Op zoek naar de Bronstijd in Waterweide Grootebroek

Grootebroek – Op 27 maart zijn archeologen begonnen met een grootschalig onderzoek aan de westrand van Grootebroek, langs de Raadhuislaan. Ze verwachten hier de resten te vinden van vele boerderijen en slootjes uit de midden-bronstijd, resten die al zo’n 3.500 jaar onder het gras verborgen liggen. Er wordt niet zomaar in Grootebroek gegraven, in de loop van 2018 wordt hier de nieuwbouwwijk ‘Waterweide’ ontwikkeld en hierbij zullen de bronstijdsporen verloren gaan. Het is de taak van de archeologen om deze sporen gedetailleerd in kaart te brengen en nader te onderzoeken.

Archeologische verwachting

In de midden en late bronstijd (ca. 1600-800 v. Chr.) was het oostelijk deel van West-Friesland erg in trek. De omvang van het in de bronstijd gecultiveerde landschap is indrukwekkend; sloten kunnen over afstanden van vele honderden meters worden gevolgd en bijna overal vinden we boerderijen. Ook de laatste rustplaats van de Westfriese bronstijdboeren vinden we terug in de vorm van grafheuvels. Door de ruilverkaveling en stads- en dorpsuitbreidingen is een aanzienlijk deel van dit bronstijdlandschap vernietigd, maar gelukkig zijn de bronstijdresten op veel percelen nog intact. Zo ook in het plangebied Waterweide in Grootebroek. In het najaar van 2017 hebben archeologen enkele proefsleuven gegraven en daarin werden vele bronstijdsporen aangetroffen.

Doelgericht onderzoek in Waterweide

De laatste 50 jaar zijn al veel opgravingen uitgevoerd in de regio, waarbij vele tientallen hectares van het bronstijdlandschap zijn onderzocht. Hierdoor hebben we nu een aardig beeld van zowel het landschap in die tijd, de bestaanswijze en de nederzettingen. Er zijn ook veel nieuwe onderzoeksvragen bijgekomen. Het archeologisch onderzoek in Grootebroek richt zich primair op de nederzettingsorganisatie uit de midden-bronstijd (ca. 1600-1100 v. Chr.).
Ten behoeve van de nieuwbouwplannen wordt in het zuidelijk deel van het plangebied de teelaarde verwijderd en afgevoerd. De bronstijdsporen bevinden zich direct onder de teelaarde en hierdoor ontstaat een voor archeologen unieke situatie: er kan een immens terrein in het geheel worden onderzocht. Dit biedt ook de mogelijkheid gefundeerde keuzes te maken welke delen van de nederzetting in detail onderzocht gaan worden. In de eerste vier weken wordt de bovengrond verwijderd en worden de bronstijdsporen gedocumenteerd. Hierna volgt een periode van gedetailleerd onderzoek naar verschillende delen van het nederzettingsterrein uit de bronstijd.

Publieksparticipatie: inwoners mogen mee graven

Na het graafwerk van vier weken verlaten de kraan en andere machines het terrein en ligt er een ongekend groot terrein met bronstijdsporen beschikbaar voor nader onderzoek. Dit onderzoek willen we in de daaropvolgende vier weken in enkele korte graafcampagnes gaan uitvoeren met het publiek. Er zullen open dagen worden georganiseerd met rondleidingen, maar het belangrijkste en leukste is natuurlijk dat er zelf kan worden mee gegraven.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Gluren bij duurzame buren (20 – 25 juni)

Alkmaar - Scherm aan, hapje en drankje bij de hand en lekker gluren bij duurzame buren! Van 20 tot en met 25 juni leidt...

Carillon in Oudorp gaat weer klinken als een klok

Oudorp - Het carillon in Oudorp tegenover zorgcentrum De Oldenburgh is toe aan groot onderhoud. Na dertig jaar dienst te hebben gedaan wordt het...

Pubers krijgen verkeerslessen om verkeersgedrag veiliger te maken

De provincie betaalt 1,3 miljoen euro mee aan verkeerslessen op Noord-Hollandse scholen. Met name pubers laten zich makkelijk afleiden door hun mobieltjes. Daarmee brengen...

WatZr-campagne start met verspreiding van duizenden bloemzaadjes in Noord-Holland

Noord-Holland - Met het verspreiden van duizenden bloemzaadbommetjes in 28 gemeenten in Noord-Holland is vandaag de WatZr-campagne gelanceerd. De campagne is een initiatief van Samen blauwgroen:...

Zilveren penning uitgereikt aan redders in nood

Koggenland - Vrijdag 28 mei werden zilveren penning uitgereikt aan Kees van der Velden (Wognum) en Marco van de Kamp (Arnhem) uit handen van...

Beschilderde keitjes leveren sportieve prijzen op bij Week voor Gezonde Jeugd

Schagen – Vind je een beschilderd keitje, dan maak je kans op een prijs. Simpel toch. Op 1 juni verstoppen de JOGG-regisseurs Melissa Deenstra...

Vaar mee op de Blauwe Golf met een digitale vaargids

De provincie Noord-Holland roept (recreatie)schippers op om gebruik te maken van een digitale vaargids voor de Blauwe Golf. Varen in de provincie Noord-Holland draait...

Burgemeesters: ‘Westfriesland is geen hotspot voor drugscriminelen’

Westfriesland - Drugsvoorbereiding in woningen of bedrijfsruimten is nu net zo strafbaar als drugsproductie of -handel. Dit is het gevolg van een nieuwe bevoegdheid...