N602: in alle opzichten naar een betere verbinding

Sint Anthonis – De reconstructie van de N602, de voormalige provinciale weg tussen Sint Anthonis en Mill, is veel meer dan het herstel van een versleten wegdek. Want behalve vernieuwing van de weg vindt ook een herinrichting plaats van de dorpskernen, krijgen Wanroij, Ledeacker en Sint Anthonis (deels) een nieuwe hemelwaterafvoer en ligt er intussen een glasvezelnetwerk. Met de brede aanpak wordt zo in feite een voorschot genomen op een toekomstbestendige verbindingsweg in het Land van Cuijk.

Combinatie van onderdelen

“Voor onze gemeente is dit verreweg het grootste project dat hier ooit is gerealiseerd, ook al omdat hier meerdere onderdelen worden gecombineerd. De praktijk leert dat zich daarbij onvoorziene situaties kunnen voordoen. Met onze projectorganisatie proberen wij daar zo adequaat mogelijk op in te spelen en doen een beroep op het begrip van de mensen”, zegt wethouder Huub Bellemakers van de gemeente Sint Anthonis. Hij heeft de reconstructie van de N602 in zijn portefeuille.

Toekomstbestendig

Hoofddoel van de reconstructie van de N602 is de realisering van een duurzaam veilige verbinding voor tenminste 20 jaar, waar zowel inwoners als passanten hun voordeel mee doen. De herinrichting van de weg zal niet leiden tot minder verkeersbewegingen op deze belangrijke lokale verbindingsweg in het Land van Cuijk, maar wel tot een grotere veiligheid. Groot was in de planfase de inbreng van werkgroepen in Sint Anthonis, Ledeacker en Wanroij. “Deze mensen hebben positief meegedacht over de inrichting en houden ons tijdens de uitvoering ook bij de les”, aldus Bellemakers.

Reconstructie meer dan periodiek onderhoud

De wethouder wijst erop dat de reconstructie veel meer inhoudt dan periodiek wegonderhoud, want binnen het project wordt ook een reeks van wensen vanuit de drie dorpen voor verfraaiing van de dorpskernen gerealiseerd. “Bij de overdracht van de weg heeft de provincie 5 miljoen euro aan onze gemeente toegewezen. Voor de wensen van de dorpen heeft onze gemeenteraad extra budget beschikbaar gesteld.”

Hemelwaterriool

Door de verandering van het klimaat, met in de zomer soms heftige regenbuien die tot wateroverlast leiden, wordt landelijk ingezet op extra afvoer van hemelwater. Omdat bij de reconstructie van de N602 de bestrating in Sint Anthonis, Ledeacker en Wanroij volledig wordt vervangen, is dit voor de gemeente een unieke kans om een hemelwaterriool aan te leggen. In Wanroij en Ledeacker in de hele kern, in Sint Anthonis ten dele.

Afvoer regen naar sloten

Dankzij het scheiden van de riolen, wordt hier het regenwater naar de sloten afgevoerd en niet naar de zuiveringsinstallaties. “We zijn goed op weg met de afkoppelopdracht, maar we zijn er nog niet.” Het klopt dat de werkduur van het project door de aanleg van hemelwaterriool wordt verlengd, “maar dit geeft per saldo aanzienlijk minder overlast dan als dit riool over pakweg 5 jaar zou moeten worden aangelegd in de nieuwe weg”.

N602: in alle opzichten naar een betere verbinding
Regenwaterafvoer van wegen niet meer naar waterzuivering, maar direct naar sloten – Beeld: gemeente Sint Anthonis

Bijenvriendelijke bermen

Met nieuwe beplanting en inzaai van de bermen met een bijenvriendelijk kruidenmengsel over een lengte van circa 5 km wordt de N602 een grote bijen- en vlindercorridor. Het onderstreept daarmee de voortrekkersrol van Sint Anthonis als bijenvriendelijke gemeente.
Ook de aanleg van het glasvezelnetwerk voor het Land van Cuijk, dat aanvankelijk de reconstructie van de N602 in de wielen leek te rijden, is door samenspraak en samenwerking tussen alle partijen uitstekend in het project ingepast. De optelsom van al deze aspecten betekent dat de aanpak van de N602 in alle opzichten leidt tot een betere verbinding.

Herstelplan

Dat de reconstructie in Wanroij niet vlekkeloos is verlopen, dat is ook voor de wethouder helder. Om die reden heeft hij eind augustus ingegrepen. Niet alleen werd er een nieuwe directievoerder aangesteld, ook kreeg bureau Newae de opdracht om het ontwerp te reviseren. Voor Wanroij betekent dit dat er een herstelplan is opgesteld. “We werken met een budget. De financiële verantwoordelijkheid ligt bij de gemeente”, stelt Bellemakers, die blij is dat de werkgroep Wanroij constructief meedenkt over haalbare oplossingen. Volgens de planning kunnen de herstelwerkzaamheden in Wanroij voor carnaval worden afgerond.

Inrichtingsplan bijgesteld

Ook voor Ledeacker als Sint Anthonis heeft Newae het aanvankelijke inrichtingsplan tegen het licht gehouden en in samenspraak met de werkgroepen bijgesteld. De leden van de werkgroepen hebben veel vertrouwen in de nieuwe aanpak, zoals de wethouder zelf heeft gehoord tijdens het overleg met de werkgroepen.

Omleidingen

Net zoals dat bij de afsluiting van Wanroij het geval was, zoekt de projectorganisatie ook voor de werkzaamheden in Ledeacker (november 2018-juni 2019) en Sint Anthonis (juni-november 2019) naar de maximale bereikbaarheid voor aanwonenden en bezoekers van winkels en bedrijven. Zo is de projectorganisatie al bezig met een plan voor de aanrijroutes voor deelnemers en bezoekers van de carnavalsoptocht in Sint Anthonis en voor de Pinksterfeesten van Activia.

Overlast onvermijdelijk

“Net zoals dat tijdens de werkzaamheden in Wanroij het geval was, zullen we de geijkte kanalen benutten om de bereikbaarheid en omleidingen te communiceren.” Overlast is onvermijdelijk. “Als iets niet duidelijk is of als er vragen zijn, dan hopen we dat wij dit ook snel horen. Want we kunnen sneller actie ondernemen als we een signaal krijgen.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Voordracht kwartiermaker griffie en beoogd griffier gemeente Land van Cuijk

Land van Cuijk - Een inspirerende en actieve kwartiermaker griffie/griffier die weet wat nodig is om de nieuwe gemeenteraad van de gemeente Land van...

Inrichten stembureaus ondersteunt door Stichting Ongehinderd

Berg en Dal - Een belangrijk onderdeel bij de inrichting van de stembureaus is dat deze dit jaar toegankelijk én coronaproof moeten zijn. De...

Met gratis spel kunnen gezinnen energie én geld besparen

Duiven en Westervoort - Welke apparaten slurpen de meeste stroom? Hoeveel lampen branden er in jouw huis? Het gratis spel Junior Energiecoach daagt jou...

17 aanhoudingen in onderzoek wapenhandel

Midden-Nederland - De politie heeft 17 mannen aangehouden in een groot onderzoek naar wapenhandel. De verdachten komen uit Amersfoort, Almere, Lelystad, Oss, Drachten, Tilburg,...

Wegwerkzaamheden Muntweg in Nijmegen vanaf 18 januari

Nijmegen - Een deel van de Muntweg in Nijmegen is van 18 januari 7.00 uur tot 2 april 16.00 uur afgesloten voor al het verkeer...

Voorleesplezier in verschillende talen

Tijdens de Nationale Voorleesdagen van 20 tot en met 30 januari is er extra aandacht voor voorleesplezier bij de Bibliotheek Gelderland Zuid. Want voorlezen...

Voormalig Sint Catharina Gasthuis in de verkoop

Grave - Eind december 2020 heeft de gemeente Grave het gebouw van het voormalig Sint Catharina Gasthuis, Brugstraat 13 te Grave, verkocht. Daarmee komt...

Ondersteuning voor kinderopvang en basisscholen bij noodopvang

Berg en Dal - De gemeente Berg en Dal gaat basisscholen en kinderdagverblijven ondersteunen bij de noodopvang voor ouders met cruciale beroepen. Deze ondersteuning...