Warmtenet Gildenwijk beleeft officieel startmoment

Gorinchem – Onlangs werd met het compleet maken van een groot informatiebord de officiële aftrap gegeven voor de aanleg van het Warmtenet in de Gildenwijk. Wethouder Eelke Kraaijeveld van gemeente Gorinchem, bestuurders van woningcorporatie Poort6, energie- en afvalbedrijf HVC en Waterschap Rivierenland, huurdersvereniging HP6 en diverse bewonerscommissies waren aanwezig bij het feestelijk moment op het grasveld aan de Vroedschapstraat.

Toekomstbestendig warmtenet

Wethouder Eelke Kraaijeveld: “Met het akkoord van de gemeenteraad in februari 2021 is het mogelijk geworden om te starten met het warmtenet. Poort6 en HVC kunnen nu samen met Waterschap Rivierenland een toekomstbestendig warmtenet voor inwoners in de Gildenwijk gaan realiseren. Hierbij zijn nadrukkelijk de Provincie Zuid-Holland en Stedin betrokken. Ik ben heel blij dat alle partijen hebben aangegeven te willen komen tot een duurzame, maar vooral ook betrouwbare en betaalbare warmtelevering voor de woningen en gebouwen in de Gildenwijk. Met elkaar investeren we zo in een aardgasvrije toekomst voor de stad.”

Warmteakkoord

Voorafgaand aan het feestelijk moment in de Gildenwijk tekenden wethouder Eelke Kraaijeveld en de bestuurders van Poort6 en HVC een warmteakkoord. Het akkoord beschrijft op hoofdlijnen de samenwerkingsafspraken van de direct samenwerkende partners. Met het tekenen van het warmteakkoord bezegelden ze officieel de samenwerking bij de realisatie van een warmtenet in de Gildenwijk. Energie- en afvalbedrijf HVC en Waterschap Rivierenland tekenden nog een overeenkomst zodat warmte gewonnen kan worden uit rioolwater waarbij de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Schelluinen van het Waterschap betrokken is.

Subsidie vanuit de provincie

Naast de samenwerking tussen partijen is er inmiddels in totaal zo’n 6 miljoen euro aan subsidies toegekend van de Europese Unie, Rijksoverheid en provincie Zuid-Holland. Hierdoor kunnen de samenwerkende partijen bijna 1.000 huurwoningen van Poort6 in de eerste fase, na instemming van de huurders van Poort6, aansluiten op het warmtenet. Energie gedeputeerde Berend Potjer van provincie Zuid-Holland maakte bekend dat de provincie 1,5 miljoen euro subsidie beschikbaar stelt voor de aanleg van het warmtenet in de Gildenwijk vanuit het programma Kansen voor West.

“Complimenten hoe alle partners elkaar hier gevonden hebben en in de Gildenwijk aan de slag gaan. Kennis en ervaring hoe aquathermie ingezet kan worden, is cruciaal. Zeker voor onze provincie met een grote warmtevraag en weinig ruimte om duurzame energie op te wekken. De ervaringen in de Gildenwijk kunnen we meenemen naar andere plekken in Zuid-Holland, aldus Potjer.”

Planning Warmtenet

Er worden nu voorbereidingen getroffen om eind 2021 te starten met de eerste grondwerkzaamheden voor de aanleg van het warmtenet. Poort6 is voornemens om, na instemming van huurders, tussen 2022 en 2025 de eerste 1.000 woningen aan te sluiten. Voor 2030 wil de woningcorporatie alle andere Poort6 woningen in de Gildenwijk op het warmtenet aansluiten. Voor particulieren, VvE’s en andere vastgoedeigenaren wordt onderzocht hoe zij in de komende jaren op een goede en aantrekkelijke manier op het warmtenet aangesloten kunnen worden. Er zijn nu beperkte subsidiemogelijkheden vanuit de Rijksoverheid om aansluiting voor particulieren betaalbaar te maken. De Rijksoverheid werkt hier wel aan. Gemeente Gorinchem volgt deze ontwikkelingen op de voet.

Gorinchem aardgasvrij

In het landelijke Klimaatakkoord staat dat gemeenten de regie hebben in het aardgasvrij maken van woningen en gebouwen. Niet in één keer, maar stap voor stap en wijkgericht. Met de Gildenwijk wordt nu een eerste stap gezet. De beoogde duurzame warmtealternatieven voor andere wijken of gebieden in Gorinchem komen op hoofdlijnen in de Transitievisie Warmte te staan die na de zomer aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Charter Diversiteit ondertekend door gemeente Gorinchem

Gorinchem - Op 21 september hebben wethouder Ro van Doesburg en D66 raadslid Ilhan Tekir het Charter Diversiteit ondertekend. De gemeente Gorinchem vindt diversiteit...

Molenlanden investeert in vergroten woordenschat kleuters

Molenlanden - Samen met de basisscholen investeert gemeente Molenlanden in het verbeteren van de taalvaardigheid van kleuters door het vergroten van de woordenschat. Met...

Inwoners denken mee over het Gorinchem van de toekomst

Gorinchem - Alle inwoners van Gorinchem kunnen door het invullen van een enquête meedenken over de omgevingsvisie. De omgevingsvisie omschrijft hoe we nu en...

Molenlanden zoekt huiseigenaren voor Nationale Duurzame Huizenroute

Molenlanden - De Nationale Duurzame Huizen Route is een onafhankelijk platform waar inwoners terecht kunnen voor kennis en inspiratie rondom het verduurzamen van hun...

6 basisscholen in Gorinchem ontvangen SCHOOL op SEEF verkeersveiligheidslabel

Gorinchem - Maandag 13 september heeft wethouder Joost van der Geest aan de twee locaties van CBS De Regenboog voor de vierde keer het...

huisvesting arbeidsmigranten: Molenlanden en marktpartijen maken afspraken

Molenlanden - Op woensdag 1 september is de intentieverklaring ‘Huisvesting arbeidsmigranten in Molenlanden’ ondertekend door DB Work, United Homes, AB Midden Nederland, Homeflex, Covebo,...

Dorien Zandvliet keert niet terug als wethouder van Alblasserdam

Alblasserdam - Dorien Zandvliet heeft de gemeenteraad van Alblasserdam op 1 september per brief laten weten niet terug te keren als wethouder. Sinds 2014...

Kinderclubs Piep zei de Muis & Billy Boem

Molenlanden - Sociaal Team Molenlanden organiseert speciale kinderclubs voor kinderen die spanningsvolle omstandigheden meemaken. Soms gebeuren er namelijk dingen in een gezin...