Reconstructie Kasteel van Wouw – Feestelijke aftrap werkzaamheden

Roosendaal – Waterschap Brabantse Delta, stichting Kasteel van Wouw en de gemeente Roosendaal werken samen aan de reconstructie van het Kasteel van Wouw. Speerpunten daarbij zijn het zichtbaar maken van de restanten van het kasteel, het opnieuw aanleggen van de omwalling rond het kasteel en het realiseren van natuurontwikkeling, waterberging en waterinfiltratie in het gebied.

Aantrekkelijke combinatie

De gracht, de verdedigingswallen en de resten van funderingen worden de komende maanden hersteld en zichtbaar gemaakt. De gracht zal ook worden ingezet voor waterinfiltratie en waterberging. Ook wordt er rondom de gracht een ecologische verbindingszone aangelegd, waarbij waterpoeltjes met elkaar worden verbonden. Dit komt ten goede aan de biodiversiteit voor onder andere amfibieën en waterdieren. Hierdoor ontstaat een aantrekkelijke combinatie van cultuur, watermanagement, natuur, landschap en recreatie.

Archeologische waarde kasteel van Wouw

Het Kasteel van Wouw heeft grote archeologische waarde. Het kasteel is vermoedelijk al in de tweede helft van de dertiende eeuw gebouwd als een ronde waterburcht. Aan het eind van de vijftiende eeuw is om de burcht een vesting gerealiseerd. Deze vesting had vier hoektorens die met aarden wallen aansloten op een voorpoort en een buitengracht. In deze periode werd ook de voorburcht gemoderniseerd.

Komt u ook naar de feestelijke start van de werkzaamheden?

Om de start van de werkzaamheden kracht bij te zetten, organiseren we op donderdag 22 juli om 15.00 uur een feestelijke start van de werkzaamheden. Dit doen we op de Kasteelweide in Wouw. Naast wethouder Inge Raaijmakers, zijn ook Kees Hoendervangers (Stichting Kasteel van Wouw) en Hans Peter Verroen (Waterschap Brabantse Delta) aanwezig. Wethouder Inge Raaijmakers gaat donderdag een symbolische eerste schop in de grond zetten, ten teken van de officiële start van de werkzaamheden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Bospoort definitieve plek in Anton van Duinkerkenpark

Bergen op Zoom - Op woensdag 28 juli nam wethouder Patrick van der Velden de Bospoort in Bergen op Zoom officieel in gebruik. De...

Een 8,4 voor de Wmo ondersteuning aan inwoners voor gemeente Steenbergen

Steenbergen - De inwoners van de gemeente Steenbergen die gebruik maken van de Wmo beoordelen de kwaliteit van de ondersteuning die zij krijgen met...

Roosendaal ontvangt steunpakket Rijk om gevolgen coronacrisis te dempen

Roosendaal - De gemeente Roosendaal ontvangt eenmalig bijna € 700.000,- extra vanuit het Rijk om de negatieve gevolgen van de coronacrisis op het sociaal...

Altijd op de hoogte met de AfvalWijzer

De gemeente Steenbergen vindt het belangrijk om haar inwoners zo goed mogelijk te informeren over de afvalinzameling. De traditionele afvalkalender biedt een volledig overzicht,...

Principeakkoord over tarieven jeugdbescherming en jeugdreclassering in Brabant

Noord-Brabant - Deze week hebben de gezamenlijke jeugdzorgregio’s en Gecertificeerde Instellingen in Noord-Brabant een principeakkoord bereikt over de tarieven voor jeugdbescherming en jeugdreclassering. Dit...

Online innovatiecongres Thebe, De Wever, Mijzo groot succes

Eindhoven - Op donderdag 10 juni organiseerden de drie Brabantse ouderenzorgorganisaties Thebe, De Wever en Mijzo het online innovatiecongres Watsnjoe. Via de website www.watsnjoe.nl...

Veerkrachtig Steenbergen blijft financieel sterk in coronajaar 2020

Steenbergen - Veerkrachtig. Dat is wat de gemeente Steenbergen toonde in coronajaar 2020. Inwoners en ondernemers zetten samen hun schouders er onder. De gemeente...

Tulpenpluk in België voor Woensdrechtse verzorgingstehuizen

Woensdrecht - De “Tulpenpluk” in district Berendrecht -Zandvliet-Lillo (B) is een tweejaarlijks evenement. Er zijn in het najaar van 2020 zo’n 170.000 tulpen geplant....