Eerste boom geplant van de 2021 extra bomen in Molenlanden.

Giessenburg – Als lid van de dorpsraad Giessenburg plantte Ria van Wijngaarden samen met wethouder Johan Quik een boom, een Els. Dit deden zij op de locatie van de voormalige voetbalkooi aan de Wetering in Giessenburg. Op initiatief van de dorpsraad ontstaat op deze plek een stukje natuur. De aanplant van deze boom is ook gelijk de start van de ambitie van de gemeente om 2021 extra bomen te planten in Molenlanden.

Een stukje natuurontwikkeling erbij

De voetbalkooi aan de Wetering in Giessenburg is verplaatst en hierdoor kwam ruimte vrij voor een andere inrichting van dit gebied. De dorpsraad Giessenburg opperde het idee om hier een stukje natuur te ontwikkelen. Dit idee past bij de zoektocht van de gemeente naar mogelijkheden voor natuurontwikkeling in en aan de randen van de dorpen. Samen met de dorpsraad werd dit idee daarom verder uitgewerkt én uitgevoerd.

Ambitie om 2021 bomen te planten

Binnen de gemeentegrenzen wil de gemeente vanaf nu 2021 bomen planten. Wethouder Johan Quik: “Een gezonde leefomgeving creëren, is een taak die wij als gemeente serieus nemen. Met de uitbreiding met 2021 bomen geven we nadrukkelijke invulling aan de klimaatopgave en verhogen we de biodiversiteit.” De extra aanplant van deze boom is daarom tegelijkertijd het startsein voor de realisatie van deze ambitie.

Twee samenwerkingspartners zijn al bekend

Het project aanplant 2021 bomen krijgt steeds meer vorm. Twee samenwerkingspartners bij de uitwerking van een plan van aanpak zijn al bekend. Dit zijn Stichting Duurzaam Molenlanden en het Wellantcollege Ottoland. In mei is meer bekend over de manier waarop en de snelheid waarmee we de extra bomen gaan realiseren.

Het gaat ook echt om extra bomen

Dat maakt de uitdaging net even iets groter. De openbare ruimte in Molenlanden alleen is niet voldoende om 2021 extra bomen te planten. Daarom is de hulp van inwoners nodig. Die gaan we ook zeker betrekken bij dit project. Stichting Duurzaam Molenlanden: “Een boom in je tuin draagt bij aan een gezond leefklimaat en is een investering in een gezonde toekomst”. Het Wellantcollege ziet kansen om ook de jeugd erbij te betrekken: “Samen MET de NEXT-GENERATION werken aan een prachtig woon-, werk-, en leefgebied.”

Waarom meer bomen?

Bomen zorgen voor een prettige en gezonde leefomgeving. Bomen maken Molenlanden nog groener. Bomen zijn mooi en op verschillende manieren ook belangrijk en nuttig. Zo zorgen ze op warme dagen voor schaduw en verkoeling. Bij hevige regenval houden bomen het regenwater langer vast. En bomen bieden kleine dieren en insecten een thuis.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Charter Diversiteit ondertekend door gemeente Gorinchem

Gorinchem - Op 21 september hebben wethouder Ro van Doesburg en D66 raadslid Ilhan Tekir het Charter Diversiteit ondertekend. De gemeente Gorinchem vindt diversiteit...

Molenlanden investeert in vergroten woordenschat kleuters

Molenlanden - Samen met de basisscholen investeert gemeente Molenlanden in het verbeteren van de taalvaardigheid van kleuters door het vergroten van de woordenschat. Met...

Inwoners denken mee over het Gorinchem van de toekomst

Gorinchem - Alle inwoners van Gorinchem kunnen door het invullen van een enquête meedenken over de omgevingsvisie. De omgevingsvisie omschrijft hoe we nu en...

Molenlanden zoekt huiseigenaren voor Nationale Duurzame Huizenroute

Molenlanden - De Nationale Duurzame Huizen Route is een onafhankelijk platform waar inwoners terecht kunnen voor kennis en inspiratie rondom het verduurzamen van hun...

6 basisscholen in Gorinchem ontvangen SCHOOL op SEEF verkeersveiligheidslabel

Gorinchem - Maandag 13 september heeft wethouder Joost van der Geest aan de twee locaties van CBS De Regenboog voor de vierde keer het...

huisvesting arbeidsmigranten: Molenlanden en marktpartijen maken afspraken

Molenlanden - Op woensdag 1 september is de intentieverklaring ‘Huisvesting arbeidsmigranten in Molenlanden’ ondertekend door DB Work, United Homes, AB Midden Nederland, Homeflex, Covebo,...

Dorien Zandvliet keert niet terug als wethouder van Alblasserdam

Alblasserdam - Dorien Zandvliet heeft de gemeenteraad van Alblasserdam op 1 september per brief laten weten niet terug te keren als wethouder. Sinds 2014...

Kinderclubs Piep zei de Muis & Billy Boem

Molenlanden - Sociaal Team Molenlanden organiseert speciale kinderclubs voor kinderen die spanningsvolle omstandigheden meemaken. Soms gebeuren er namelijk dingen in een gezin...