Gemeenteraad kiest ontwerp stadsstrand

Hoorn – De gemeenteraad heeft unaniem gekozen voor het ontwerp van het stadsstrand met lichte glooiingen (ontwerpvariant 2). Het college van B en W had drie ontwerpen voor het stadsstrand laten uitwerken. Het door de raad gekozen ontwerp heeft lichte glooiingen. In het ontwerp is rekening gehouden met de inbreng van inwoners en andere belanghebbenden, de landschappelijke kwaliteiten, de relatie met de Westfriese Omringdijk, de verkeerskundige aspecten, het parkeren, de dijkveiligheid, de kosten en de inpasbaarheid binnen de vergunningen.

Waterveiligheid en vergunningen

Het strand wordt aangelegd op de oeverdijk. Dit is een primaire waterkering waar strenge eisen voor gelden op het gebied van waterveiligheid. Het gekozen ontwerp voldoet aan deze eisen. Verder past het ontwerp binnen de vergunningen die in oktober 2019 door de uitspraak van de Raad van State definitief zijn geworden.

Parkeren

In totaal krijgt het stadsstrand 500 parkeerplaatsen. Er is één weg voor fietsers en voor automobilisten die parkeren op het strand. De weg is zo ingericht dat de auto te gast is en daardoor in snelheid wordt beperkt. Er is een apart pad voor voetgangers. In het gekozen ontwerp wordt een hoeveelheid zand aan de oeverdijk toegevoegd die het mogelijk maakt om lichte glooiingen te maken. Door hoogteverschillen in het landschap kunnen de geparkeerde auto’s deels aan het zicht worden onttrokken. Voor omwonenden is het belangrijk dat het zicht op geparkeerde auto’s beperkt blijft.

Zicht op Hoornse Hop

Het landschap van het gekozen ontwerp is licht glooiend zonder dat het op een duinlandschap lijkt. Hiermee is een kritiekpunt op eerder getoonde schetsen weggenomen. De hoogte van het landschap is niet hoger dan de hoogte die verplicht is voor waterveiligheid, op twee uitkijkplekken bij de middelste en zuidelijke strekdam na. Dit zorgt voor het behoud op het weidse uitzicht op het Hoornse Hop.

Verdere invulling strand

Na de zomervakantie zal de gemeente in samenspraak met inwoners en andere belanghebbenden komen tot een verdere invulling van het ontwerp. Zoals de toekomstige sport- en spelmogelijkheden op het strand en de verdere aankleding van het strand.

Planning stadsstrand

De oeverdijk vormt de basis voor het stadsstrand. De Alliantie Markermeerdijken is in oktober 2019 gestart met het opspuiten van de oeverdijk. De Alliantie verwacht dat de aanleg van de oeverdijk, inclusief rustperiodes, zo’n 2,5 jaar duurt. Als de werkzaamheden volgens schema blijven verlopen, betekent het dat de oeverdijk voorjaar 2022 klaar is. Daarna kan de gemeente starten met de aanleg van het stadsstrand. Naar verwachting neemt dit ongeveer een jaar in beslag. Dat betekent dat in 2023 het strand klaar is voor gebruik. Voor meer informatie over het stadsstrand: www.hoorn.nl/stadsstrand.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Clarissenklooster in Alkmaar, stille getuigen van verwoesting

Alkmaar - Vooruitlopend op de rioleringswerkzaamheden aan de Molenbuurt hebben de gemeentelijk archeologen een opgraving verricht om de resten van het Clarissenklooster in kaart...

Op weg naar de gezondste gemeente

Schagen/Hollands Kroon – Hoe word je de gezondste gemeente van Nederland? Die vraag staat centraal in de gelijknamige bijeenkomst. Het draait niet alleen om...

Proef met verkeerslichten voor voetgangers op kruising Middenweg, Beukenlaan en Vondellaan

Heerhugowaard - De verkeersinstallatie op de kruising van de Middenweg, Beukenlaan en Vondellaan in Heerhugowaard, is tussen 14 en 18 oktober vervangen. Bij deze...

Innovatieve betonplaten vervangen asfalt fietspad Zanderslootweg in Heiloo

Heiloo - Innovatieve betonplaten brengen een mooie oplossing is Heiloo. Het asfalt van het fietspad Zanderslootweg in Heiloo is namelijk aan vervanging toe. Door...

Maakonderwijs krijgt volop prioriteit in Bergen en Heiloo

Circulaire economie moet ook in het onderwijs een plaats krijgen. Het Circulair Ambachtscentrum krijgt steeds meer vorm als gezamenlijk initiatief van de gemeenten Bergen,...

Treintje slimme auto’s remt zélf voor rood verkeerslicht

Amsterdam - Afgelopen zomer heeft op de provinciale wegen rondom Schiphol een unieke proef plaatsgevonden. Voor het eerst gebruikte een treintje auto’s informatie uit...

Snelheidsmeter die goed weggedrag beloont in Sint Pancras

Sint Pancras - Een snelheidsmeter die goed weggedrag beloont! Die staat sinds donderdag 7 oktober in Sint Pancras aan de Bovenweg. Wethouder Ad Jongenelen...

Groene Straten in Langedijk en Heerhugowaard Gezocht

Langedijk / Heerhugowaard - De gemeenten Langedijk en Heerhugowaard zijn op zoek naar groene straten. Inwoners die hun eigen straat hebben vergroend en trots zijn...