Heiloo zet in op behoud en versterken groene karakter

Heiloo – Groen heeft een grote invloed op de waardering van de openbare ruimte en faciliteert verschillende functies. Dit zijn onder andere wandelen, bewegen, sporten, recreatie en geleiding van verkeersroutes. Groen is ook heel belangrijk voor de biodiversiteit en het tegengaan of opvangen van effecten van klimaatverandering.

Goede groenstructuur in Heiloo

Beheer van openbaar groen is een kerntaak van de gemeente Heiloo. In het groenbeheerplan staat op welke wijze het groen wordt beheerd. “Een kwalitatief goede groenstructuur draagt bij aan het welzijn en de veiligheid van onze inwoners”, aldus wethouder Peter van Diepen.

Groene gemeente Heiloo

De gemeente Heiloo heeft bomen, beplantingen, gras, ruw gras en natuurvriendelijke oevers in beheer. In totaal gaat het om circa 79 vierkante meter per inwoner en 175 vierkante meter per huishouden. Het grootste deel daarvan bestaat uit bosplantsoen, heesters, grasveld en bermen. Ook beheert de gemeente watergangen en vijvers. Het groenbeheerplan laat zien op welke wijze invulling wordt gegeven aan het beheer. Daarbij is speciale aandacht voor biodiversiteit. Zo werken we bij alle aanleg- en onderhoudswerkzaamheden in openbaar groen volgens de laatst goedgekeurde gedragscode ‘Soortbescherming voor gemeenten’.

Cultuurhistorische groenelementen

In een apart beheerplan wordt aandacht besteed aan het beheer en onderhoud van de cultuurhistorische houtwallen in Zuiderloo. In het beheerplan krijgen de bewoners van Zuiderloo meer maatwerk geboden, zodat ook met hun wensen en groenbeleving rekening kan worden gehouden bij  het beheer.

Biodiversiteit en ecologisch beheer

Een groot gedeelte van de bermen wordt natuurtechnisch (ecologisch) onderhouden. Dit ter verhoging van de biodiversiteit. Bij natuurtechnisch onderhoud maaien we gefaseerd. Dat betekent dat we bij elke maaibeurt een gedeelte van het perceel niet maaien. 100% van het maaisel wordt verzameld en afgevoerd. Natuurtechnisch onderhoud wordt uitgevoerd conform de Kleurkeur richtlijnen. Kleurkeur, ontwikkeld door de Vlinderstichting en Stichting Groenkeur, omschrijft kwaliteitseisen die een goede uitvoering van ecologisch bermbeheer waarborgen.

Ook is een apart beheerplan opgesteld voor het beheer en onderhoud van de ecozones in de Boekelermeer. De ecozones in de Boekelermeer zijn een belangrijk leefgebied voor onder andere de rugstreeppad en de oeverzwaluw. Met het opstellen van het beheerplan voldoen we aan de eisen van Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. 

Duurzame woon- en werkgemeente

“Het is onze ambitie om het groene karakter van onze gemeente te behouden en verder te versterken”, zegt wethouder Peter van Diepen. “Met dit groenbeheerplan geven we aan dat groen(kwaliteit), duurzaamheid en biodiversiteit belangrijke thema’s zijn. Heiloo moet een groene en duurzame woon- en werkgemeente zijn en blijven. Ook is er in twee aparte beheerplannen ruimschoots aandacht voor de cultuurhistorische en ecologische waardevolle elementen in onze gemeente.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

2020 met gezonde cijfers afgesloten door gemeente Schagen

Schagen - Gemeente Schagen sluit 2020 financieel af met zwarte cijfers van € 1.007.000,-. Joke Kruit, wethouder Financiën: “2020 was met recht een bijzonder...

Laadpalennetwerk sneller uitgebreid in de gemeente Heiloo

Heiloo - Laadpalen worden in de gemeente Heiloo niet langer alleen op aanvraag van inwoners geplaatst. Het beleid wordt aangepast om het laadpalennetwerk binnen...

Grootschalige MONO-campagne in Noord-Holland

MONO is deelnemen aan het verkeer zonder gebruik van je smartphone. Tien miljoen Nederlanders hebben een smartphone. De helft daarvan gebruikt deze ook onderweg....

Meedenken over recycle-tarief: beter afval scheiden en invloed op afvalstoffenheffing

Opmeer - Gemeente Opmeer is op dit moment bezig met het maken van een gemeentelijk recycleplan. Doel van dit plan is om te komen...

Vaarbeleid Langedijk uitgelegd tijdens informatieavond

Langedijk - Langedijk heeft een uniek landschap met talrijke wateren. Het is daarom belangrijk een goed vaarbeleid te hebben. Varen is een populaire...

Cultuurnota en gemeentelijk kunstdepot krijgen instemming van Raad Bergen

Bergen - De gemeenteraad van Bergen heeft donderdagavond 8 april ingestemd met de nieuwe Cultuurnota ‘Gemeente Bergen als culturele buitenplaats’. Wethouder Antoine Tromp is...

Woningen bouwen: kan het sneller?

Heerhugowaard - Er zijn veel nieuwe woningen nodig. Ook Heerhugowaard streeft ernaar om voor iedereen een passende woning te bouwen en waar dat kan...

Gemeentehuis Beemster wordt vaccinatielocatie

Beemster - Het gemeentehuis van Beemster aan de Rijn Middelburgstraat 1 in Middenbeemster is vanaf woensdag 14 april een vaccinatielocatie voor huisartsen uit de...