Concept saneringsplan geluidsschermen langs spoor ter inzage

Heiloo – Op 18 mei besloot het college om het concept saneringsplan geluidsschermen vanaf 26 mei voor zes weken ter inzage te leggen. In het plan stelt het college een combinatie van mini- en hogere geluidschermen voor. Ze geven daarbij gehoor aan de oproep van aanwonenden. Daar waar het dorp in tweeën gesplitst wordt, komen mini-schermen. Op plekken waar de schermen minder impact hebben op de omgeving, komen hoge geluidsschermen. Later dit jaar, naar verwachting in juli, vraagt het college de raad om de extra kosten voor het plaatsen van mini-schermen beschikbaar te stellen.

Middenweg

De keuze voor een combinatie van mini- en hoge geluidsschermen die het college in december 2020 heeft gemaakt is inmiddels akoestisch onderzocht. Op basis van dit onderzoek zegt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dat de gekozen type schermen voldoende geluidsreductie opleveren en deels gesubsidieerd worden. De extra kosten van mini-schermen ten opzichte van het alternatief schanskorfschermen zijn voor rekening van de gemeente. Het is nu mogelijk om deze extra kosten te bepalen. In juli wordt de raad gevraagd om de extra kosten voor het plaatsen van mini-schermen beschikbaar te stellen.

Eigen bijdrage

Als de raad instemt met de eigen bijdrage, wordt Heiloo één van de eerste gemeenten in Nederland die mini-schermen als reguliere maatregel toepast bij geluidssanering langs het spoor. Tot op heden zijn alleen nog pilots uitgevoerd met mini-schermen langs door ProRail beheerd spoor. Besluit de raad om niet in te stemmen met de eigen bijdrage voor mini-schermen, dan valt het college terug op hogere schanskorfschermen in heel Heiloo.

Visie wethouder

Wethouder Rob Opdam: “Op plekken waar woningen vooral met de voorzijde op het spoor gericht zijn en waar het risico op ‘doorsnijding van het dorp’ reëel is, wil het college mini-schermen aanbrengen. Daar waar het zicht vanuit de woningen op het spoor wordt onderbroken door groen of waar woningen vooral met de achterzijde of tuin op het spoor gericht zijn, kiest het college voor de hogere schanskorfschermen. Deze komen ook op de locaties waar de meerderheid van de bewoners heeft gekozen voor schanskorfschermen. Op deze manier is een middenweg gevonden waarbij de eigen bijdrage van de gemeente, die voor mini-schermen gelden, kan worden beperkt. En het risico op een tweedeling van het dorp, zo klein mogelijk is”.

Concept saneringsplan ter inzage

Het college heeft op 18 mei het concept saneringsplan vastgesteld en legt deze ter inzage. In dit plan staat welke maatregelen genomen worden om de geluidsbelasting op woningen langs het spoor te reduceren en welk effect daarbij optreedt. Het concept saneringsplan ligt van 26 mei tot en met 7 juli ter inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis. Ook zijn de stukken op onze website, www.heiloo.nl/inzage, terug te vinden. Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode een zienswijzen indienen.

Vervolgstappen

De zienswijzen op het concept saneringsplan worden door het college beantwoord. In juli is duidelijk hoe de raad staat tegenover de extra kosten. Daarna wordt een definitief saneringsplan opgesteld. Het college stelt deze vast en dient deze in bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om een uitvoeringssubsidie aan te vragen. Tegen dit besluit kan nog beroep en bezwaar aangetekend worden bij het ministerie.

Zodra de uitvoeringssubsidie is toegezegd door het ministerie, volgt een aanbestedingsprocedure en kan het project worden voorbereid. De verwachting is dat de geluidsschermen in 2023 gerealiseerd kunnen worden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Innovatieve betonplaten vervangen asfalt fietspad Zanderslootweg in Heiloo

Heiloo - Innovatieve betonplaten brengen een mooie oplossing is Heiloo. Het asfalt van het fietspad Zanderslootweg in Heiloo is namelijk aan vervanging toe. Door...

Maakonderwijs krijgt volop prioriteit in Bergen en Heiloo

Circulaire economie moet ook in het onderwijs een plaats krijgen. Het Circulair Ambachtscentrum krijgt steeds meer vorm als gezamenlijk initiatief van de gemeenten Bergen,...

Treintje slimme auto’s remt zélf voor rood verkeerslicht

Amsterdam - Afgelopen zomer heeft op de provinciale wegen rondom Schiphol een unieke proef plaatsgevonden. Voor het eerst gebruikte een treintje auto’s informatie uit...

Snelheidsmeter die goed weggedrag beloont in Sint Pancras

Sint Pancras - Een snelheidsmeter die goed weggedrag beloont! Die staat sinds donderdag 7 oktober in Sint Pancras aan de Bovenweg. Wethouder Ad Jongenelen...

Groene Straten in Langedijk en Heerhugowaard Gezocht

Langedijk / Heerhugowaard - De gemeenten Langedijk en Heerhugowaard zijn op zoek naar groene straten. Inwoners die hun eigen straat hebben vergroend en trots zijn...

Plantestafette in Heiloo voor bijen, vlinders en vogels

Heiloo – De gemeente Heiloo doet voor de tweede keer mee aan de GroenSpoor-plantestafette. Woensdagochtend 27 oktober plant de GroenSpoor-organisatie samen met de deelnemers...

Zonder straf je steekwapen inleveren

Westfriesland - Tussen 11 en 17 oktober kunnen jongeren in hun gemeente hun mes, ander steekwapen of nepwapen inleveren. Dat kan anoniem en straffeloos. Landelijke...

Provincie Noord-Holland en Japan zetten in op waterstof

Hoe kunnen overheden en ondernemingen in Noord-Holland en Japan elkaar helpen om waterstof in Noord-Holland op de kaart te zetten? Deze vraag stond centraal...