Nieuwe coalitie Heiloo is rond

Heiloo Voldoende nieuwe woningen, afronding van de nieuwbouwplannen Zandzoom en Zuiderloo, realisatie van de afslag van de A9 en aan de slag met vlieghinder. Dat is een aantal onderdelen uit het nieuwe coalitieprogramma ‘Bouwen aan Heiloo’. Vertegenwoordigers van de coalitie van vijf partijen (VVD, D66, CDA, PvdA en Heiloo Lokaal) hebben hun handtekening gezet onder het akkoord. “Een zeer breed gesteund programma”, aldus VVD-fractievoorzitter René van Splunteren.

Dit zijn voor de nieuwe coalitie de hoofdlijnen uit het programma:

  • Bouwen van voldoende nieuwe woningen, met een vergrote inspanning voor woningen voor ouderen en starters en in de sociale categorie.
  • Afronden nieuwbouwplannen Zandzoom en Zuiderloo, met realisatie van een aantal groenprojecten.
  • Invulling geven aan de nieuwe werkwijze van de raad en burgerparticipatie door het organiseren van dialoogtafels, informatiemarkten en raadsinformatierondes voorafgaand aan het debat in commissies en besluitvorming in raadsvergaderingen. De raad streeft daarmee naar een breder samenspel tussen raad, college, bewoners en ambtelijke organisatie.
  • Herinrichting en ontwikkeling van het gebied rondom winkelcentrum ’t Loo, de Witte Kerk en het gemeentehuis.
  • Een dorp waar iedereen mee kan doen. De gemeente is actief aanwezig in het sociale domein en geeft het goede voorbeeld.
  • Energietransitie en duurzaamheid; Heiloo wil één van de duurzaamste gemeenten worden.
  • Dienstverlening; inzet op verbetering van onze diensten in samenwerking met inwoners, ondernemers en instellingen. 
  • Behoud van een gezonde en stabiele financiële positie met een sluitende meerjarenbegroting en een positieve jaarrekening.
  • Sterke strategische positie in de BUCH (ambtelijke samenwerking van de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo)
  • Aan de slag met vlieghinder

Aansluiting A9

Alle partijen die het coalitieprogramma ondertekenden, vinden dat de afslag A9 moet worden gerealiseerd. Op 1 februari 2021 neemt de gemeenteraad daarover een definitief besluit. De partijen hebben hiervoor overleg gevoerd met de gedeputeerde Jeroen Olthof van de Provincie Noord-Holland. Ook hij heeft zijn steun toegezegd en gezegd zich samen met de gemeente in te willen spannen voor het tot stand brengen van een aansluiting op de A9. Dit met behoud van de financiële draagkracht in Heiloo. In het coalitieprogramma is een gezamenlijk statement van de provincie en de gemeente opgenomen.

Raadsvergadering 19 januari

De raad bespreekt het coalitieprogramma op 19 januari 2021. Dit is een fysieke bijeenkomst in het gemeentehuis van Castricum. De raad benoemt dan ook een nieuwe wethouder. De beide zittende wethouders, Elly Beens (CDA) en Rob Opdam (VVD), krijgen versterking van Peter van Diepen. De nieuwe beoogd wethouder komt namens D66 in het college. Hij is momenteel fractievoorzitter van D66 in de gemeenteraad van Alkmaar. Over de portefeuilleverdeling binnen het college vinden nog gesprekken plaats de komende tijd.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Innovatieve betonplaten vervangen asfalt fietspad Zanderslootweg in Heiloo

Heiloo - Innovatieve betonplaten brengen een mooie oplossing is Heiloo. Het asfalt van het fietspad Zanderslootweg in Heiloo is namelijk aan vervanging toe. Door...

Maakonderwijs krijgt volop prioriteit in Bergen en Heiloo

Circulaire economie moet ook in het onderwijs een plaats krijgen. Het Circulair Ambachtscentrum krijgt steeds meer vorm als gezamenlijk initiatief van de gemeenten Bergen,...

Treintje slimme auto’s remt zélf voor rood verkeerslicht

Amsterdam - Afgelopen zomer heeft op de provinciale wegen rondom Schiphol een unieke proef plaatsgevonden. Voor het eerst gebruikte een treintje auto’s informatie uit...

Snelheidsmeter die goed weggedrag beloont in Sint Pancras

Sint Pancras - Een snelheidsmeter die goed weggedrag beloont! Die staat sinds donderdag 7 oktober in Sint Pancras aan de Bovenweg. Wethouder Ad Jongenelen...

Groene Straten in Langedijk en Heerhugowaard Gezocht

Langedijk / Heerhugowaard - De gemeenten Langedijk en Heerhugowaard zijn op zoek naar groene straten. Inwoners die hun eigen straat hebben vergroend en trots zijn...

Plantestafette in Heiloo voor bijen, vlinders en vogels

Heiloo – De gemeente Heiloo doet voor de tweede keer mee aan de GroenSpoor-plantestafette. Woensdagochtend 27 oktober plant de GroenSpoor-organisatie samen met de deelnemers...

Zonder straf je steekwapen inleveren

Westfriesland - Tussen 11 en 17 oktober kunnen jongeren in hun gemeente hun mes, ander steekwapen of nepwapen inleveren. Dat kan anoniem en straffeloos. Landelijke...

Provincie Noord-Holland en Japan zetten in op waterstof

Hoe kunnen overheden en ondernemingen in Noord-Holland en Japan elkaar helpen om waterstof in Noord-Holland op de kaart te zetten? Deze vraag stond centraal...