Ontwikkeling BSV terrein kan weer verder

Bergen (NH) – Met de komst van een nieuwe projectleider kan de ontwikkeling van het voormalig terrein van voetbalvereniging BSV weer worden opgepakt. Eerste taak is om de motie uit te werken die de gemeenteraad op 1 februari 2018 aannam om de mogelijkheden voor meer woningen te onderzoeken dan de 88 die gepland staan. Ook besloot het college om de samenwerking met Sweco te continueren.

Second opinion

Het inmiddels doorlopen proces is nog eens door het college bestudeerd en er is  een second opinion aangevraagd voor de taxatie van de grond van het BSV terrein. Dit gaf geen aanleiding voor aanpassingen. De gemeente is blij dat het project nu verder kan. Wethouder Jan Houtenbos: “Deze woningen zijn erg welkom in de gemeente Bergen; er zitten veel mensen op te wachten. Het is mooi dat we nu verder kunnen. Mogelijk zelfs met meer woningen.”

Motie voor meer woningen

De gemeente onderzoekt op dit moment de mogelijkheden om meer woningen te realiseren op het terrein dan de geplande 88. Samen met Sweco zal er een aangepast plan worden opgesteld. Dit plan wordt besproken met omwonenden en andere belanghebbenden. Het streven is om het plan rond de zomer door de gemeenteraad te laten vaststellen. Daarna wordt gestart met het bestemmingsplanproces, de verdere uitwerking van het plan en het opstellen van een anterieure exploitatieovereenkomst tussen de gemeente en Sweco.

Meer informatie

Meer informatie over de ontwikkeling van het BSV terrein is te vinden op www.bergen-nh.nl onder ‘projecten en plannen’.

Nieuws uit deze regio

Gezamenlijk sportcomplex voor behoud van een leefbare kern

Nieuwe Niedorp - Een toekomstbestendig sportcomplex voor Nieuwe Niedorp en Winkel met o.a. voetbalen handbalvelden, tennisbanen, een binnen- en buitenzwembad en een sporthal zal...

College stuurt brief naar andere gemeenten over motoren overlast

Bergen aan Zee - Het college stuurt een brief naar alle gemeenten in Nederland over geluidsoverlast van motorvoertuigen. “Onze inwoners en ondernemers ondervinden veel...

Dodelijk schietincident Wijckplein Bergen aan Zee

Bergen aan Zee - De politie doet onderzoek naar een dodelijk schietincident dat op dinsdagmiddag plaatsvond op het Van der Wijckplein. Hierbij kwam een...

Inspirerend cultuuronderwijs voor alle Noord-Hollandse leerlingen

Plein C, het kenniscentrum voor cultuuronderwijs in Noord-Holland, heeft een subsidie van bijna 3,5 miljoen euro gekregen vanuit het landelijke FCP. De provincie Noord-Holland...

Duurzaamheidslening gemeente Heemskerk helpt bij opwekken energie

Heemskerk biedt inwoner een duurzaamheidslening aan, om energie te besparen, zelf duurzame energie op te wekken en duurzaam te verwarmen. Belangrijke maatregelen om onze...

Nieuw spoor tussen Heerhugowaard en Zaandam

Zaandam - ProRail vernieuwt het spoor tussen Heerhugowaard en Zaandam. Van 20 februari tot 1 maart vervangen we op een traject van zestien kilometer...

Dekkend AED-netwerk van start in Dijk en Waard

Heerhugowaard - Het is de ambitie van beide gemeenten en de Veiligheidsregio om een dekkend AED-netwerk uit te rollen. Deze ambitie is het gevolg...

Tweede Kamer stemt in met fusie gemeente Langedijk en Heerhugowaard

De Tweede Kamer heeft donderdag 11 februari, ingestemd met het wetsvoorstel voor fusie van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk. De nieuwe gemeente Dijk en...