Koninklijke onderscheiding voor de heer T. Koorevaar

Wijngaarden – Op 3 november a.s. ontving de heer T. Koorevaar van de gemeente Molenwaard een Koninklijke onderscheiding. De uitreiking, door burgemeester D.R. van der Borg, vond plaats in ’t Wingerds Hof te Wijngaarden.

De heer T. Koorevaar

De heer Koorevaar is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Decorandus was voorheen werkzaam als docent Elektronica bij het Techniek College Rotterdam. Hij speelde een belangrijke rol bij de ontwikkeling en implementatie van nieuwe onderwijsvormen zoals praktijdgericht leren, projectonderwijs en competentiegericht leren. Zo heeft hij de kwaliteit van het technisch onderwijs gestimuleerd. Ook leidde hij de werkgroep leerlijnen van het MBO Beter-project. Hij was de stuwende kracht bij het optimaliseren van de leerlijnen in de verschillende studiejaren.

 

Daarnaast ontplooide hij de volgende activiteiten:

1982 – juni 2018:

Vvrijwilliger bij de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland. Betrokkene was sinds de heroprichting voorzitter van de afdeling 11 ‘Lek- en Merwestreek’. Hij zette zich in voor de cultuurhistorie van de Alblasserwaard en het Eiland van Dordrecht, in het bijzonder op het terrein van de archeologie. Dit gebied wordt sinds het mesolithicum door mensen bewoond. Hij voerde o.a. bodemonderzoek en veldverkenning uit en was auteur van de rapportage ‘Gelaagd Verleden” over de opgraving van een middeleeuwse woonheuvel te Branddijk. Verder zette hij de basiscursussen voor archeologie op en werkte deze verder uit voor volwassenen en basisschoolleerlingen. Daarnaast adviseerde hij instellingen op het terrein van de archeologie. Ook was hij de kartrekker van het veeneikenproject in het Alblasserbos en actief als adviseur bij de archeologische begeleiding van de dijkverzwaring van de Lekdijk. Verder initieerde hij de opgraving te Arkel in 2004 waardoor een nieuwe samenwerking ontstond met het mediabedrijf Archeomedia. Sinds 1986 is hij tevens lid van de redactie van het landelijk verenigingsblad ‘Grondig Bekeken’ en schreef hij diverse artikelen. In 2005 ontving hij de legpenning van verdienste van de landelijke vereniging voor zijn bijzondere inzet voor de Nederlandse archeologie.

1997 – heden:

Vrijwilliger bij en mede-initiatiefnemer, medeoprichter en bestuurslid van de Stichting Boerderij en Erf Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. Betrokkene is o.a. lid van de werkgroep Advies en Voorlichting.

2009 – heden:

Vrijwilliger bij en secretaris van het Gebiedsplatform Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Dit gremium adviseert de aangesloten 26 gemeenten en maatschappelijke instellingen op het terrein van gebiedsontwikkeling. Betrokkene is expert op het terrein van de archeologie en tevens voorzitter en kartrekker van de Commissie Beeldkwaliteit. Hij leverde o.a. een belangrijke bijdrage aan het rapport ‘Visie Beeldkwaliteit’ en bracht de uitkomsten voor het voetlicht bij de Provincie Zuid-Holland en de verschillende gemeenten in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.

2014 – heden:

vrijwilliger bij en mede-initiatiefnemer van de Stichting HANCA. Betrokkene zette zich in voor de realisatie van de Cultureel Historische Waardenkaart voor de Gemeente Molenwaard.

  • vrijwilliger bij de telefonische hulpdienst
  • vrijwilliger bij de Nederlandse Hervormde kerk te Wijngaarden. Betrokkene restaureerde de grafzerken
  • vrijwilliger bij de werkgroep Cultuur, Natuur en Recreatie. Betrokkene was kartrekker van dit gremium en ontwikkelde de folder ‘Wandelrondje Wijngaarden’
  • mede-initiatiefnemer van de werkgroep archeologie Gorinchem. Betrokkene zette zich in voor het aanstellen en een regionale streekarcheoloog
  • bestuurslid van de Christelijke basisschool ‘De Zaaijer’
  • lid van de Klankbordgroep Wijngaarden. Betrokkene leverde een bijdrage aan de totstandkoming van de Dorpsagenda Wijngaarden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

75x Kiek van Toen bij jubilerende historische vereniging

Herwijnen - Al 25 jaar en 75 edities schrijft Jaap de Kock de rubriek 'Kiek van Toen' voor de in 1996 opgerichte Historische Vereniging...

Burgemeester Gorinchem sluit woning na vondst drugs

Gorinchem - Burgemeester Reinie Melissant heeft op 28 december 2020 een woning aan de Wijnkoperstraat gesloten. De woning is gesloten op grond van de...

Brandbrief aan Mark Rutte van diverse gemeenten over horeca

De wethouders Economie en Ondernemen van de Drechtsteden, Gorinchem, Alblasserwaard en Vijfheerenlanden hebben vandaag een brandbrief gestuurd aan premier Rutte over de situatie in...

Lokaal shoppen doe je ook online

Gorinchem - Afgelopen week lanceerde wethouder Joost van der Geest het lokaal platform waar inwoners en bezoekers van onze stad nu ook online kunnen...

Camperpark in Alblasserdam geopend

Alblasserdam - Het nieuwe camperpark aan de Poldersemolenweg in Alblasserdam is sinds vandaag geopend. Ondernemers Kees en Pieta van Vuuren hebben de eerste camperaar...

Gorinchem officieel Regenboogstad sinds Paarse vrijdag

Gorinchem - Op Paarse vrijdag 11 oktober 2020 zette wethouder Kraaijeveld, Tino Bursato van de Gorcumse Regenboog Alliantie en Pieternelle Maris, leerling van het...

Regio Drechtsteden – Molenlanden – Gorinchem blijft bereikbaar met OV

De regio Drechtsteden – Molenlanden - Gorinchem blijft ook in 2021 bereikbaar met het openbaar vervoer. Een afname van middelen maakt wel tijdelijke wijzigingen...

Eeuwenoude skeletten gevonden in Schelluinen

Schelluinen - Onlangs zijn tijdens de uitvoering van de reconstructie van het centrum van Schelluinen vijf skeletten aangetroffen. Deze lagen aan de achterzijde van...