Afvalvrije en schone gemeenten en Waardlanden in Alblasserwaard

Alblasserwaard – Samen voor een afvalvrije en schone gemeente. Dit is de titel van het nieuwe afval- en grondstoffenbeleidsplan van de gemeenten Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden, Vijfheerenlanden en Reinigingsdienst Waardlanden. Met verschillende maatregelen, die in drie stappen worden genomen, willen burgemeester en wethouders van de gemeenten de hoeveelheid restafval verminderen naar maximaal 100 kilogram per inwoner in 2025. De colleges leggen dit voorstel voor aan de gemeenteraden. In Molenlanden staat het voorstel 1 juni 2021 op de agenda.

Beleidsnota

In de beleidsnota stellen de gemeenten en Waardlanden in drie stappen maatregelen voor om in 2025 het restafval terug te dringen van 232 naar 100 kilogram. En om de regio meer circulair te maken. Dit is nodig, omdat het Rijk de doelstellingen voor afvalscheiding heeft aangescherpt. Gemeenten willen bovendien de kosten voor restafval betaalbaar houden. Zo kunnen er afvalvrije, of beter gezegd afvalarme, gemeenten en Waardlanden ontstaan

In drie stappen naar minder restafval

De drie stappen vormen samen de route naar meer afvalscheiding en daardoor minder restafval en een betaalbare afvalstoffenheffing. In het kort:

  1. Verbetering van de inzameling van grondstoffen: er komen extra containers voor papier, verpakkingsglas en textiel. De inzameling van gft bij hoogbouw wordt heringevoerd. Er komt meer informatie over hoe afval gescheiden moet worden. Kwaliteitscontroles worden voortgezet en indien nodig vindt handhaving plaats op goed en netjes afval/grondstoffen scheiden. De afvalbrengstations worden heringericht, Waardlanden stimuleert en faciliteert het verlengen van de levensduur van goederen.
  2. De containers voor restafval worden afgesloten: alléén inwoners van de Waardlanden-gemeenten krijgen een pasje waarmee zij de ondergrondse restafvalcontainers kunnen openen om afval in te doen. Dezelfde pasjes bieden toegang tot de afvalbrengstations. Zo wordt afvaltoerisme geweerd.
  3. Afval scheiden wordt beloond door een deel van de afvalstoffenheffing variabel te maken. Hoe beter men z’n afval scheidt, hoe minder vaak men restafval hoeft aan te bieden, hoe minder afvalstoffenheffing men betaalt. Voor grof huishoudelijk afval, puin, hout en grof tuinafval worden ook tarieven ingevoerd, en geldt het principe ‘de vervuiler betaalt’. Zo kan elke inwoner zelf de kosten zo laag mogelijk houden.

Trendbreuk noodzakelijk

In de vier gemeenten produceren inwoners jaarlijks gemiddeld 232 kilogram restafval (2018). Dit ligt nog ver af van de landelijke doelstelling van maximaal 100 kilogram per persoon (2025) en een afvalvrije leefomgeving. 70% van die 232 kilogram restafval bestaat uit herbruikbare materialen, 162 kilogram is geen afval maar grondstoffen. Naast milieu en duurzaamheid is minder restafval produceren nodig om de kosten van afvalverbranding te beheersen. Door de invoering door het Rijk van de verbrandingsbelasting wordt het verbranden van restafval steeds duurder. Om het doel binnen handbereik te brengen is een trendbreuk noodzakelijk.

Beleid vernieuwen voor afvalvrije leefomgeving

Daarom vernieuwen de gemeenten en Waardlanden het beleid. De focus ligt op het gescheiden inzamelen van herbruikbaar afval – grondstoffen – en op meer hergebruik. Hierdoor ontstaat een afvalvrije leefomgeving. Om ontwijkgedrag te voorkomen wordt flink ingezet op communicatie en handhaving. Maximaal 100 kilogram restafval is haalbaar, gemeenten om ons heen laten dit ook zien.

Draagvlak voor maatregelen bij inwoners

Burgemeester en wethouders hebben op 6 april het nieuwe grondstoffenbeleid ‘Samen voor een afvalvrije en schone gemeente, 2021 – 2025’ vastgesteld. Bij de totstandkoming van het nieuwe beleid zijn inwoners, gemeenteraden en ketenpartners intensief betrokken. Na raadpleging van hen zijn maatregelen geformuleerd die moeten leiden tot het behalen van de doelstellingen. Waardlanden heeft inwoners gevraagd wat zij van de voorgestelde maatregelen vinden. Daaruit is een groot draagvlak gebleken.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Lotgenotengroep partnerverlies ‘Verlies kun je delen’

Molenlanden - Het verlies van je partner is een ingrijpende gebeurtenis. De wereld lijkt stil te staan, niets is meer zoals het was. Toch...

Gemeente sluit gebied bij fietspad af na verstoring openbare orde

De burgemeester van Hardinxveld-Giessendam heeft besloten om het fietspad langs de Merwede vanaf Sliedrecht (de Tiendweg) tot aan Rivierdijk ter hoogte van 721/722 en...

Nieuwe inzamelmethode textiel is succes in Alblasserdam

Alblasserdam - Sinds de start van de samenwerking met kringloopwinkel Opnieuw & Co op 1 juni 2020 voor het inzamelen van textiel, zet de...

Warmtenet Gildenwijk beleeft officieel startmoment

Gorinchem – Onlangs werd met het compleet maken van een groot informatiebord de officiële aftrap gegeven voor de aanleg van het Warmtenet in de...

Inbrekerswerktuig vervoeren levert last onder dwangsom op

Hardinxveld-Giessendam - Wegens het vervoeren van inbrekerswerktuig heeft het college van burgemeester en wethouders heeft een inwoner van de gemeente West Maas en Waal...

Gorinchem is regenboogpad en regenboogbankje rijker

Gorinchem – Donderdag 15 juli 2021 heeft wethouder Kraaijeveld het regenboogpad op het Stadhuisplein en het regenboogbankje bij Buiten de Waterpoort officieel in gebruik...

Restafval opruimen: samen houden we de straten schoon

Gorinchem - Afgelopen week plaatste wethouder Joost van der Geest de eerste nieuwe stickers op de containers voor restafval en papier. De stickers laten...

Versterken van de Zuid-Hollandse ecosystemen

Provincie Zuid-Holland - Wie dieren wil beschermen kijkt niet alleen naar de dieren zelf, maar vooral ook naar de omgeving waarin die dieren leven....