Fietsbrug over de Maas gaat Cuijk met Mook verbinden

Cuijk – Om gemakkelijk en snel van Cuijk naar Nijmegen v.v. te kunnen fietsen, wordt een brug over de Maas gebouwd. Bij de aanbesteding kwam de bouwcombinatie ZÜBLIN-HSM als beste tevoorschijn. ZÜBLIN-HSM gaat de brug c.a. realiseren voor een bedrag van 12 miljoen euro. Naar verwachting kunnen de eerste fietsers de brug over in het najaar van 2020.

Aanbesteding

Een essentieel onderdeel van de snelle fietsroute Cuijk – Mook – Nijmegen, officieel MaasWaalpad geheten, is een fietsbrug over de Maas. Voor het ontwerp, de bouw en het onderhoud van deze brug is een aanbestedingstraject uitgezet. Na een voorselectie hebben uiteindelijk twee bedrijven offerte uitgebracht. Bouwcombinatie ZÜBLIN-HSM kwam daarbij als beste uit de bus. Tot de scope van de aanbesteding behoort de snelle fietsroute tussen Cuijk en Mook, bestaande uit:

  • Fietspad tussen Cuijk, Zadelmakersdreef en Mook, Lindenlaan;
  • De fiets- voetgangersbrug over de Maas;
  • Het fietsviaduct over de N271 in Mook;
  • De verbinding tussen de snelle fietsroute en de Veldweg in Mook;
  • De kruisingen met de Mariagaarde in Katwijk en de Galberg in Cuijk.

Belangrijk onderdeel van de aanbesteding is dat aan de inschrijvers gevraagd werd zelf met een architectonisch en landschappelijk ontwerp te komen. Een speciale commissie (kwaliteitsteam) heeft de voorstellen beoordeeld, waarbij het ontwerp van ZÜBLIN-HSM als beste uit de bus kwam. Het plan voorziet volgens de commissie in een comfortabele fietsverbinding die op een goede manier is ingepast in het landschap. Het ontwerp van
de brug zelf is beoordeeld als fraai, herkenbaar en goed doordacht en vormt een vanzelfsprekend geheel met de bestaande spoorbrug.

Fietsbrug

De hoofdoverspanning (boven de Maas) van de fietsbrug wordt geheel in staal uitgevoerd, de aanbruggen (boven de uiterwaarden) worden van beton. De brug krijgt een voetpad van anderhalve meter breed en een fietspad van vier meter breed. De brug is nadrukkelijk niet bedoeld en ook niet ontworpen voor (toekomstig) autoverkeer. Wel kunnen kleine dienst-, nood- en hulpverleningsvoertuigen over de brug rijden.

Kosten

Met de realisatie van dit deel van het MaasWaalpad – de totale scope van de aanbesteding, inclusief grondaankoop, voorbereidings- en plankosten – is een bedrag van 19,1 miljoen euro gemoeid. Dit bedrag wordt opgebracht door de provincies Gelderland, Brabant en Limburg, de gemeente Nijmegen en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (bijdrage uit het programma Beter Benutten).

Snelle fietsroute

Snelle fietsroutes hebben vlak asfalt en weinig obstakels. Ze bieden zo veel mogelijk voorrang zodat fietsers weinig hinder hebben van ander verkeer. Via snelle fietsroutes kunnen forensen en scholieren sneller op de fiets naar werk of studie. In de provincie Gelderland bestaat al een stelsel van dit soort snelle fietsroutes, zoals het RijnWaalpad, De Liemers en het Batavierenpad.

Gedeputeerde Conny Bieze namens de drie provincies: “Overal in Gelderland en Nederland leggen we de snelle fietsroutes aan. Dat doen we samen met gemeenten zodat we een goed alternatief hebben voor de auto. We moeten ervoor zorgen dat onze steden goed bereikbaar blijven en we daar gezond kunnen leven. Het aantal mensen dat de snelle fietsroutes gebruikt groeit gestaag en we verwachten dat de komende jaren dit nog verder toeneemt. Dat is een hele goede ontwikkeling.”

De fietsbrug Cuijk-Mook maakt deel uit van de snelle fietsroute tussen Cuijk en Nijmegen. Zo kunnen bewoners uit Cuijk, Mook en Middelaar en Heumen straks veilig, comfortabel en snel op de fiets naar werk en school in Nijmegen e.o. Daarnaast heeft de verbinding een recreatieve functie. De rechtstreekse fietsbrug over de Maas levert fietsers vanuit Cuijk 2,5 km winst op in vergelijking met de route via de brug over de A73. De verwachting is dat er dagelijks veel forensen en scholieren gebruik zullen maken van de brug. Daar komt nog bij dat er naast ‘gewone’ fietsers steeds meer elektrische fietsen op deze route zullen gaan rijden. Ook wandelaars kunnen gebruik maken van de brug.

Ook wethouder Wienhoven (Mook en Middelaar) toont zich verheugd: “Met deze fietsbrug, die twee regio’s en twee gemeenten dichter bij elkaar brengt, gaat een langgekoesterde wens in vervulling. Eindelijk kunnen woorden in daden worden omgezet.” Wethouder Stoffels (Cuijk) sluit zich daarbij aan: “Snelle fietsroutes passen uitstekend in nieuwe
vormen van mobiliteit. Op de fiets naar je werk is gezond, het dringt de files terug en het zorgt voor een schonere lucht.”

Realisatie

Het gedeelte van het MaasWaalpad tussen Mook en Nijmegen is inmiddels gereed. De verbinding tussen de snelle fietsroute en de Veldweg in Mook wordt voor 1 december 2018 gerealiseerd, zo kan de in 2017 gerealiseerde spoorse onderdoorgang zo snel mogelijk in gebruik genomen worden. Nu de bouw van de brug in 2019 gaat beginnen, start ook de gemeente Cuijk met de aanleg van de fietsroute. Het gaat daarbij om het gedeelte tussen de hoek Zadelmakersdreef/Botteliersdreef en de Molenstraat (Station).

Inmiddels is ook een oplossing bedacht voor de oversteek van de fietsroute ter hoogte van de Mariagaarde, direct achter het spoorwegviaduct. Hier zal, in verband met het wat beperkte zicht, gewerkt gaan worden met automatische signalering die automobilisten attenderen op naderende fietsers. Ter hoogte van de Galberg zal de voorrangssituatie op de fietsroute éénmalig worden onderbroken. Dat voorkomt het risico dat automobilisten, staande op het spoor, moeten wachten om kruisend fietsverkeer voorrang te verlenen.

Wethouder Stoffels: “Met aanwonenden en belanghebbenden is uitvoerig overleg gevoerd. Door hier en daar maatwerkoplossingen te bieden kan de nieuwe fietsroute inmiddels rekenen op een breed draagvlak.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Fietsroute Tempels langs de Maas: ontmoet live Romeinen

West Maas en Waal - De opening van de langverwachte fietsroute Tempels langs de Maas vindt plaats op 18 juni. Hiermee is de rijke...

Nieuwe voetgangersbrug Waalfront sluitstuk wandelroute langs de Waal

Nijmegen - Het Waalfront in Nijmegen-West krijgt steeds meer vorm. In het gebied komen woningen, horeca en bedrijven, maar ook een aantrekkelijke openbare ruimte....

Burgemeester Hans Teunissen officieel Gennepenaar

Gennep - Burgemeester Hans Teunissen en zijn vrouw Anne-Marie zijn sinds 16 juni 2021 inwoners van Gennep. Deze dag schreef de burgervader zich in...

Bedrijventerrein Bijsterhuizen mag 16,5 hectare uitbreiden

Wijchen - Provincie Gelderland en de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen geven groen licht voor de eerste uitbreidingsfase van bedrijventerrein Bijsterhuizen. De eerste uitbreidingsfase is 16,5...

Reeën in de gemeente Heumen

Heumen - Vanuit de lokale jagersvereniging hebben wij helaas klachten gekregen over het aantal reeën dat sinds januari 2021 is overleden in onze bossen....

Mogelijkheden dorpshuis De Lier worden onderzocht in Druten

Druten - Het gebouw van dorpshuis De Lier is verouderd. Zo is de bouwtechnische kwaliteit van het gebouw slecht. Ook is er niet voldoende...

Geniet van de stad en ruim je rommel op!

Zutphen - De zon schijnt en het is heerlijk om van onze stad te genieten. Zutphen ligt er prachtig bij en dat willen we...

Avond van de Schatbewaarders: Cuijk maakt zich klaar voor aanstaand huwelijk

Cuijk - Op zaterdagavond 27 november vindt De Avond van de Schatbewaarders plaats, een dag eerder gaat de film CUIJK TOCH in première. In...