Op zoek naar de Bronstijd in Waterweide Grootebroek

Grootebroek – Op 27 maart zijn archeologen begonnen met een grootschalig onderzoek aan de westrand van Grootebroek, langs de Raadhuislaan. Ze verwachten hier de resten te vinden van vele boerderijen en slootjes uit de midden-bronstijd, resten die al zo’n 3.500 jaar onder het gras verborgen liggen. Er wordt niet zomaar in Grootebroek gegraven, in de loop van 2018 wordt hier de nieuwbouwwijk ‘Waterweide’ ontwikkeld en hierbij zullen de bronstijdsporen verloren gaan. Het is de taak van de archeologen om deze sporen gedetailleerd in kaart te brengen en nader te onderzoeken.

Archeologische verwachting

In de midden en late bronstijd (ca. 1600-800 v. Chr.) was het oostelijk deel van West-Friesland erg in trek. De omvang van het in de bronstijd gecultiveerde landschap is indrukwekkend; sloten kunnen over afstanden van vele honderden meters worden gevolgd en bijna overal vinden we boerderijen. Ook de laatste rustplaats van de Westfriese bronstijdboeren vinden we terug in de vorm van grafheuvels. Door de ruilverkaveling en stads- en dorpsuitbreidingen is een aanzienlijk deel van dit bronstijdlandschap vernietigd, maar gelukkig zijn de bronstijdresten op veel percelen nog intact. Zo ook in het plangebied Waterweide in Grootebroek. In het najaar van 2017 hebben archeologen enkele proefsleuven gegraven en daarin werden vele bronstijdsporen aangetroffen.

Doelgericht onderzoek in Waterweide

De laatste 50 jaar zijn al veel opgravingen uitgevoerd in de regio, waarbij vele tientallen hectares van het bronstijdlandschap zijn onderzocht. Hierdoor hebben we nu een aardig beeld van zowel het landschap in die tijd, de bestaanswijze en de nederzettingen. Er zijn ook veel nieuwe onderzoeksvragen bijgekomen. Het archeologisch onderzoek in Grootebroek richt zich primair op de nederzettingsorganisatie uit de midden-bronstijd (ca. 1600-1100 v. Chr.).
Ten behoeve van de nieuwbouwplannen wordt in het zuidelijk deel van het plangebied de teelaarde verwijderd en afgevoerd. De bronstijdsporen bevinden zich direct onder de teelaarde en hierdoor ontstaat een voor archeologen unieke situatie: er kan een immens terrein in het geheel worden onderzocht. Dit biedt ook de mogelijkheid gefundeerde keuzes te maken welke delen van de nederzetting in detail onderzocht gaan worden. In de eerste vier weken wordt de bovengrond verwijderd en worden de bronstijdsporen gedocumenteerd. Hierna volgt een periode van gedetailleerd onderzoek naar verschillende delen van het nederzettingsterrein uit de bronstijd.

Publieksparticipatie: inwoners mogen mee graven

Na het graafwerk van vier weken verlaten de kraan en andere machines het terrein en ligt er een ongekend groot terrein met bronstijdsporen beschikbaar voor nader onderzoek. Dit onderzoek willen we in de daaropvolgende vier weken in enkele korte graafcampagnes gaan uitvoeren met het publiek. Er zullen open dagen worden georganiseerd met rondleidingen, maar het belangrijkste en leukste is natuurlijk dat er zelf kan worden mee gegraven.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Torenven in Warmenhuizen nu eigendom Coöperatie

Schagen - De Coöperatie Torenven is op 23 december eigenaar geworden van het gebouw en omliggend terrein van voormalige school Torenven in Warmenhuizen. Dat...

Energiesubsidie en duurzaamheidslening weer aan te vragen

Hoorn - Heeft u een koopwoning en gaat u aan de slag met energiebesparing of energieopwekking? Dan kunt u hiervoor een energiesubsidie en een...

Vrijwilliger, Sporter en jongeren van het jaar 2021 bekend

Koggenland - Burgemeester Bonsen nam op 11 januari via een videogesprek contact op met de Koggenlanders die dit jaar de eer hebben om de...

Zonnepanelenactie gemeente Uitgeest verlengd tot 18 februari

Uitgeest - Bent u er al uit: doet u mee met de zonnepanelenactie van gemeente Uitgeest? Een collectief van vakkundige, regionale installateurs biedt u...

Welke vrouw verdient Ribbius Peletier-penning 2021?

Noord-Holland - De provincie zoekt de Noord-Hollandse vrouw die daarvoor de Ribbius Peletier-penning 2021 verdient. Welke vrouw verdient een onderscheiding voor haar inzet voor...

Nieuwe coalitie Heiloo is rond

Heiloo - Voldoende nieuwe woningen, afronding van de nieuwbouwplannen Zandzoom en Zuiderloo, realisatie van de afslag van de A9 en aan de slag met...

Regionale publiekspeiling over gevolgen klimaatverandering

Heerhugowaard - Drijft u bij een stevige regenbui uw tuin of straat uit? Is het met tropische temperaturen niet uit te houden in uw...

Grotere daling alcohol- of drugsvergiftiging onder minderjarigen

Westfriesland - Het aantal alcohol- en drugsvergiftiging onder minderjarigen daalt dit jaar in de regio Westfriesland. Dit blijkt uit de cijfers tot en met...