onze natuur en de prachtige landschappen die ons land rijk zijn. Dit kabinet investeert in het versterken van de regio’s en stelt deze kabinetsperiode bijna 1 miljard beschikbaar. Ik vind het belangrijk dat de regio’s zelf aan zet zijn om te bepalen welke plannen zij wil indienen die de leefbaarheid verder vergroten en de economie versterken. Om een goede keuze te kunnen maken, hopen we een divers aanbod aan voorstellen te ontvangen. Ik zie uit naar de plannen van de regio waarin zij zelf aangeven welke kansen en mogelijkheden zij zien.’

Minister Ollongren: ’Er liggen zoveel kansen in de regio’s, bijvoorbeeld op het gebied van wonen, duurzaamheid en werkgelegenheid. Met een gezamenlijke inzet kunnen we een grote impact hebben op maatschappelijke opgaven die ons allemaal raken. En hiermee kunnen we de regio’s structureel versterken. Het kabinet nodigt regio’s in heel Nederland van harte uit om met voorstellen te komen. Samen kunnen we het verschil maken.’

Verdeling over Nederland 
Bij de selectie van deals, waarvoor voorstellen nu kunnen worden opgestuurd, wordt gekeken naar een evenwichtige verdeling over de vier landsdelen. Daarbij wordt rekening gehouden met de vorige tranche met de zes in het regeerakkoord genoemde opgaven, waar de afgelopen maanden samen met de regionale partners aan is gewerkt. Voor de voorstellen gelden meerdere randvoorwaarden. Er wordt onder andere  gekeken naar de bijdrage aan brede welvaart, de mate van concrete impact op de regio, naar cofinanciering vanuit de regio en in hoeverre zowel publieke als private partijen bijdragen aan de Regio Deal. Voor de beste voorstellen is minimaal 5 en maximaal 40 miljoen euro beschikbaar. Het kabinet hoopt in het voorjaar 2019 deze Regio Deals te kunnen sluiten.

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Win het boek Back to Nature, over dé hobby van 2021: avontuurlijk wandelen

In Back to Nature nemen Eva Spigt en Nicola Dow je mee op avontuur in de Nederlandse natuur. Waarom? Omdat wandelen in Nederland niet alleen verschrikkelijk...

ILT haalt 56% vuurwerkfonteinen F1-categorie als onveilig van de markt

Onlangs heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) het onderzoek naar fop- en schertsvuurwerk (F1-categorie) afgerond, waarbij in totaal 114 verschillende soorten vuurwerk zijn...

Geweldgebruik opsporingsambtenaren beoordeeld volgens nieuw wettelijk kader

In het Wetboek van Strafrecht komt een apart delict te staan voor opsporingsambtenaren die schuldig zijn aan het schenden van de geweldsinstructie, met lichamelijk...

Strafuitsluiting voor verblijf hulpverleners en journalisten in terroristisch gebied

Hulpverleners en journalisten kunnen meer zekerheid krijgen straks voor werk in terroristische gebieden. De Nederlandse en Europese samenleving moet beschermd worden tegen het gevaar...

Koning opent tentoonstelling Slavernij in het Rijksmuseum voor scholieren

Amsterdam - Koning Willem-Alexander opent dinsdagmiddag 18 mei de tentoonstelling Slavernij in het Rijksmuseum in Amsterdam. Wegens de geldende maatregelen ter bestrijding van COVID-19...

UWV zet speciaal team in voor hulp aan gedupeerden herbeoordelingsacties

UWV zet een speciaal team in om hulp te bieden aan een specifieke groep mensen die in de problemen is geraakt door onzorgvuldig handelen...

Wetsvoorstel zeggenschap lichaamsmateriaal naar Tweede Kamer

De ministerraad heeft op voorstel van minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ingestemd met de Wet zeggenschap lichaamsmateriaal (Wzl). Deze wet stelt...

Bijna 10 miljoen aangiften binnengekomen bij de Belastingdienst

De Belastingdienst heeft in de aangifteperiode bijna 10 miljoen aangiften inkomstenbelasting binnen gekregen. Nog nooit ontving de Belastingdienst in deze periode zoveel aangiften. Mensen...