Wageningen zet met eerste zonnepark belangrijke klimaatstap

Waginingen – De plannen voor het eerste zonnepark in Wageningen, zonnepark Van Roekel aan de Haarweg, zijn gereed en liggen vanaf 7 juni voor iedereen ter inzage. Zonneparken zijn onmisbaar om de klimaatdoelen te halen. Met dit zonnepark willen grondeigenaar WUR en ontwikkelaar LCEnergy een goed voorbeeld neerzetten.

Het zonnepark aan de Haarweg wordt ook wel zonnepark Van Roekel genoemd naar de huidige pachter van de grond van de WUR. Het plan is een initiatief van de WUR en is voortgekomen uit het Wageningse Klimaatplan, een samenwerking van ruim 30 Wageningse klimaatpartners.

Inpassing in het kort

Bij het maken van het plan is zo goed mogelijk rekening gehouden met de omwonenden. Zo blijven de panelen bijvoorbeeld zo laag mogelijk. Het betreffende perceel ligt al 80 cm verdiept en de panelen worden 1.60 m hoog, zodat de hoogte van de panelen voor de omwonenden beperkt blijft tot 80 cm en er zittend overheen gekeken kan worden. Ook worden de panelen aan de zijde van de omwonenden begrensd door een wintergroene haag. Daarnaast wordt aan de omwonenden zonnepanelen op het dak aangeboden. Aan de andere zijden plaatst LCEnergy ten behoeve van een goede landschappelijke inpassing en voor verhoging van de biodiversiteit een haag van inheemse struiken, onder andere meidoorn en sleedoorn. Tussen de panelen komt bloemrijk grasland, dat een paar keer per jaar wordt begraasd door schapen. Wethouder Peter de Haan: Zonneparken hebben impact voor omwonenden en voor het landschap, maar zijn – zeker op korte termijn – noodzakelijk. Ik ben blij met de inspanningen van de initiatiefnemers om hier een goed voorbeeld neer te zetten.’

Klimaatneutraal in 2030

Wageningen heeft de ambitie om klimaatneutraal te zijn in 2030. Daarvoor moeten alle zeilen worden bijgezet. Het is nodig, dat het energiegebruik met 50 % omlaag gaat en Wageningen in 2030 al zoveel mogelijk van het gas af is. Daarnaast moet er duurzame energie worden opgewekt. Dat betekent zonnepanelen op alle geschikte daken. Dat zal niet een-twee-drie gerealiseerd zijn, want de gemeente is daarvoor afhankelijk van beslissingen van alle woning- en gebouweigenaren. Ook is het nog niet genoeg; daarnaast zijn nog een aantal zonnevelden en/of windmolens nodig. In veel gemeenten zijn daar al voorbeelden van. In Wageningen is het zonnepark aan de Haarweg de eerste belangrijke stap.

Inzage

Het Bestemmingsplan Zonnepark Haarweg ligt van 7 juni t/m 18 juli 2018 ter inzage. Tijdens deze periode kan iedereen zienswijzen indienen bij de gemeenteraad van de gemeente Wageningen, postbus 1, 6700 AA  Wageningen. Het ontwerpbestemmingsplan is in elektronische vorm te raadplegen en te verkrijgen via de website van de gemeente Wageningen (www.wageningen.nl/bestemmingsplannen). Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0289.0073zonparkHaarweg-ONT1. Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan in papieren vorm in te zien bij Publiekszaken. Publiekszaken is op woensdagochtend geopend van 8.30 uur tot 12.30 uur en op vrijdagmiddag van 12.30 uur tot 19.00 uur. De stukken kunnen ook op afspraak worden ingezien tussen 8.30 uur en 16.00 uur. Via de gemeentelijke website (www.wageningen.nl) kunt u een afspraak maken.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Nieuwbouw met meer ruimte voor vleermuis, huismus en egel

Arnhem - Ontwikkelaars die in Arnhem willen bouwen, worden binnenkort verplicht natuur in en rond de nieuwbouwwoning meer te betrekken bij hun ontwerp ....

Onderhoud A73 tussen Nijmegen en Venlo

Nijmegen/ Venlo - Aannemerscombinatie ViaOptimum voert in opdracht van Rijkswaterstaat onderhoud uit aan de A73 tussen Nijmegen en Venlo. De werkzaamheden worden in vier...

Spoorlaan Groesbeek zet volgende stap in winkel- en wooncomplex

Groesbeek - Aan de oostkant van het marktterrein in Groesbeek gaat Hinke Fongers Beheer B.V. appartementen bouwen, met daaronder winkelruimtes. Ook breiden de Aldi...

Actie Schone Maas levert 69 zakken vol afval op

Mook en Middelaar - In samenwerking met het IVN (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid) heeft de Actie Schone Maas in 2021 weer plaatsgevonden. Dit...

Schietincident aan Schillendreef in Cuijk

Cuijk - Vanmiddag werd de politie rond 14.15 uur gealarmeerd voor een mogelijk schietincident aan de Schillendreef in de gemeente Cuijk. Ook een traumaheli...

8,1 miljoen voor Arnhems Actieplan Werk

Arnhem - Voorkomen dat mensen hun baan verliezen en - als dat toch gebeurt - hen snel weer op weg helpen, intensieve begeleiding voor...

Protestmars ‘Police For Freedom’ niet toegestaan in Barneveld

Barneveld - Op zaterdag 8 mei om 12 uur startte  ‘Police For Freedom’ een protestmars in de gemeente Barneveld tegen de landelijke coronamaatregelen.  Het...

Buurtbenkskes Schaijk, Reek en Zeeland officieel in gebruik genomen

Zeeland - Wethouder Riny van Rinsum heeft vandaag de Landerdse buurtbenkskes in gebruik genomen. De bankjes zijn een initiatief van Samen Landerd Samen Erbij,...