Concept saneringsplan geluidsschermen langs spoor ter inzage

Heiloo – Op 18 mei besloot het college om het concept saneringsplan geluidsschermen vanaf 26 mei voor zes weken ter inzage te leggen. In het plan stelt het college een combinatie van mini- en hogere geluidschermen voor. Ze geven daarbij gehoor aan de oproep van aanwonenden. Daar waar het dorp in tweeën gesplitst wordt, komen mini-schermen. Op plekken waar de schermen minder impact hebben op de omgeving, komen hoge geluidsschermen. Later dit jaar, naar verwachting in juli, vraagt het college de raad om de extra kosten voor het plaatsen van mini-schermen beschikbaar te stellen.

Middenweg

De keuze voor een combinatie van mini- en hoge geluidsschermen die het college in december 2020 heeft gemaakt is inmiddels akoestisch onderzocht. Op basis van dit onderzoek zegt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dat de gekozen type schermen voldoende geluidsreductie opleveren en deels gesubsidieerd worden. De extra kosten van mini-schermen ten opzichte van het alternatief schanskorfschermen zijn voor rekening van de gemeente. Het is nu mogelijk om deze extra kosten te bepalen. In juli wordt de raad gevraagd om de extra kosten voor het plaatsen van mini-schermen beschikbaar te stellen.

Eigen bijdrage

Als de raad instemt met de eigen bijdrage, wordt Heiloo één van de eerste gemeenten in Nederland die mini-schermen als reguliere maatregel toepast bij geluidssanering langs het spoor. Tot op heden zijn alleen nog pilots uitgevoerd met mini-schermen langs door ProRail beheerd spoor. Besluit de raad om niet in te stemmen met de eigen bijdrage voor mini-schermen, dan valt het college terug op hogere schanskorfschermen in heel Heiloo.

Visie wethouder

Wethouder Rob Opdam: “Op plekken waar woningen vooral met de voorzijde op het spoor gericht zijn en waar het risico op ‘doorsnijding van het dorp’ reëel is, wil het college mini-schermen aanbrengen. Daar waar het zicht vanuit de woningen op het spoor wordt onderbroken door groen of waar woningen vooral met de achterzijde of tuin op het spoor gericht zijn, kiest het college voor de hogere schanskorfschermen. Deze komen ook op de locaties waar de meerderheid van de bewoners heeft gekozen voor schanskorfschermen. Op deze manier is een middenweg gevonden waarbij de eigen bijdrage van de gemeente, die voor mini-schermen gelden, kan worden beperkt. En het risico op een tweedeling van het dorp, zo klein mogelijk is”.

Concept saneringsplan ter inzage

Het college heeft op 18 mei het concept saneringsplan vastgesteld en legt deze ter inzage. In dit plan staat welke maatregelen genomen worden om de geluidsbelasting op woningen langs het spoor te reduceren en welk effect daarbij optreedt. Het concept saneringsplan ligt van 26 mei tot en met 7 juli ter inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis. Ook zijn de stukken op onze website, www.heiloo.nl/inzage, terug te vinden. Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode een zienswijzen indienen.

Vervolgstappen

De zienswijzen op het concept saneringsplan worden door het college beantwoord. In juli is duidelijk hoe de raad staat tegenover de extra kosten. Daarna wordt een definitief saneringsplan opgesteld. Het college stelt deze vast en dient deze in bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om een uitvoeringssubsidie aan te vragen. Tegen dit besluit kan nog beroep en bezwaar aangetekend worden bij het ministerie.

Zodra de uitvoeringssubsidie is toegezegd door het ministerie, volgt een aanbestedingsprocedure en kan het project worden voorbereid. De verwachting is dat de geluidsschermen in 2023 gerealiseerd kunnen worden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Carillon in Oudorp gaat weer klinken als een klok

Oudorp - Het carillon in Oudorp tegenover zorgcentrum De Oldenburgh is toe aan groot onderhoud. Na dertig jaar dienst te hebben gedaan wordt het...

Pubers krijgen verkeerslessen om verkeersgedrag veiliger te maken

De provincie betaalt 1,3 miljoen euro mee aan verkeerslessen op Noord-Hollandse scholen. Met name pubers laten zich makkelijk afleiden door hun mobieltjes. Daarmee brengen...

WatZr-campagne start met verspreiding van duizenden bloemzaadjes in Noord-Holland

Noord-Holland - Met het verspreiden van duizenden bloemzaadbommetjes in 28 gemeenten in Noord-Holland is vandaag de WatZr-campagne gelanceerd. De campagne is een initiatief van Samen blauwgroen:...

Zilveren penning uitgereikt aan redders in nood

Koggenland - Vrijdag 28 mei werden zilveren penning uitgereikt aan Kees van der Velden (Wognum) en Marco van de Kamp (Arnhem) uit handen van...

Beschilderde keitjes leveren sportieve prijzen op bij Week voor Gezonde Jeugd

Schagen – Vind je een beschilderd keitje, dan maak je kans op een prijs. Simpel toch. Op 1 juni verstoppen de JOGG-regisseurs Melissa Deenstra...

Vaar mee op de Blauwe Golf met een digitale vaargids

De provincie Noord-Holland roept (recreatie)schippers op om gebruik te maken van een digitale vaargids voor de Blauwe Golf. Varen in de provincie Noord-Holland draait...

Burgemeesters: ‘Westfriesland is geen hotspot voor drugscriminelen’

Westfriesland - Drugsvoorbereiding in woningen of bedrijfsruimten is nu net zo strafbaar als drugsproductie of -handel. Dit is het gevolg van een nieuwe bevoegdheid...

Fluisterende molens bij Ode aan het Landschap

Schagen - Met een podcast langs een route van molens in Schagen geeft dit jaar van Ode aan het Landschap een extra belevenis. Je...