Containers anders aanbieden in Uitgeest door nieuwe vuilniswagens

Uitgeest – Halverwege 2020 haalt gemeente Uitgeest met nieuwe huisvuilwagens het huishoudelijk afval op. De nieuwe wagens hebben aan de zijkant een grijparm die de containers oppakt en weer neerzet. Dit betekent dat de containers anders aan de weg gezet moeten worden: naast elkaar en soms op een ander plek. Over deze plekken heeft het college op 21 januari 2020 een besluit genomen.

Andere verzamelplaatsen containers

Rolcontainers staan dus straks naast elkaar bij de clusterplaats (verzamelplek containers). Het kan zijn dat er daardoor meer ruimte of een andere clusterplaats nodig is. Bij het bepalen van een nieuwe clusterplaats is goed gekeken naar zaken als veiligheid, bereikbaarheid, loopafstand en het voorkomen van hinder.

Betere inzamelmethode containers

Deze inzamelmethode voldoet beter aan de wet voor goede arbeidsomstandigheden (Arbo). Door de grijparm aan de zijkant van de vuilniswagen, hoeven medewerkers niet langer zware containers te verrijden. De mechanische arm pakt de container op en zet deze weer neer.

Planning en proces

De nieuwe clusterplaatsen voor containers zijn bepaald aan de hand van door het college vastgestelde criteria. Inwoners die in laagbouw wonen, krijgen deze week een brief met plattegrond van de clusterplaatsen. Voor velen verandert er niets, voor sommigen betekent het dat ze de container op een andere plek aan de weg moeten zetten. Als dit een probleem geeft, kan een inwoner een zienswijze indienen. Dit kan tussen 24 januari 2020 en 6 maart 2020. Daarna wordt opnieuw gekeken naar alle plekken en mogelijke aanpassingen verwerkt. Uiteindelijk neemt het college van burgermeesters en wethouders een definitief besluit in het tweede kwartaal van 2020.

Vragen en bedenkingen van inwoners

Inwoners die vragen of bedenkingen hebben over hun clusterplaats, zijn welkom tijdens één van de informatiebijeenkomsten of spreekuren (in het gemeentehuis):

  • Maandag 10 februari van 19.00 tot 20.30 uur in basisschool Kornak (Benningskamplaan 60) voor inwoners van De Kleis en Waldijk.
  • Woensdag 12 februari van 19.00 tot 20.30 uur in gemeentehuis Uitgeest (Middelweg 28) voor de overige inwoners.
  • Woensdag 26 februari van 15.00 tot 16.30 uur in gemeentehuis Uitgeest (Middelweg 28)
  • Vrijdag 28 februari van 10.00 tot 11.30 uur in gemeentehuis Uitgeest (Middelweg 28)

Grondstoffenplan

De introductie van zijbelading is onderdeel van het medio 2019 door de raad vastgestelde Grondstoffenplan 2019-2025. Wethouder Jelle Brouwer: “Uitgeest heeft de ambitie uitgesproken dat zij gaat voor minder restafval. Komende van 240 kilo willen wij naar 30 kilo restafval per inwoner per jaar in 2025. Als we in Uitgeest alle plastic, papier en groente- en tuinafval apart houden dan gaat het zeker lukken om onze doelstelling te halen. En dat scheelt ook enorm in de kosten, want afvoeren en verbranden van restafval wordt vanwege rijksheffingen fors duurder voor gemeenten en hun inwoners.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Inspraak ontwerpbestemmingsplan project Aanpak verkeersdrukte Thorbeckeweg

Oostzaan/Zaanstad - Van 27 mei tot en met 7 juli kunnen inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden in Oostzaan en Zaanstad inspraak hebben op het...

Zwembad De Slag stap dichterbij realisatie

Zaandam - Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met het ontwerp van zwembad De Slag en hebben het krediet beschikbaar gesteld voor de bouw. Het...

Huurkorting voor Zaanse horeca en detailhandel in crisis

Zaanstad - Huurkorting is één van de middelen die de gemeente Zaanstad aan ondernemers in de horeca en (een deel van) de detailhandel aanbiedt....

Burgemeester Wormerland stuurt jongeren brief over vaaroverlast

Wormerland - Burgemeester Judith Michel van de gemeente Wormerland vraagt in een brief aan alle jongeren mee te helpen en elkaar aan te spreken...

Koning opent tentoonstelling Slavernij in het Rijksmuseum voor scholieren

Amsterdam - Koning Willem-Alexander opent dinsdagmiddag 18 mei de tentoonstelling Slavernij in het Rijksmuseum in Amsterdam. Wegens de geldende maatregelen ter bestrijding van COVID-19...

Start tijdperk waarin glasvezel de standaard is voor supersnel internet

Amsterdam - IJburg in Amsterdam heeft samen met vijf andere gebieden in Nederland met glasvezel de primeur. KPN heeft daar het kopernetwerk uitgezet, waardoor...

Voorrondes NK Stoepranden door Team Sportservice en handbalclubs

Noordkop – In 108 plaatsen door heel Nederland doen 15.000 kinderen mee aan een van de voorrondes van het NK Stoepranden. Breezand, Nieuwe Niedorp,...

Westdijk deels eenrichtingsverkeer met een parkeerverbod

Heerhugowaard - De Westdijk wordt eenrichtingsverkeer tussen de Broekerweg en de aansluiting van de dijk met de Wester Vlaerdinge in woonwijk Broekhorn. Vrachtwagens, bestelbussen...