“Voor de N9 is geen geld, terwijl het één van de meest risicovolle trajecten is”

Schagen – De N9 bij Schagen wordt gezien als verkeersonveilige Rijks N-weg. Minister Visser van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Tweede Kamer onlangs geïnformeerd over de mogelijke stappen die te nemen zijn om de verkeersveiligheid van Rijks N-wegen aan te pakken. In deze brief wordt ook de N9 genoemd. Voor een besluit hierover, met bijbehorend kostenplaatje, is het echter wachten op een nieuw kabinet.

Delen N9 als ‘meest onveilig’ bestempeld

In de brief valt te lezen dat (delen van) de N9 behoren tot de meest risicovolle trajecten van het land. De N-weg is samen met een aantal andere Rijks N-wegen gelabeld als ‘prioritair’. In de brief staat verder dat die delen van de weg het beste kunnen worden aangepakt door middel van een fysieke rijrichtingscheiding. In 2022 zal Rijkswaterstaat een verdere analyse gereed hebben naar de belangrijkste veiligheidsknelpunten, zoals onveilige kruisingen en aansluitingen.

Verkeersveiligheidsonderzoek

Al jaren geven bewoners en gemeente Schagen bij het Rijk aan dat er maatregelen moeten komen om de N9 veiliger te maken. Na een motie in de Tweede Kamer in 2019 is een verkeersveiligheidsonderzoek gestart naar de N9 en N250. Een onderzoeksbureau heeft samen met gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Schagen en de Provincie een probleemanalyse en een lijst met mogelijke maatregelen opgesteld.

Nu geen geld beschikbaar

Rijkswaterstaat heeft gemeenten en de Provincie laten weten dat er nu geen geld is voor de uitvoering van deze maatregelen. Zelfs het groot onderhoud, dat gepland stond voor delen van de N9 in de komende jaren, kan geen doorgang vinden. Hiermee zijn ook mogelijke meekoppel-kansen verdwenen. De boodschap is vooralsnog dat het nieuwe kabinet middelen beschikbaar zou kunnen stellen.

Ieder ongeval onderstreept de noodzaak van verbeteren veiligheid

Wethouder Hans Heddes van gemeente Schagen: “Elke keer als we weer lezen in de krant over een ongeval op de N9, onderstreept dat het belang en de noodzaak van een veiligere N-weg. Samen met de regiogemeenten, provincie, Rijkswaterstaat en het ministerie van I&M is er gewerkt aan een plan. Het resultaat van een goede, regionale samenwerking.

We zijn samen nog nooit zo ver geweest om de weg beduidend veiliger te maken. Als regio verwachten we van het nieuwe kabinet dat zij geld vrijmaakt voor verkeersveiligheid en dus ook voor de N9. Maar pas als er een regeerakkoord ligt, weten we meer. Dat de minister nu ook bevestigt dat dit één van de gevaarlijkste Rijkswegen is, geeft een zet in de goede richting.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Advertentie

spot_img