Gemeente uitstel besluitvorming windpark

Zorgvuldigheid belangrijker dan snelheid

 

Gemeente Steenbergen – Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het besluitvormingstraject over windpark Karolinapolder Dinteloord uit te stellen. Reden is dat het college de besluitvorming zorgvuldig wil voorbereiden en dat kost meer tijd. “We vinden het belangrijk dat wij de zienswijzen die zijn ingediend zorgvuldig behandelen. Daarnaast ontbreekt op sommige punten nog informatie, zoals een natuuronderzoek. Ook is er nog niet op alle punten overeenstemming met innogy (de ontwikkelende partij). Dat heeft ons doen besluiten meer tijd te nemen,” aldus wethouder Wilma Baartmans. “Zorgvuldigheid gaat hier boven snelheid.”

Voorgeschiedenis

Alle West-Brabantse gemeenten, waaronder dus ook Steenbergen, hebben in 2011 afgesproken bij te dragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen voor 2020. Hierin is de opschaling van de vier windturbines aan de Karolinadijk in Dinteloord opgenomen. De gemeenteraad heeft dit vervolgens in 2012 vastgelegd in de ruimtelijke structuurvisie. innogy heeft op 5 februari 2018 een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning om de bestaande windturbines op te schalen van 2,4 MW naar een vermogen tussen de minimaal 12 MW en maximaal 21,6 MW. Op 31 mei 2018 heeft de gemeenteraad een ontwerp verklaring van geen bedenkingen afgegeven. Om de inwoners te informeren, is er op 5 juni een informatieavond in Dinteloord gehouden over de plannen. Iedereen kon vervolgens van 7 juni t/m 18 juli 2018 een zienswijze  indienen tegen de ontwerp omgevingsvergunning en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen. Er zijn ongeveer 40 zelfstandige zienswijzen ingediend.

Zorgvuldigheid                                                                                          

Het college streefde ernaar de gemeenteraad in september een raadsvoorstel aan te bieden.  Het college vindt het belangrijk om de besluitvorming zowel procesmatig, maatschappelijk en juridisch goed voor te bereiden. Door meerdere redenen is dit niet mogelijk voor die tijd. Zo kost het goed behandelen van de zienswijzen  tijd . Daarnaast heeft innogy het vereiste natuuronderzoek nog niet opgeleverd. Ook is er nog geen overeenstemming over de samenwerkingsovereenkomst voor de sociale randvoorwaarden en de zogenaamde “anterieure overeenkomst”. In deze anterieure overeenkomst staan onder andere afspraken over planschade en de vereiste kwaliteitsverbetering van het landschap. De gemeente wil daarnaast op verschillende onderdelen onafhankelijke advies inwinnen en heeft vervolgens tijd nodig om de vereiste stukken voor te bereiden.

Besluitvormingsproces

Het is nu nog niet bekend hoe het besluitvormingsproces er uit komt te zien. Het college heeft de gemeenteraad voorgesteld het onderwerp eerst opiniërend en pas op een later moment besluitvormend te behandelen. De gemeente informeert de indieners van de zienswijzen schriftelijk over de wijzigingen in het besluitvormingsproces. Zij ontvangen informatie zodra er meer bekend is over het vervolg.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Theehuis de Theepot in Bergen op Zoom door burgemeester een maand gesloten

Bergen op Zoom - Burgemeester Petter heeft zojuist Theehuis de Theepot aan de Wouwsestraatweg in Bergen op Zoom voor 1 maand gesloten. Dit naar...

De Bietentocht 2021 gaat door

Steenbergen - Stichting de Zeeuwse Beurtvaart kondigt met groot genoegen aan dat de Bietentocht dit jaar gezeild kan worden. De officiële start is op...

Keurmerk Veilig Ondernemen voor bedrijventerrein Klaverweide Oud Gastel

Oud Gastel - Bedrijventerrein Klaverweide in Oud Gastel heeft 13 oktober 2021, als eerste bedrijventerrein in Halderberge, het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) ontvangen....

Bevrijdingsconcert 28 oktober 2021: Start spreading the news

Roosendaal - Het bevrijdingsconcert van de gemeente Roosendaal is inmiddels een traditie geworden en wordt ieder jaar gehouden in de periode dat de stad...

Voortaan elektrisch rijden voor Roosendaalse handhaving

Roosendaal - Gemeente Roosendaal gaat voor een duurzame toekomst. Daar hoort ook een elektrisch wagenpark bij die milieuvriendelijk is. Nu de oude voertuigen van...

Zorg voor Groen biedt cliënten SDW en GGZ WNB mooie kansen als opstap naar regulier werk

Gemeente Bergen op Zoom heeft samen met de SDW en de GGZ WNB gewerkt aan een plan ‘Zorg voor Groen’. Dit plan is op...

Maatregelen QR-protest wandeltocht, start bij EKP-parkeerterrein

Roozendaal - De gemeente Roosendaal heeft met politie en officier van justitie in het driehoeksoverleg maatregelen getroffen voor de geplande QR-protest wandeltocht vandaag, zondag...

Escapespel maakt brugklassers water- en klimaatbewust

Den Bosch - Nadenken over extremer weer leer je niet uit een boekje. Om de onderbouw van het Voortgezet Onderwijs water- en klimaatbewuster te...