Uitspraak rechtbank in 23 Bergense planschadezaken

Bergen (NH) – De rechtbank Noord-Holland heeft vrijdag 1 juni uitspraak gedaan in 23 planschade-zaken die in de gemeente Bergen spelen. Inwoners van met name Westdorp hadden claims van in totaal ruim 18 miljoen euro planschade bij de rechtbank neergelegd, nadat hun bezwaren door de gemeente eerder waren afgewezen.

 

Planschade kan ontstaan door verandering van een bestemmingsplan. De bebouwings- en gebruiksmogelijkheden volgens het oude en het gewijzigde bestemmingsplan worden met elkaar vergeleken en alle plussen en minnen op een rij gezet.

De betreffende inwoners stellen dat hun percelen miljoenen minder waard zijn geworden doordat in 2009 het bestemmingsplan Bergen Dorpskern Zuid in werking is getreden. Volgens de gemeente is er geen sprake van planschade die financieel gecompenseerd moet worden.

De rechtbank heeft niet beslist dat de gemeente planschade moet betalen maar geoordeeld dat in het merendeel van de zaken nog een aanvullende taxatie moet plaatsvinden. Beide partijen hadden namelijk taxaties aan de rechter voorgelegd, die de rechter niet doorslaggevend vond. De taxaties hoeven overigens niet direct te worden uitgevoerd, indien er tegen de rechtbankuitspraken hoger beroep wordt ingesteld. In dat geval wordt eerst het oordeel van de Raad van State in die beroepen afgewacht.

Verder heeft de rechtbank in verband hiermee bepaald dat de gemeente de griffie- en proceskosten moet vergoeden. Daarnaast kent de rechtbank een vergoeding toe, te betalen door de Staat, omdat behandeling van een aantal procedures door de rechtbank te lang heeft geduurd.

In vijf zaken achtte de rechtbank de beroepen ongegrond. Daarin hoeft niet nader te worden getaxeerd. Ook de beroepen in twee voorschotzaken en acht dwangsomprocedures, die de inwoners tegen de gemeente hadden ingesteld, achtte de rechter ongegrond.

Vorig jaar maart deed de rechtbank uitspraak in negen vergelijkbare planschadezaken. Daarin is hoger beroep ingesteld. De Raad van State buigt zich over die zaken op 10 augustus a.s.

Nieuws uit deze regio

Zaanstad maakt stemmen voor Tweede Kamerverkiezingen toegankelijk

Zaanstad - In Zaanstad verlopen de voorbereidingen van de Tweede Kamerverkiezingen volgens planning. Alle reguliere stempassen zijn inmiddels per post verstuurd. Kiezers van 70...

Oplevering Spatterstraat portiekwoningen sluitstuk Molenbuurt

Wormer - Op 1 maart metselde wethouder Jeroen Schalkwijk een oprichtingsplaquette in de muur van de nieuwe Spatterstraat portiekwoningen in Wormer tijdens de officiële...

Tussen Alkmaar en Amsterdam meer ruimte op het spoor

Alkmaar/ Amsterdam - Tussen Alkmaar/Heerhugowaard en Amsterdam gaan in de toekomst meer treinen rijden. Om dat mogelijk te maken moet het bestaande spoor worden...

Soep in Zuid: nog steeds een succes

Zaanstad - Anderhalf jaar geleden werd het idee van Soep in Zuid geboren: een initiatief van vrijwilligers en Sociaal Wijkteam Zaandam Zuid waarbij de heerlijkste soepen...

Live informatie- en vragenuur via Facebook over Stadscentrum Hoofddorp op 3 maart

Hoofddorp organiseert een live informatie- en vragenuur, want het stadscentrum van Hoofddorp gaat flink op de schop. Er komen 5.000 nieuwe woningen, met op...

Mantelzorgwaardering 2021 gaat nu van start

Heemskerk/Beverwijk - De Mantelzorgwaardering is heel belangrijk, want Mantelzorg is zorgen voor een naaste. Deze zorg lijkt zo gewoon, maar gaat verder dan de...

Sluiting woning Daniël Defoelaan

Amsterdam - vrijdag 26 februari is op last van burgemeester Halsema een woning aan de Daniël Defoelaan gesloten. Op grond van overtreding van de...

Probeer 1 maand lang sporten uit met Jouw Sport Project van Team Sportservice

Den Helder - Misschien denk je: zou hockey wat voor mij zijn? Of atletiek of een andere sport? Je kunt een maand lang sporten...