Integriteitsmelding nader onderzocht: ‘Melding is speculatie’

Epe – De burgemeester van Epe heeft onafhankelijk onderzoek laten doen naar aanleiding van een integriteitsmelding tegen twee bestuurders, te weten wethouder Jan Aalbers en oud-burgemeester Hans van der Hoeve. Het Periklesinstituut concludeert in haar rapport: de melding gaat uitgebreid in op mogelijke motivaties van betrokken bestuurders, maar levert daar geen bewijzen voor. Het instituut beoordeelt ze daarom als speculatie. Burgemeester Tom Horn las in de gemeenteraadsvergadering van 16 september een verklaring voor. Hij beschouwt het onderzoek nu als afgerond.

Steunpunt Integriteitsonderzoek ingeschakeld

Naar aanleiding van de melding, kort voor de zomer, schakelde burgemeester Horn als eerste het Steunpunt Integriteitsonderzoek Politieke Ambtsdragers (CAOP) in, vanwege hun deskundigheid op het gebied van integriteitsonderzoek. De burgemeester en de gemeentesecretaris hebben een gesprek gevoerd met de melder. Daarnaast zijn de twee betrokken (oud-)bestuurders gehoord.

Alle feiten nauwkeurig onderzocht

Ook zijn de bekende feiten voor beide meldingen nauwgezet onderzocht. Volgens het CAOP rechtvaardigde de melding vooralsnog geen persoonsgericht integriteitsonderzoek naar beide bestuurders. In het kader van maximale transparantie en zorgvuldigheid is het Periklesinstituut gevraagd om deze conclusie onafhankelijk te toetsen. Het Periklesinstituut is een kennisinstelling voor de parlementaire democratie en helpt gemeentebesturen met het inrichten van integriteitsprocedures. Het kan goed beoordelen of er sprake is van het overtredingen van regels, normen en mores.

Bestuurders deden niets onoorbaars

Het onderzoeksinstituut is glashelder in haar conclusie: ‘Er is geen bewijs of aanleiding te veronderstellen dat de heer Aalbers buiten de verantwoordelijkheden of in strijd met de gedragscode zou hebben gehandeld. Laat staan dat er een aanwijzing zou zijn dat er strafbare feiten zijn gepleegd.’ Het instituut ziet op basis van de aangeleverde stukken ook geen aanleiding tot nader onderzoek. De melding over oud-burgemeester Hans van der Hoeve krijgt de volgende conclusie mee: ‘Voor de beschuldigingen aan zijn adres van machtsmisbruik en onrechtmatig bevoordelen van een projectontwikkelaar bestaat geen bewijs, er zijn geen ongeoorloofde handelingen geconstateerd, noch aanwijzingen dat deze zouden hebben plaatsgevonden.’

Integriteit groot goed

Tom Horn ging in zijn verklaring in de gemeenteraad dieper in op integriteit en de waarde daarvan: “In het openbaar bestuur is het de bedoeling om zuiver en onkreukbaar je werk te doen. Dienstbaar aan de belangen van de gemeente en onze inwoners. Ik sta zeker open voor meldingen van integriteitsschendingen, maar meldingen met een gebrekkige bewijslast beschadigen mensen en brengen het bestuur in lastige posities. Met dit onderzoek beschouw ik deze melding als afgedaan.”

Verklaringen en aangifte

Oud-burgemeester Hans van der Hoeve geeft een korte verklaring naar aanleiding van de onderzoeksresultaten: “Het is goed dat de gemeente de integriteitsmelding conform protocol, met steun van het Steunpunt Integriteitsonderzoek Politieke Ambtsdragers, heeft behandeld en de conclusie door een onafhankelijk deskundige heeft laten toetsen. De conclusie is duidelijk!” Wethouder Jan Aalbers blijft bij zijn verklaring tijdens de raadsvergadering van 8 juli: “Het is een gefantaseerd verhaal, het is beschadigend en opgeblazen tot een lasterlijk en smadelijk geheel. Daarom zal ik als privépersoon aangifte doen.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Voormalige zoutloods Zwarteweg in Heerde nu eigendom van Lagemaat

De gemeente Heerde heeft het eigendom van de voormalige gemeentelijke zoutloods aan de Zwarteweg 2-4 en 4a overgedragen aan Lagemaat BV. Lagemaat gaat op...

Collectieve actie zonnepanelen: de eerste 59 geplaatst

Brummen/Eerbeek – Begin september startte de gemeente Brummen met een zonnepanelenactie voor haar inwoners. Met deze actie wil de gemeente duurzame energieopwekking stimuleren. Inmiddels...

Chris Schouten beoogd lijstrekker PvdA Apeldoorn

De kandidaatstellingscommissie van PvdA Apeldoorn is in de afgelopen maanden druk bezig geweest met het werving en selecteren van kandidaat-raadsleden voor de verkiezingen van...

Financiële steun voor betere toegankelijkheid Boerderijmuseum

Oldebroek - Vrijwilligers van het Boerderijmuseum de Bovenstreek in Oldebroek hebben de afgelopen coronamaanden gebruikt om plannen te maken voor de toekomst, rekening houdend...

Omgaan met landbouwverkeer belangrijke les voor schoolgaande jeugd

Oldebroek - Kinderen op het platteland delen de weg met landbouwverkeer. De wegen zijn er niet zo breed en de voertuigen zijn groot. Om...

Gezamenlijke controle op MOB-complex in Voorthuizen

Voorthuizen - Bij het voormalige MOB-complex in Voorthuizen heeft zaterdag 11 september een grote gezamenlijke controle plaatsgevonden. Alle ruimtes op het complex zijn geïnspecteerd...

Noord-Veluwse scholen strijden tegen elektronisch afval!

Noord Veluwe - Tien basisscholen uit de gemeenten Elburg, Oldebroek, Harderwijk, Putten, Ermelo en Nunspeet doen van 13 september tot en met 7 oktober...

Onthulling nieuwe naam: Basisschool De Ontdekking

Brummen – Nu Expeditie 24/7 gesloten is, maakt bij de start van het nieuwe schooljaar de Oecumenische Basisschool eigenlijk een beetje een nieuwe start....