Alblasserdam steunt Oasen in strijd tegen GenX in drinkwater

Alblasserdam – De gemeente Alblasserdam ondersteunt drinkwaterbedrijf Oasen bij het beroep tegen de omgevingsvergunning, die het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland aan het Dordtse chemieconcern Chemours heeft verleend. Wat Alblasserdam betreft horen niet-afbreekbare stoffen als GenX niet thuis in het milieu en al helemaal niet in het drinkwater.

Vertrouwen aangetast

Vorige week behandelde de rechtbank in Den Haag de beroepen van zowel Chemours Netherlands B.V. als Oasen N.V. tegen een wijziging van de vergunning. Door deze wijziging worden zowel de uitstoot naar de lucht, als de maximale hoeveelheid te lozen GenX naar beneden bijgesteld. De gemeente Alblasserdam is belanghebbende in deze zaak. Tijdens de rechtszaak las wethouder Arjan Kraijo, namens het college van burgemeester en wethouders, een verklaring voor. Hij stelde onder meer dat bij de inwoners van Alblasserdam het vertrouwen in de kwaliteit van het drinkwater is aangetast door toedoen van Chemours en dat geen enkele lozing van stoffen de enige aanvaardbare norm is.

Lozingsnorm onnodig hoog

De gemeente vroeg bovendien aandacht voor de problemen waarmee zowel de inwoners als het gemeentebestuur worden geconfronteerd, als gevolg van de stoffen die Chemours in het verleden heeft uitgestoten en in sommige gevallen nog uitstoot. Zo zijn er op regionale schaal problemen met grondverzet, als gevolg van de verspreiding van PFOA door de lucht. De gemeente Alblasserdam is van mening dat Chemours haar verantwoordelijkheid niet neemt en de lozingsnorm onnodig hoog houdt.

GenX

GenX staat op de lijst met potentieel zeer zorgwekkende stoffen. Dit is een lijst waarop stoffen staan, waarvan nog niet bewezen is dat zij zeer schadelijk zijn. Uit onderzoek is tot nu toe gebleken dat GenX mogelijk kankerverwekkend is, negatieve effecten op de lever kan hebben en mogelijk schadelijke invloed heeft op de voortplanting. Het is nog onzeker in hoeverre de stoffen die via het rioolwater worden afgevoerd, zich ophopen in het lichaam. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu stelt tot op heden dat de stoffen die door het gebuik van GenX in het milieu belanden, naar verwachting geen risico opleveren voor de volksgezondheid. Wel wordt er aangegeven dat meer onderzoek nodig is.

Bevoegd gezag

De gemeente Alblasserdam is ook kritisch ten aanzien van het bevoegd gezag. De gemeente vraagt zich af waarom gedeputeerde Rik Janssen van de provincie Zuid-Holland in een column een betoog houdt om nul als de norm te zien, terwijl daar tijdens het traject van vergunningverlening niet naar gehandeld wordt. Overigens ondersteunt de gemeente Alblasserdam het betoog van gedeputeerde Janssen wel. Donderdag heeft de inhoudelijke behandeling plaatsgevonden. De uitspraak volgt over uiterlijk zes weken.

Nieuws uit deze regio

50.000 euro voor Historische Kring Nieuwpoort

Nieuwpoort - De Historische Kring Nieuwpoort heeft 50.000 euro ontvangen uit het Regionaal Fonds ter stimulering van Recreatie, Toerisme en Cultureel Erfgoed Werelderfgoed Kinderdijk....

Wandelbingo: zoek de plaatjes en doe mee

West Betuwe - Bewegen is belangrijk, helemaal in deze bijzondere tijd. Daarom wordt er een wandelbingo aangeboden door het project ‘Beweeg meer, eet gezond’...

Hugo de Groot jaar in Gorinchem

Dit jaar vieren we in Gorinchem een bijzonder themajaar. Op 22 maart 2021 is het precies 400 jaar geleden dat Hugo de Groot, één...

BuurtBuzz gaat weer rijden vanaf 10 februari

In goed overleg van Qbuzz met de buurtbusverenigingen en de Provincie Zuid-Holland is besloten dat de buurtBuzz in de regio Drechtsteden – Molenlanden –...

Leukste Uitje van Zuid-Holland: 3e keer Avonturenboerderij Molenwaard

Molenaarsgraaf - Donderdagmiddag, 4 februari 2021, werd bekend dat Avonturenboerderij Molenwaard het Leukste Uitje van Zuid-Holland 2021 is! Dat kwam naar voren uit de...

Vliegende start Samen Bereikbaar in Gorinchem

Gorinchem - De eerste vijf organisaties in Gorinchem hebben samen de intentieverklaring voor tien procent van de medewerkers uit de spits ondertekend. Het Da...

75x Kiek van Toen bij jubilerende historische vereniging

Herwijnen - Al 25 jaar en 75 edities schrijft Jaap de Kock de rubriek 'Kiek van Toen' voor de in 1996 opgerichte Historische Vereniging...

Burgemeester Gorinchem sluit woning na vondst drugs

Gorinchem - Burgemeester Reinie Melissant heeft op 28 december 2020 een woning aan de Wijnkoperstraat gesloten. De woning is gesloten op grond van de...