Wageningen zet met eerste zonnepark belangrijke klimaatstap

Waginingen – De plannen voor het eerste zonnepark in Wageningen, zonnepark Van Roekel aan de Haarweg, zijn gereed en liggen vanaf 7 juni voor iedereen ter inzage. Zonneparken zijn onmisbaar om de klimaatdoelen te halen. Met dit zonnepark willen grondeigenaar WUR en ontwikkelaar LCEnergy een goed voorbeeld neerzetten.

Het zonnepark aan de Haarweg wordt ook wel zonnepark Van Roekel genoemd naar de huidige pachter van de grond van de WUR. Het plan is een initiatief van de WUR en is voortgekomen uit het Wageningse Klimaatplan, een samenwerking van ruim 30 Wageningse klimaatpartners.

Inpassing in het kort

Bij het maken van het plan is zo goed mogelijk rekening gehouden met de omwonenden. Zo blijven de panelen bijvoorbeeld zo laag mogelijk. Het betreffende perceel ligt al 80 cm verdiept en de panelen worden 1.60 m hoog, zodat de hoogte van de panelen voor de omwonenden beperkt blijft tot 80 cm en er zittend overheen gekeken kan worden. Ook worden de panelen aan de zijde van de omwonenden begrensd door een wintergroene haag. Daarnaast wordt aan de omwonenden zonnepanelen op het dak aangeboden. Aan de andere zijden plaatst LCEnergy ten behoeve van een goede landschappelijke inpassing en voor verhoging van de biodiversiteit een haag van inheemse struiken, onder andere meidoorn en sleedoorn. Tussen de panelen komt bloemrijk grasland, dat een paar keer per jaar wordt begraasd door schapen. Wethouder Peter de Haan: Zonneparken hebben impact voor omwonenden en voor het landschap, maar zijn – zeker op korte termijn – noodzakelijk. Ik ben blij met de inspanningen van de initiatiefnemers om hier een goed voorbeeld neer te zetten.’

Klimaatneutraal in 2030

Wageningen heeft de ambitie om klimaatneutraal te zijn in 2030. Daarvoor moeten alle zeilen worden bijgezet. Het is nodig, dat het energiegebruik met 50 % omlaag gaat en Wageningen in 2030 al zoveel mogelijk van het gas af is. Daarnaast moet er duurzame energie worden opgewekt. Dat betekent zonnepanelen op alle geschikte daken. Dat zal niet een-twee-drie gerealiseerd zijn, want de gemeente is daarvoor afhankelijk van beslissingen van alle woning- en gebouweigenaren. Ook is het nog niet genoeg; daarnaast zijn nog een aantal zonnevelden en/of windmolens nodig. In veel gemeenten zijn daar al voorbeelden van. In Wageningen is het zonnepark aan de Haarweg de eerste belangrijke stap.

Inzage

Het Bestemmingsplan Zonnepark Haarweg ligt van 7 juni t/m 18 juli 2018 ter inzage. Tijdens deze periode kan iedereen zienswijzen indienen bij de gemeenteraad van de gemeente Wageningen, postbus 1, 6700 AA  Wageningen. Het ontwerpbestemmingsplan is in elektronische vorm te raadplegen en te verkrijgen via de website van de gemeente Wageningen (www.wageningen.nl/bestemmingsplannen). Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0289.0073zonparkHaarweg-ONT1. Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan in papieren vorm in te zien bij Publiekszaken. Publiekszaken is op woensdagochtend geopend van 8.30 uur tot 12.30 uur en op vrijdagmiddag van 12.30 uur tot 19.00 uur. De stukken kunnen ook op afspraak worden ingezien tussen 8.30 uur en 16.00 uur. Via de gemeentelijke website (www.wageningen.nl) kunt u een afspraak maken.

Nieuws uit deze regio

Hennepkwekerij in Deest opgerold na gezamenlijk controle

Druten-Wijchen - In Deest is vandaag een hennepkwekerij met circa 1000 hennepplanten opgerold. Het ondermijningsteam van Tweestromenland, een samenwerking van zes gemeenten, politie en...

Kanaalzone-Zuid: een vitaal stadsdeel met het kanaal als middelpunt

Nijmegen - Het college van B en W wil de komende jaren flink aan de slag met een groot gebied rondom het Maas-Waalkanaal: de...

Illegale handel in drugs krachtig aangepakt in Westervoort

Westervoort - Om een einde te maken aan illegale handel in drugs, heeft de politie op 5 januari 2021 een inval gedaan in een...

Digitaliseringsvouchers voor mkb-bedrijven regio Arnhem-Nijmegen

Westervoort - Mkb-ondernemers uit de regio Arnhem-Nijmegen kunnen vanaf 1 maart 2021 vouchers aanvragen voor hulp bij digitalisering, bijvoorbeeld om een webwinkel op te...

Arnhem steekt 14 miljoen in betere en groenere leefomgeving

Arnhem - De gemeente Arnhem gaat circa 14 miljoen euro reserveren voor projecten in Arnhem-Oost, Kronenburg en het centrum. Dat heeft het college van...

Controles in parken van Nijmegen strenger

Nijmegen - De komende dagen gaan politie en Toezicht extra toezicht houden op de situatie in de Nijmeegse parken in en rond het centrum....

De Vooruitgang krijgt met behulp van subsidie van € 485.000 een restauratie.

Boxmeer - Molen De Vooruitgang in Oeffelt krijgt naast een rijke historie nu ook een nieuwe toekomst. Met behulp van een subsidie van de...

Pinguïns naar binnen vanwege kou

Arnhem – Koninklijke Burgers’ Zoo heeft vijftien jonge en andere partnerloze zwartvoetpinguïns naar binnen gehaald vanwege de langdurige kou in combinatie met de stevige...