Voordracht kwartiermaker griffie en beoogd griffier gemeente Land van Cuijk

Land van Cuijk – Een inspirerende en actieve kwartiermaker griffie/griffier die weet wat nodig is om de nieuwe gemeenteraad van de gemeente Land van Cuijk effectief en herkenbaar te laten functioneren. Dit zijn eigenschappen die de selectiecommissie zocht en heeft gevonden in Richard van der Weegen, huidig griffier bij de gemeente Cuijk. Richard van der Weegen wordt aanbevolen als kwartiermaker griffie/beoogd griffier voor de gemeente Land van Cuijk.

Profiel kwartiermaker griffie

De nieuwe gemeente Land van Cuijk, die per 1 januari 2022 met zo’n 80.000 inwoners een feit is, telt 35 raadsleden. Het wordt in oppervlakte de grootste gemeente van Brabant en ook qua inwonersaantal is het een behoorlijke schaalvergroting voor de nu vier individuele gemeenten: Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis.

Dit vraagt om een verbindende griffier, die niet alleen de 35 raadsleden inspireert en begeleidt in deze schaalsprong, maar ook de connectie kan maken in het gemeentehuis én met alle partners in de 29 dorpen. De griffier van de gemeente Land van Cuijk is zichtbaar, heeft visie en beschikt over een dosis overtuigingskracht. Richard van der Weegen wordt door de selectiecommissie, bestaande uit een afvaardiging van de vier gemeenteraden, unaniem voorgedragen voor deze uitdagende functie.

Benoeming

Het benoemingsvoorstel wordt voorgelegd aan de raad van de gemeente Boxmeer, als grootste herindelingspartner. Op 11 februari neemt deze gemeenteraad hierover een besluit. Bij akkoord start Richard van der Weegen per 1 maart als kwartiermaker griffie/beoogd griffier. De intentie is om Richard te zijner tijd voor te dragen bij het college van Gedeputeerde Staten als tijdelijk griffier. Die benoeming vindt uiterlijk één maand vóór de herindeling plaats en geldt tot de dag waarop de nieuwe gemeenteraad van een griffier is voorzien. De benoeming tot griffier van de daadwerkelijke gemeente Land van Cuijk is aan de nieuwe gemeenteraad. Ook hier is de intentie om Richard van der Weegen aan te bevelen als griffier.

Rol tot 1 januari 2022

In de periode tot 1 januari 2022 treft de kwartiermaker griffie/beoogd griffier samen met de huidige raadsleden en griffiers van de vier gemeenten voorbereidingen voor de nieuwe gemeente. Het bedenken, bepalen en organiseren van wat nodig is om de nieuwe raad effectief en herkenbaar te laten functioneren staat hierbij centraal.

Onderdeel van deze voorbereidingen zijn de raadsverkiezingen in november 2021, de voorbereiding van een inwerkprogramma voor de nieuwe raadsleden, het opstellen van spelregels, verordeningen en een nieuwe vergaderstructuur. De kwartiermaker griffie/beoogd griffier gaat ook aan de slag met de inrichting van de nieuwe griffie die de nieuwe raad straks ondersteunt. De derde rol is het voortdurend verbinden van politieke, bestuurlijke en ambtelijke lijnen in het herindelingsproces, zodat de raden goed in positie blijven.

Rol vanaf herindelingsdatum: 1 januari 2022

Vanaf 1 januari is ondersteuning van de nieuwe raad/raadsleden en advisering bij de invulling van hun rol als raadslid van de grotere gemeente Land van Cuijk een centrale taak. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de schaalsprong, het samenvoegen van raden met diverse werkwijzen en achtergronden en het opbouwen van relaties met raadsleden, collegeleden en medewerkers van de ambtelijke organisatie.

Taken griffier

De griffier zal zich ook richten op de nieuwe raadscultuur en draagt zorg voor de inrichting van informatievoorziening en raadscommunicatie, waarmee de raad goed op de kaart komt. Daarnaast stimuleert de griffier de verbinding tussen de nieuwe raad en de samenleving. Het gaat hierbij om het benutten van de kracht van de 29 dorpen en het verbinden met partners van de gemeente, zoals ondernemers, instellingen en medeoverheden om samen ambities te realiseren. Prachtig en krachtig vanuit onze kern vraagt ook om een prachtige en krachtige gemeenteraad.

Nieuws uit deze regio

Omroep Land van Cuijk organiseert een tv-debat over de volksraadpleging in Grave

Grave - Omroep Land van Cuijk organiseert een debat over de volksraadpleging die op woensdag 17 maart wordt gehouden in de Gemeente Grave. Eén...

’s Heeren Loo trekt zich terug uit nieuw sportcomplex De Gelenberg

Druten - De gemeente Druten realiseert een nieuw sportcomplex met sporthal en zwembad op sportpark de Gelenberg. Vanaf 2024 kunnen inwoners, verenigingen en het...

Run op subsidie sloop en vervanging brom- en snorfietsen

Nijmegen - De gemeentelijke subsidiepot waaruit Nijmegenaren sinds december vorig jaar 400 euro kunnen aanvragen om hun oude brom- of snorfiets van voor 2011...

Talkshow ‘Nijmeegse verhalen’ tijdens Voorwoord van de Boekenweek

Nijmegen - Een talkshow over de vorderingen van een mooie opdracht: 'Schrijf een boek waarin Nijmegen het decor vormt en dat onlosmakelijk verbonden is...

Hennepkwekerij in Deest opgerold na gezamenlijk controle

Druten-Wijchen - In Deest is vandaag een hennepkwekerij met circa 1000 hennepplanten opgerold. Het ondermijningsteam van Tweestromenland, een samenwerking van zes gemeenten, politie en...

Kanaalzone-Zuid: een vitaal stadsdeel met het kanaal als middelpunt

Nijmegen - Het college van B en W wil de komende jaren flink aan de slag met een groot gebied rondom het Maas-Waalkanaal: de...

Illegale handel in drugs krachtig aangepakt in Westervoort

Westervoort - Om een einde te maken aan illegale handel in drugs, heeft de politie op 5 januari 2021 een inval gedaan in een...

Digitaliseringsvouchers voor mkb-bedrijven regio Arnhem-Nijmegen

Westervoort - Mkb-ondernemers uit de regio Arnhem-Nijmegen kunnen vanaf 1 maart 2021 vouchers aanvragen voor hulp bij digitalisering, bijvoorbeeld om een webwinkel op te...