Toekomstplan voor sportvereniging GTS

Stede Broec – Gemeente Stede Broec en Gymnastiek- en Turnvereniging Stede Broec (GTS) hebben samen een toekomstplan gemaakt. Met hulp van de gemeente en Team Sportservice wil GTS weer een financieel gezonde vereniging worden.

Door aanscherping van regels is de club de afgelopen jaren steeds verder geprofessionaliseerd. Dit betekent onder meer dat de club veelal gediplomeerde trainers in dienst heeft. De huur van de turnhal, de kosten van de professionalisering en achterblijvende inkomsten hebben geleid tot een slechte financiële situatie van de club.

Subsidie

Het bestuur van GTS wil van de vereniging weer een financieel gezonde club maken. Zij heeft hiervoor hulp gevraagd van de gemeente en Team Sportservice. Samen hebben zij plannen en afspraken gemaakt om het voortbestaan van de club voor de toekomst veilig te stellen. Het college heeft alle vertrouwen in het bestuur en stelt de gemeenteraad voor de club een eenmalige subsidie te geven van € 25.000.

Voorwaarden

De gemeente stelt wel voorwaarden aan de subsidie. Zo moet GTS zorgen voor een toename van haar inkomsten en een professioneel bestuur. De eerste stap om dit te realiseren heeft het bestuur van GTS al gezet. Op de ledenvergadering in juni zal zij een contributieverhoging voorstellen van 15%. Ook mogelijkheden om de huisvestingskosten te beperken worden kritisch bekeken.

Het bestuur van GTS zal zich volop inspannen om haar sportvereniging te behouden voor alle inwoners van Stede Broec. De club heeft daarom hulp gevraagd van Team Sportservice. Sportservice maakt samen met bestuur een plan om te zorgen dat GTS op de lange termijn de financiën onder controle heeft en daardoor een gezonde vereniging kan blijven. Ook helpt Sportservice het bestuur met personeelsaangelegenheden en de organisatie binnen de club.

Belangrijke sportvoorziening

GTS is een van de grootste sportverenigingen in Stede Broec en maakt gebruik van een eigen turnhal die men van een particuliere eigenaar huurt.. De vereniging biedt de 550 leden verschillende disciplines binnen de turn- en gymnastieksport. Zowel op recreatief als wedstrijdniveau verzorgt de club lessen voor jong en oud.

Wethouder Slagter geeft aan dat het college met de financiële bijdrage wil zorgen dat de vereniging blijft bestaan. “Het is een grote vereniging met een breed sportaanbod voor jong en oud. Een sportvoorziening die bijdraagt aan een gezonde en sportieve leefstijl voor veel inwoners van Stede Broec. Natuurlijk stellen wij voorwaarden aan de subsidie. Hierover hebben we duidelijke afspraken gemaakt met GTS zoals het opzetten van een verbeterplan voor club en het zorgen voor meer eigen inkomsten.”

Nieuws uit deze regio

Papieren parkeervignet blijft geldig tot nader order

Bergen aan Zee - Het papieren vignet dat inwoners van de gemeente Bergen gebruiken voor parkeren blijft voorlopig geldig. Dat maakt het college van...

Gezamenlijk sportcomplex voor behoud van een leefbare kern

Nieuwe Niedorp - Een toekomstbestendig sportcomplex voor Nieuwe Niedorp en Winkel met o.a. voetbalen handbalvelden, tennisbanen, een binnen- en buitenzwembad en een sporthal zal...

College stuurt brief naar andere gemeenten over motoren overlast

Bergen aan Zee - Het college stuurt een brief naar alle gemeenten in Nederland over geluidsoverlast van motorvoertuigen. “Onze inwoners en ondernemers ondervinden veel...

Dodelijk schietincident Wijckplein Bergen aan Zee

Bergen aan Zee - De politie doet onderzoek naar een dodelijk schietincident dat op dinsdagmiddag plaatsvond op het Van der Wijckplein. Hierbij kwam een...

Inspirerend cultuuronderwijs voor alle Noord-Hollandse leerlingen

Plein C, het kenniscentrum voor cultuuronderwijs in Noord-Holland, heeft een subsidie van bijna 3,5 miljoen euro gekregen vanuit het landelijke FCP. De provincie Noord-Holland...

Duurzaamheidslening gemeente Heemskerk helpt bij opwekken energie

Heemskerk biedt inwoner een duurzaamheidslening aan, om energie te besparen, zelf duurzame energie op te wekken en duurzaam te verwarmen. Belangrijke maatregelen om onze...

Nieuw spoor tussen Heerhugowaard en Zaandam

Zaandam - ProRail vernieuwt het spoor tussen Heerhugowaard en Zaandam. Van 20 februari tot 1 maart vervangen we op een traject van zestien kilometer...

Dekkend AED-netwerk van start in Dijk en Waard

Heerhugowaard - Het is de ambitie van beide gemeenten en de Veiligheidsregio om een dekkend AED-netwerk uit te rollen. Deze ambitie is het gevolg...