Op zoek naar de Bronstijd in Waterweide Grootebroek

Grootebroek – Op 27 maart zijn archeologen begonnen met een grootschalig onderzoek aan de westrand van Grootebroek, langs de Raadhuislaan. Ze verwachten hier de resten te vinden van vele boerderijen en slootjes uit de midden-bronstijd, resten die al zo’n 3.500 jaar onder het gras verborgen liggen. Er wordt niet zomaar in Grootebroek gegraven, in de loop van 2018 wordt hier de nieuwbouwwijk ‘Waterweide’ ontwikkeld en hierbij zullen de bronstijdsporen verloren gaan. Het is de taak van de archeologen om deze sporen gedetailleerd in kaart te brengen en nader te onderzoeken.

Archeologische verwachting

In de midden en late bronstijd (ca. 1600-800 v. Chr.) was het oostelijk deel van West-Friesland erg in trek. De omvang van het in de bronstijd gecultiveerde landschap is indrukwekkend; sloten kunnen over afstanden van vele honderden meters worden gevolgd en bijna overal vinden we boerderijen. Ook de laatste rustplaats van de Westfriese bronstijdboeren vinden we terug in de vorm van grafheuvels. Door de ruilverkaveling en stads- en dorpsuitbreidingen is een aanzienlijk deel van dit bronstijdlandschap vernietigd, maar gelukkig zijn de bronstijdresten op veel percelen nog intact. Zo ook in het plangebied Waterweide in Grootebroek. In het najaar van 2017 hebben archeologen enkele proefsleuven gegraven en daarin werden vele bronstijdsporen aangetroffen.

Doelgericht onderzoek in Waterweide

De laatste 50 jaar zijn al veel opgravingen uitgevoerd in de regio, waarbij vele tientallen hectares van het bronstijdlandschap zijn onderzocht. Hierdoor hebben we nu een aardig beeld van zowel het landschap in die tijd, de bestaanswijze en de nederzettingen. Er zijn ook veel nieuwe onderzoeksvragen bijgekomen. Het archeologisch onderzoek in Grootebroek richt zich primair op de nederzettingsorganisatie uit de midden-bronstijd (ca. 1600-1100 v. Chr.).
Ten behoeve van de nieuwbouwplannen wordt in het zuidelijk deel van het plangebied de teelaarde verwijderd en afgevoerd. De bronstijdsporen bevinden zich direct onder de teelaarde en hierdoor ontstaat een voor archeologen unieke situatie: er kan een immens terrein in het geheel worden onderzocht. Dit biedt ook de mogelijkheid gefundeerde keuzes te maken welke delen van de nederzetting in detail onderzocht gaan worden. In de eerste vier weken wordt de bovengrond verwijderd en worden de bronstijdsporen gedocumenteerd. Hierna volgt een periode van gedetailleerd onderzoek naar verschillende delen van het nederzettingsterrein uit de bronstijd.

Publieksparticipatie: inwoners mogen mee graven

Na het graafwerk van vier weken verlaten de kraan en andere machines het terrein en ligt er een ongekend groot terrein met bronstijdsporen beschikbaar voor nader onderzoek. Dit onderzoek willen we in de daaropvolgende vier weken in enkele korte graafcampagnes gaan uitvoeren met het publiek. Er zullen open dagen worden georganiseerd met rondleidingen, maar het belangrijkste en leukste is natuurlijk dat er zelf kan worden mee gegraven.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Dit jaar toch nog kaasmarkt in Alkmaar

Alkmaar - Nu dat weer mogelijk is vindt er in Alkmaar dit jaar toch nog een kaasmarkt plaats. Op vrijdag 1 oktober ’s ochtends...

Ruim 200 woningen in eerste helft 2021

Schagen - Per jaar starten met de bouw van minimaal driehonderd woningen. Dat is de ambitieuze doelstelling van de gemeente Schagen, waar wethouder Jelle...

Mensen met dementie verdienen aandacht in Schagen

Schagen - Momenteel zijn er in Nederland 290.000 mensen met dementie. Door de vergrijzing zal dit aantal in de toekomst explosief stijgen. Het zal...

Waarschuwing voor klei op wegen in en rondom Schagen

Schagen - De oogst van groenten van het land is weer begonnen. Gedurende de periode dat de kool van het land wordt gehaald, kan...

Gezamelijke opruimactie langs de N194 levert veel zwerfafval op

Noord-Holland - Zwerfafval kent geen grenzen. Reden waarom Jeroen Olthof, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland en de wethouders Nils Langedijk van gemeente Langedijk, Annette...

Nationale Burendag 2021

Op zaterdag 25 september vieren we de Nationale Burendag! Dit is het jaarlijkse ontmoetingsfeest tussen buren om buurten socialer, leuker en veiliger te maken....

Burgemeester Voskuil reikt Muzepenning uit

Bergen - De officiële opening van de Monumentendagen vanmiddag in het Huys Egmond kreeg een bijzonder karakter; Frits David Zeiler uit Bergen werd tijdens...

Eerste AED onthuld bij strandpaviljoen Hargen

Bergen - Donderdagmiddag onthulde dorpswethouder Arend Jan van den Beld de eerste Automatische Externe Defibrillator (AED) bij strandpaviljoen Hargen in Hargen aan Zee. In...