Afscheid Rick Scholten als secretaris van de Stichting Apeldoorns Kanaal

In de bestuursvergadering van december is afscheid genomen van Rick Scholten als secretaris van de Stichting Apeldoorns Kanaal. Met de presentatie van het boek “Geschiedenis van het Apeldoorns kanaal” op 24 november jl. heeft Rick Scholten al zijn kennis over en alle ontwikkelingen voor een bevaarbaar kanaal op een bijzonder goede wijze, aan allen die zich betrokken voelen met deze koninklijke waterweg, overgedragen.

Vanaf de oprichting van de Stichting op 30 oktober 1998 heeft Rick met veel inzet en betrokkenheid de functie van secretaris van de stichting vervuld. Na ruim negentien jaar heeft hij nu zijn functie overgedragen aan Marie Sophie Jorna, bestuurslid van de stichting vanaf 2016. Het was een grote wens van het gehele bestuur dat dit reeds eerder afgekondigde aftreden zou plaatsvinden met de heropening van het kanaalgedeelte tot Wapenveld/Heerde. Ondanks dat de vooruitzichten hiervoor enkele jaren geleden nog gunstig waren, heeft dit helaas niet kunnen plaatsvinden. Onvermijdbare wisselingen in de samenstelling van publiekrechtelijke besturen hebben de afgelopen paar jaar dit vooruitzicht tenietgedaan en geven aan dat deze wisselingen kenmerkend zijn voor de bestuurlijke context waarin de ontwikkelingen rond het Apeldoorns kanaal (nog steeds) verkeren. Perioden van stilstand en vooruitgang markeren al meer dan 200 jaar de plannen voor deze cultuurhistorisch unieke vaarweg.

De afhankelijkheid van politiek maatschappelijke ontwikkelingen geven tevens aan dat in de toekomst alertheid geboden is voor het bestuur van de Stichting Apeldoorns kanaal, met betrekking tot de doelstelling van de stichting -een bevaarbaar Apeldoorns kanaal-.

Het huidige beleid van de provincie, waterschap en kanaalgemeenten is thans gericht op enkel een beleefbaar kanaal maar sluit waakzaamheid op toekomstige bevaarbaarheid en het voorkomen van onomkeerbare besluiten, voor het bestuur van de stichting voorshands niet uit.

 

Het bestuur heeft Rick Scholten op gepaste wijze bedankt voor zijn geweldige inzet en zijn vertrouwen uitgesproken over zijn opvolger mevrouw Jorna. Het bestuur is op zoek naar invulling van de vacante geworden bestuurszetel.

 

Voor meer informatie zie  http://www.apeldoornskanaal.com

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Advertentie

spot_img