Afspraken over betaalbare huurwoningen in Langedijk

Langedijk – De gemeente Langedijk, Woonstichting Langedijk, Woonwaard en hun huurdersorganisaties hebben met elkaar prestatieafspraken gemaakt over betaalbaar wonen in Langedijk. De afspraken gelden voor het jaar 2019 met een doorkijk naar de toekomst. Op 6 december hebben zij deze afspraken ondertekend.

Minimale aanbod betaalbare huurwoningen

De afspraken die de partijen hebben gemaakt, gaan onder andere over het minimale jaarlijkse aanbod van betaalbare huurwoningen, een nieuw woon-zorg-welzijn concept en anders omgaan met energie.

Betaalbaarheid

De woningcorporaties bieden betaalbare woningen voor mensen die door hun inkomen of andere omstandigheden een beroep op hen doen; de juiste huurder bij de juiste woning. Belangrijke afspraken hierbij zijn dat er ook in 2019 sprake is van het beperken van de huurverhoging en het aanbieden van minimaal 85% van de vrijkomende woningen en nieuwbouwwoningen voor een huurprijs lager dan € 640.

Voldoende en geschikt aanbod

Over de beschikbaarheid van sociale huurwoningen is afgesproken dat er voldoende en geschikt aanbod is van betaalbare huurwoningen voor huidige en toekomstige bewoners. Woningcorporaties en gemeente maken in 2019 meerjarige afspraken over de nieuwbouw van sociale huurwoningen en het beschikbaar komen van bouwlocaties daarvoor.

Een prettige woonomgeving

Op sociaal maatschappelijk gebied is de ambitie dat er sprake moet zijn van een prettige woonomgeving. Corporatie en gemeente werken hierin samen en overleggen over het oplossen van problemen. Daarnaast werken zij verder aan de relatie tussen wonen, zorg en welzijnsactiviteiten.

Anders omgaan met energie

Op het gebied van energie staat er veel te gebeuren. Nieuwbouwwoningen die de corporaties bouwen hebben geen aansluiting op aardgas meer en zijn (bijna) energieneutraal. Ook bestaande woningen moeten op termijn van het gas af.

Verduurzamen woningen

De gemeente Langedijk, Woonstichting Langedijk, Woonwaard en hun huurdersorganisaties hebben met elkaar prestatieafspraken gemaakt over betaalbaar wonen in Langedijk. De afspraken gelden voor het jaar 2019 met een doorkijk naar de toekomst. Op 6 december hebben zij deze afspraken ondertekend. De afspraken die de partijen hebben gemaakt, gaan onder andere over het minimale jaarlijkse aanbod van betaalbare huurwoningen, een nieuw woon-zorg-welzijn concept en anders omgaan met energie.

Isoleren en zonnepanelen

In 2019 maken we een begin met de plannen hiervoor. Tegelijk gaan de corporaties door met het verduurzamen van woningen. Woonwaard maakt in de loop van volgend jaar keukens gasloos bij een nieuwe verhuring en brengt bij vrijkomende eengezinswoningen die daarvoor geschikt zijn zonnepanelen aan. Woonstichting Langedijk biedt ruim 200 huurders aan de woning te isoleren en zonnepanelen te plaatsen, waardoor de woning op minimaal een energielabel B komen.

Belangrijke bijdrage huurder energiebesparing

Huurders kunnen door bewust gebruik een belangrijke bijdrage energiebesparing realiseren. De Huurdersorganisaties stimuleren initiatieven om de bewustwording onder huurders te vergroten, bijvoorbeeld door energieambassadeurs en energiecoaches.

Jaarlijkse prestatieafspraken: praat u mee?

De afgelopen maanden is gewerkt aan de prestatieafspraken voor het jaar 2019. Elk jaar gaan de gemeente, woningcorporaties en huurders opnieuw met elkaar om de tafel om afspraken te maken voor het jaar daarop. Bent u huurder van Woonstichting Langedijk of Woonwaard en wilt u meepraten over de toekomstplannen? Dan kunt u zich aanmelden bij de woonstichting via telefoon 0226 – 33 14 70 of via mail naar de huurdersraad (huurdersraad@woonstichtinglangedijk.nl).

Nieuws uit deze regio

Clarissenklooster in Alkmaar, stille getuigen van verwoesting

Alkmaar - Vooruitlopend op de rioleringswerkzaamheden aan de Molenbuurt hebben de gemeentelijk archeologen een opgraving verricht om de resten van het Clarissenklooster in kaart...

Op weg naar de gezondste gemeente

Schagen/Hollands Kroon – Hoe word je de gezondste gemeente van Nederland? Die vraag staat centraal in de gelijknamige bijeenkomst. Het draait niet alleen om...

Proef met verkeerslichten voor voetgangers op kruising Middenweg, Beukenlaan en Vondellaan

Heerhugowaard - De verkeersinstallatie op de kruising van de Middenweg, Beukenlaan en Vondellaan in Heerhugowaard, is tussen 14 en 18 oktober vervangen. Bij deze...

Innovatieve betonplaten vervangen asfalt fietspad Zanderslootweg in Heiloo

Heiloo - Innovatieve betonplaten brengen een mooie oplossing is Heiloo. Het asfalt van het fietspad Zanderslootweg in Heiloo is namelijk aan vervanging toe. Door...

Maakonderwijs krijgt volop prioriteit in Bergen en Heiloo

Circulaire economie moet ook in het onderwijs een plaats krijgen. Het Circulair Ambachtscentrum krijgt steeds meer vorm als gezamenlijk initiatief van de gemeenten Bergen,...

Treintje slimme auto’s remt zélf voor rood verkeerslicht

Amsterdam - Afgelopen zomer heeft op de provinciale wegen rondom Schiphol een unieke proef plaatsgevonden. Voor het eerst gebruikte een treintje auto’s informatie uit...

Snelheidsmeter die goed weggedrag beloont in Sint Pancras

Sint Pancras - Een snelheidsmeter die goed weggedrag beloont! Die staat sinds donderdag 7 oktober in Sint Pancras aan de Bovenweg. Wethouder Ad Jongenelen...

Groene Straten in Langedijk en Heerhugowaard Gezocht

Langedijk / Heerhugowaard - De gemeenten Langedijk en Heerhugowaard zijn op zoek naar groene straten. Inwoners die hun eigen straat hebben vergroend en trots zijn...