Bijeenkomst woonwensenonderzoek senioren in Wageningen

Wageningen – Eind 2017 hebben bijna 500 Wageningse senioren meegedaan aan een onderzoek naar de woonwensen van senioren. Op vrijdag 9 februari organiseert de gemeente Wageningen een bijeenkomst over de conclusies van dit uitgevoerde Woonwensenonderzoek. In theater “Junushoff” worden vanaf 13.30 uur deze conclusies doorgenomen en wordt dieper op de woonwensen ingegaan. Alle geïnteresseerden zijn welkom.

Hoge respons

Er waren 500 deelnemers aan het woonwensenonderzoek. Dat betekent een respons van 50% op de 1000 verstuurde enquêteformulieren; een bijzonder hoog percentage! Daaruit blijkt wel dat dit onderwerp in de stad bijzonder leeft. Het onderzoek ging in op vragen als waarom willen mensen blijven wonen waar ze nu wonen of wat maakt dat ze juist naar een andere buurt willen? Welke redenen zijn daarvoor? En naar wat voor type woningen zijn ze op zoek? Bij het onderzoek zijn ook de CWSO en de Woningstichting betrokken.

“Dé seniorenwoning bestaat niet”

Wethouder Han ter Maat:”Ook ik ben als 66-jarige een ‘senior’ en denk regelmatig na over mijn woontoekomst. Zes jaar geleden ben ik zelf veel kleiner gaan wonen en ook nu ben ik bezig met de vraag hoe lang ik nog in mijn huis wil blijven wonen. En wat moet ik doen als mijn gezondheid op termijn achteruit zou gaan? Wil en kan ik hier straks dan nog wel in mijn eigen huis blijven wonen?

Woonwensenonderzoek

Dat zijn vragen waar we allemaal wel eens over nadenken. Bovendien vind ik het heel belangrijk om de verschillende woonwensen van de senioren in onze stad te kennen. Want het is niet zo dat iedere senior dezelfde woonwensen heeft. Dat is van tal van factoren afhankelijk. De “enige echte seniorenwoning” bestaat namelijk niet. Er zijn verschillende typen woningen waar senioren in wonen.

Verschillen in beeld

Juist die verschillen wilden wij als gemeente in beeld krijgen om zo beter te kunnen inspelen en sturen op de woningmarkt. Gezien de wens om mensen langer zelfstandig thuis te laten wonen, vind ik het als wethouder erg belangrijk om daarvan een beeld te krijgen. Gelukkig hebben we bijna 500 ingevulde enquêteformulieren teruggekregen. Daar kunnen we echt wat mee!”

Inbreng voor toekomstige plannen

Op vrijdag 9 februari aanstaande vindt om 13.30 uur in theater Junushoff een verdiepende bijeenkomst plaats met een groot aantal senioren die de enquête hebben ingevuld, met als doel met deze groep door te praten over de conclusies. Dan is er ook  ruimte om meer woonwensen en ideeën naar voren te brengen.

Naast wethouder Wonen, Han ter Maat, zullen de nieuwe directeur van de Woningstichting en de ontwikkelaar van seniorenwoningen, de heer Kuin, aanwezig zijn. Zij willen graag horen welke expliciete woonwensen de senioren hebben. In de bijeenkomst zullen zij  reageren op de resultaten uit de enquête. De conclusies uit de enquête kunnen worden gebruikt door vastgoedontwikkelaars om beter naar behoefte te bouwen. Ook de gemeente zal die conclusies vanzelfsprekend gebruiken om het beleid zoals vastgesteld in de Woonvisie beter handen en voeten te geven.

Graag aanmelden voor bijeenkomst

Belangstellenden zijn welkom om als toehoorder aanwezig te zijn bij deze bijeenkomst. U kunt u aanmelden door een email te sturen naar Wendy.thissen@wageningen.nl.

In het voorjaar worden de resultaten bekend gemaakt via de gemeentepagina in huis-aan-huiskrant “StadWageningen”.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Project Stuwdam steun in rug van ondernemers bij verzet tegen criminelen

Duiven/Westervoort - Ondernemers en boeren krijgen steun in hun verzet tegen criminelen die zaken met hen willen doen door het project Stuwdam. Politie, de...

Inrijdverbod Rosandepolderweg tijdens zomermaanden

Renkum - De gemeente Renkum stelt een inrijdverbod in voor de Rosandepolderweg. Het verbod geldt van 1 mei tot 1 oktober dit jaar en...

Fietsenstalling Arnhem Centraal krijgt upgrade

Arnhem - Van 23 april tot eind juni zijn er minder plekken beschikbaar in fietsenstalling Stationsplein (Centrumzijde, naast het station Arnhem Centraal) door onderhoud....

Onderzoek gezamenlijke brandweerkazerne met brandweerkorpsen

Aalten - In 2017 is het project CrossFire gestart. Met dit project wordt onderzocht hoe de brandweerposten Suderwick en Dinxperlo gezamenlijk een internationale brandweerkazerne...

Controle Westerhout levert hennepkwekerij en gestolen auto op in Druten

Druten - Bij een controle op bedrijventerrein Westerhout in Druten zijn gisteren een hennepkwekerij met 120 planten, een gestolen auto en auto onderdelen aangetroffen....

Nijmeegse Kunstnacht viert jubileumeditie op zaterdag 18 september 2021

Nijmegen - De Nijmeegse Kunstnacht wordt dit jaar voor de tiende keer georganiseerd. Dat wordt gevierd met een speciaal jubileumprogramma op zaterdagavond 18 september...

Basisschool Hidaya opent 50e ‘Bibliotheek op school’

Nijmegen - Op donderdag 15 april opende de Nijmeegse basisschool Hidaya een eigen Bibliotheek op school. In meerdere opzichten een feestelijk moment: het is de...

Elsemieke Laset coördinator Aangepast Sporten in Mook en Middelaar

Mook en Middelaar - Elsemieke Laset is door de gemeente Mook en Middelaar aangesteld als coördinator Aangepast Sporten. Zij is aangesloten bij de projectgroep...