College is akkoord met plan Holenkwartier

Hoorn – Het college van B en W is akkoord met het plan Holenkwartier. Holenkwartier is de naam voor een nieuw woon- en werkgebied dat projectontwikkelaar Terra Marique op de voormalige Philipslocatie wil ontwikkelen. Het college vraagt de gemeenteraad om het ontwerpbestemmingsplan Holenkwartier en bijbehorende plannen in procedure te brengen. De raadscommissie bespreekt het voorstel op 11 december.

 

Het Holenkwartier wordt een eigentijds gebied voor wonen, werken en recreëren in een vorm die uniek is voor Hoorn. Een mix van stedelijke woonvormen, openbaar gebied en voorzieningen die voortbouwt op het industriële karakter van de locatie. Naast sloop en nieuwbouw blijven waardevolle elementen van de huidige locatie behouden: het ketelhuis, een deel van de kantoorgebouwen en de voormalige bedrijfshallen.

 

Mix van wonen en werken

Het plan voorziet in maximaal 400 woningen. Dit zijn 80 sociale huurappartementen en -woningen, 20 middenhuurwoningen, 20 goedkope woningen en 280 vrij sectorwoningen. Terra Marique wil het plan in fasen uitvoeren, te beginnen met de bouw van de sociale huurappartementen en –woningen. Naast wonen biedt het plan ruimte voor onder andere horeca, een hotel, maatschappelijke voorzieningen, dienstverlening en ambachtelijke bedrijven. Het Holenkwartier wordt gasloos aangelegd.

 

Parkeren

Parkeren in het Holenkwartier vindt deels ondergronds en deels op straatniveau plaats. Een deel van de parkeerplaatsen aan de Holenweg is eigendom van Terra Marique. Met de komst van het Holenkwartier is het voor Always Forward niet meer mogelijk om bezoekers te laten parkeren langs de Holenweg. Daarom is bij Always Forward ruimte gemaakt om op eigen terrein te kunnen parkeren. De gemeente heeft de B- en C-velden verlegd en van nieuw kunstgras voorzien. Naar verwachting kunnen de parkeerplaatsen bij Always Forward in de zomer van 2019 worden aangelegd.

 

Verdere proces

Omdat het plan Holenkwartier niet past binnen het huidige bestemmingsplan, vraagt het college aan de raad om een nieuw bestemmingsplan en bijbehorende plannen in procedure te brengen. De raadscommissie bespreekt het voorstel op 11 december. Na een positief besluit van de gemeenteraad, publiceert de gemeente de ontwerpen. Deze liggen zes weken ter inzage. In die periode kan men over de ontwerpen zienswijzen indienen. Na afloop daarvan besluit de gemeenteraad over vaststelling van de plannen.

Nieuws uit deze regio

Tussen Alkmaar en Amsterdam meer ruimte op het spoor

Alkmaar/ Amsterdam - Tussen Alkmaar/Heerhugowaard en Amsterdam gaan in de toekomst meer treinen rijden. Om dat mogelijk te maken moet het bestaande spoor worden...

Papieren parkeervignet blijft geldig tot nader order

Bergen aan Zee - Het papieren vignet dat inwoners van de gemeente Bergen gebruiken voor parkeren blijft voorlopig geldig. Dat maakt het college van...

Gezamenlijk sportcomplex voor behoud van een leefbare kern

Nieuwe Niedorp - Een toekomstbestendig sportcomplex voor Nieuwe Niedorp en Winkel met o.a. voetbalen handbalvelden, tennisbanen, een binnen- en buitenzwembad en een sporthal zal...

College stuurt brief naar andere gemeenten over motoren overlast

Bergen aan Zee - Het college stuurt een brief naar alle gemeenten in Nederland over geluidsoverlast van motorvoertuigen. “Onze inwoners en ondernemers ondervinden veel...

Dodelijk schietincident Wijckplein Bergen aan Zee

Bergen aan Zee - De politie doet onderzoek naar een dodelijk schietincident dat op dinsdagmiddag plaatsvond op het Van der Wijckplein. Hierbij kwam een...

Inspirerend cultuuronderwijs voor alle Noord-Hollandse leerlingen

Plein C, het kenniscentrum voor cultuuronderwijs in Noord-Holland, heeft een subsidie van bijna 3,5 miljoen euro gekregen vanuit het landelijke FCP. De provincie Noord-Holland...

Duurzaamheidslening gemeente Heemskerk helpt bij opwekken energie

Heemskerk biedt inwoner een duurzaamheidslening aan, om energie te besparen, zelf duurzame energie op te wekken en duurzaam te verwarmen. Belangrijke maatregelen om onze...

Nieuw spoor tussen Heerhugowaard en Zaandam

Zaandam - ProRail vernieuwt het spoor tussen Heerhugowaard en Zaandam. Van 20 februari tot 1 maart vervangen we op een traject van zestien kilometer...