Afvalvrije en schone gemeenten en Waardlanden in Alblasserwaard

Alblasserwaard – Samen voor een afvalvrije en schone gemeente. Dit is de titel van het nieuwe afval- en grondstoffenbeleidsplan van de gemeenten Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden, Vijfheerenlanden en Reinigingsdienst Waardlanden. Met verschillende maatregelen, die in drie stappen worden genomen, willen burgemeester en wethouders van de gemeenten de hoeveelheid restafval verminderen naar maximaal 100 kilogram per inwoner in 2025. De colleges leggen dit voorstel voor aan de gemeenteraden. In Molenlanden staat het voorstel 1 juni 2021 op de agenda.

Beleidsnota

In de beleidsnota stellen de gemeenten en Waardlanden in drie stappen maatregelen voor om in 2025 het restafval terug te dringen van 232 naar 100 kilogram. En om de regio meer circulair te maken. Dit is nodig, omdat het Rijk de doelstellingen voor afvalscheiding heeft aangescherpt. Gemeenten willen bovendien de kosten voor restafval betaalbaar houden. Zo kunnen er afvalvrije, of beter gezegd afvalarme, gemeenten en Waardlanden ontstaan

In drie stappen naar minder restafval

De drie stappen vormen samen de route naar meer afvalscheiding en daardoor minder restafval en een betaalbare afvalstoffenheffing. In het kort:

  1. Verbetering van de inzameling van grondstoffen: er komen extra containers voor papier, verpakkingsglas en textiel. De inzameling van gft bij hoogbouw wordt heringevoerd. Er komt meer informatie over hoe afval gescheiden moet worden. Kwaliteitscontroles worden voortgezet en indien nodig vindt handhaving plaats op goed en netjes afval/grondstoffen scheiden. De afvalbrengstations worden heringericht, Waardlanden stimuleert en faciliteert het verlengen van de levensduur van goederen.
  2. De containers voor restafval worden afgesloten: alléén inwoners van de Waardlanden-gemeenten krijgen een pasje waarmee zij de ondergrondse restafvalcontainers kunnen openen om afval in te doen. Dezelfde pasjes bieden toegang tot de afvalbrengstations. Zo wordt afvaltoerisme geweerd.
  3. Afval scheiden wordt beloond door een deel van de afvalstoffenheffing variabel te maken. Hoe beter men z’n afval scheidt, hoe minder vaak men restafval hoeft aan te bieden, hoe minder afvalstoffenheffing men betaalt. Voor grof huishoudelijk afval, puin, hout en grof tuinafval worden ook tarieven ingevoerd, en geldt het principe ‘de vervuiler betaalt’. Zo kan elke inwoner zelf de kosten zo laag mogelijk houden.

Trendbreuk noodzakelijk

In de vier gemeenten produceren inwoners jaarlijks gemiddeld 232 kilogram restafval (2018). Dit ligt nog ver af van de landelijke doelstelling van maximaal 100 kilogram per persoon (2025) en een afvalvrije leefomgeving. 70% van die 232 kilogram restafval bestaat uit herbruikbare materialen, 162 kilogram is geen afval maar grondstoffen. Naast milieu en duurzaamheid is minder restafval produceren nodig om de kosten van afvalverbranding te beheersen. Door de invoering door het Rijk van de verbrandingsbelasting wordt het verbranden van restafval steeds duurder. Om het doel binnen handbereik te brengen is een trendbreuk noodzakelijk.

Beleid vernieuwen voor afvalvrije leefomgeving

Daarom vernieuwen de gemeenten en Waardlanden het beleid. De focus ligt op het gescheiden inzamelen van herbruikbaar afval – grondstoffen – en op meer hergebruik. Hierdoor ontstaat een afvalvrije leefomgeving. Om ontwijkgedrag te voorkomen wordt flink ingezet op communicatie en handhaving. Maximaal 100 kilogram restafval is haalbaar, gemeenten om ons heen laten dit ook zien.

Draagvlak voor maatregelen bij inwoners

Burgemeester en wethouders hebben op 6 april het nieuwe grondstoffenbeleid ‘Samen voor een afvalvrije en schone gemeente, 2021 – 2025’ vastgesteld. Bij de totstandkoming van het nieuwe beleid zijn inwoners, gemeenteraden en ketenpartners intensief betrokken. Na raadpleging van hen zijn maatregelen geformuleerd die moeten leiden tot het behalen van de doelstellingen. Waardlanden heeft inwoners gevraagd wat zij van de voorgestelde maatregelen vinden. Daaruit is een groot draagvlak gebleken.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Werk MerwedeLingelijn tussen Hardinxveld-Giessendam en Geldermalsen

Gorinchem - Van zaterdag 1 mei t/m zondag 9 mei werkt ProRail aan het spoor bij station Gorinchem aan de MerwedeLingelijn. Samen met Ballast...

Steunpunt Mantelzorg Molenlanden biedt nu ook vervangende mantelzorg thuis

molenlanden - Het Steunpunt Mantelzorg Molenlanden biedt sinds kort ook de mogelijkheid voor vervangende mantelzorg thuis. Het is een pilot voor een jaar. Vervangende...

1500 nieuwe laadpalen voor elektrische auto’s in Rotterdam

Rotterdam - Bezitters van elektrische auto’s zijn straks gegarandeerd van een oplaadplek op maximaal 200 meter van hun woning. Deze laadpunten worden door ENGIE...

Samen afspraken maken in coronatijd: een online bijeenkomst

Molenlanden - Hoe houd je het gezellig thuis in tijden van corona? Het maken van onderlinge afspraken kan helpen. Het is al met al...

Succesvolle E-Waste Race op scholen tegen elektronisch afval

Gorinchem - Afgelopen vier weken hebben leerlingen van tien basisscholen meegedaan aan de E-Waste Race. Basisscholen uit gemeenten Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden, Vijfheerenlanden en Gorinchem hebben...

Beweegcoach Zorg nu ook ingezet bij Leger des Heils en Yulius

Gorinchem - De Beweegcoach Zorg die ingezet wordt bij zorginstellingen in Gorinchem krijgt er twee nieuwe partners bij. Vanaf 1 april 2021 stappen Yulius...

Nieuw high tech bakkenmagazijn voor CB

Culemborg - Op 6 april opent logistiek dienstverlener CB officieel zijn nieuwe bakkenmagazijn, ook wel shuttle warehouse in Culemborg. In een nieuw pand van...

Gorinchem zoekt exploitant voor De Nieuwe Doelen

De gemeente Gorinchem zoekt een exploitant voor De Nieuwe Doelen. De gemeente nodigt geïnteresseerden van harte uit om interessante, aantrekkelijke en bijzondere plannen voor...